Jaana Pohjola

jaana pohjola ja koira

Olen Jaana Pohjola, eläinten käyttäytymisneuvoja sekä kaksijalkainen elainkoulutus.fin takana 🙂

Työssäni ohjaan ihmisiä huomioimaan eläimet kokonaisuuksina, joiden oppimiseen vaikuttavat itse oppimistilanteen lisäksi eläimen elinolosuhteet ja sen virikkeellisyys, lajityypilliset tarpeet sekä eläimen hyvinvointi.

Minulla on hyvin käytännönläheinen ote eläinten kanssa toimimiseen. Yhä enemmän ajattelen, että kukin elää eläimensä kanssa juuri sellaista elämää kun haluaa ja parhaaksi kokee. Olen iloinen jos voin jossain mutkassa olla apuna tai tukena, joko sivustoni kautta tai tapaamisen merkeissä. Olen opiskellut eläinten käyttäytymistiedettä Portsmouthin yliopistossa, joten kaikilla tekemisilläni on myös vahva tieteellinen tausta.

Kaikessa eläinten kanssa tekemässäni työssä taustalla on ajatus siitä, että eläin opettaa ihmistä eikä toisinpäin. Mielestäni eläin on aina oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Meidän ihmisten tehtävänä on oppia tuntemaan eläin yksilönä ja rakentaa vastavuoroista viestintää.

Arvot

Olen määritellyt toiminnalleni arvot, joiden pohjalta lähden rakentamaan yhteistyötä eläinten ja ihmisten kanssa.

 • Vastuullisuus
  Haluan omalla toiminnallani edistää vastuullista eläintenpitoa. Omistajalla on vastuu eläimen hyvinvoinnista ja haluan lisätä eläinten omistajien mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.
 • Turvallisuus
  Eläinten käsittelyssä ja kouluttamisessa tärkeää on turvallisuus. Turvallisuus on monipuolinen kokonaisuus, johon liittyy välineet sekä hyvä, luottamuksellinen suhde eläimen ja omistajan kesken sekä kaikki tältä väliltä. Turvallisuuteen liittyy myös avoin ilmapiiri koulutuksissa, haluan että jokaisella on koulutuksissa turvallinen olo.
 • Yhteistyö
  Haluan kehittää yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä. Minulla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, ja ajattelen että yhteistyöllä voi saavuttaa enemmän. Verkkokurssit ovat hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea yhteistyöllä voi saada aikaan.
 • Hyvinvointi
  Eläimen hyvinvointi on lähtökohtana kaikessa työssäni. Hyvinvointi lähtee mielestäni kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jossa huomioidaan eläimen kokemus kaikissa tekemisissä.

Arvot, joita haluan korostaa koulutuksissa, jäsenvideoilla ja verkkokursseilla

 • Aito motivaatio
  Kun motivaatio on kunnossa niin valmentajalla, eläimen ohjaajalla kuin myös eläimellä itsellä saadaan aikaiseksi parhaimmat tulokset. Eläimen aidon motivaation löytäminen on ensiarvoisen tärkeää pysyvien tulosten saavuttamiseksi.
 • Omaehtoisuus
  Eläimen hyvinvointi paranee välittömästi, kun se kokee hallitsevansa tilanteen ja sen aloitekykyä tuetaan. Kaiken toiminnan pitäisi lähteä eläimen omasta tahdosta ja perustua vapaaehtoisuuteen.
 • Valinnanvapaus
  Mitä enemmän eläin pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja toimintaansa, sitä helpompi sen on sopeutua siihen. Mitä enemmän eläimellä on vaihtoehtoja, sitä enemmän se voi kokea olonsa turvalliseksi tilanteessa.
 • Hallinnan tunne
  Hallinnan tunne on keskeinen työkalu turvallisuuden rakentamisessa. Aivan kuten meillekin on tärkeää tietää, että asiat ovat hallinnassa, näin on myös eläimille. Eläimet haluavat vaikuttaa asioihin!

Yhteystiedot:

jaana@elainkoulutus.fi
044 208 4420