Jaana Pohjola

Hei! Olen Jaana Pohjola, eläinkouluttaja ja eläinten käytösneuvoja sekä kaksijalkainen elainkoulutus.fin takana 🙂

Eläinkouluttajan työssäni ohjaan ihmisiä huomioimaan eläimet kokonaisuuksina, joiden oppimiseen vaikuttavat itse oppimistilanteen lisäksi eläimen elinolosuhteet ja sen virikkeellisyys, lajityypilliset tarpeet sekä eläimen psyykkinen hyvinvointi.

Työskentelen kaikkien eläinten kanssa. Mielestäni eri lajien kanssa puuhastelu avartaa näkemystä ja opettaa paljon muidenkin eläinten käyttäytymisestä.

Minulla on hyvin käytännönläheinen ote eläinten kanssa toimimiseen. En keskity pikkuasioihin vaan osaan olla tyytyväinen siitä, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Olen opiskellut eläinten käyttäytymistiedettä Portsmouthin yliopistossa, joten kaikilla tekemisilläni on myös vahva tieteellinen tausta. Minulle on tärkeää eläinkoulutusalan kehittäminen ja uusimman tieteellisen tiedon jakaminen kaikille eläinten kanssa tekemisissä oleville.

Kaikessa eläinten kanssa tekemässäni työssä taustalla on ajatus siitä, että eläin opettaa ihmistä eikä toisinpäin. Mielestäni eläin on aina oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Meidän ihmisten tehtäväksi jää vain tulkita eläintä oikein.

Arvot
Olen määritellyt toiminnalleni arvot, joiden pohjalta lähden rakentamaan yhteistyötä eläinten ja ihmisten kanssa.

Hyvinvointi
Eläimen hyvinvointi on lähtökohtana kaikessa työssäni. Hyvinvointi lähtee mielestäni kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jossa huomioidaan eläimen kokemus kaikissa tekemisissä.

Motivaatio
Kun motivaatio on kunnossa niin valmentajalla, eläimen ohjaajalla kuin myös eläimellä itsellä saadaan aikaiseksi parhaimmat tulokset.

Omaehtoisuus
Eläimen hyvinvointi paranee välittömästi, kun se kokee hallitsevansa tilanteen ja sen aloitekykyä tuetaan.

Valinnan mahdollisuus
Mitä enemmän eläin pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja toimintaansa, sitä helpompi sen on sopeutua siihen.

Yhteystiedot:

jaana@elainkoulutus.fi
044 208 4420