Jaa artikkeli: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on RedditShare on Tumblr

383 koiranomistajaa haastateltiin. Liki puolet omistajista havaitsi koirassaan pelkoa ilmentävää käyttäytymistä reaktiona ilotulituksiin, ukkoseen ja laukauksiin. Silti vain neljännes omistajista piti koiraansa ääniarkana. Omistajat eivät tutkijoiden mukaan välttämättä ymmärrä, miten koira ilmentää pelkoa, eivätkä näin ollen osaa tulkita koiran käyttäytymistä.

Yleisintä oli ilotulituksen pelko, mutta yleistä oli myös se, että koira reagoi kaikkiin koviin ja yllättäviin ääniin. Pelko yleistyy herkästi; koira voi ensin pelätä ilotulitusta, mutta alkaa pelätä myös muita ääniä. Yleistyminen johtaa myös siihen, että koira alkaa pelätä vihjeitä, jotka ennakoivat pelottavaa ääntä. Tällaisia ovat tyypillisesti pimeys, tuuli ja sade.

Ääniarkuuden kehittymiseen vaikuttavat useat tekijät. Rodulla on merkitystä. Vanhemmat koirat pelkäävät useammin kuin nuoret. Lisäksi ääniarkuuden kehittymiseen vaikuttaa aikainen kehitysympäristö – kasvattajien luona asuvat koirat olivat harvemmin ääniarkoja.

Tutkijoiden mukaan ilotulitusten, ukkosen ja laukausten pelko on yleistä ja jossain määrin koirille tyypillistä. Sen sijaan vaimeampien äänien (liikenne, TV) pelko saattaa kertoa koiran pelokkaasta tai arasta luonteesta.

Haastatelluista vain kolmannes oli hakenut apua koiran äänipelkoon.

Lue pikaoppaasta vinkit vastaehdollistamiseen ja siedättämiseen.

E.J. Blackwell et al. / Applied Animal Behaviour Science 2013

Jaa artikkeli: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on RedditShare on Tumblr

Mitä mielessä?