Kissan motivaatio ja kouluttaminen

Kissan koulutuksesta on sen hyvinvoinnin kannalta sille huomattavan paljon hyötyä! Koulutettavien asioiden ei tarvitse välttämättä olla mitään todella tärkeitä taitoja, vaan esimerkiksi temppujen tekeminen on erinomainen tapa aloittaa kouluttaminen.

Aloita motivaatiosta!

Uusien asioiden harjoittelu toimii kissalle sekä aktivointina että virikkeenä, kun se pääsee käyttämään päätään monella eri tavalla. Lähinnä kotona oleilevan kissan ongelmanratkaisukyky ei muutoin pääse juuri kehittymään, sen jäädessä vähälle käytölle.

Ennen kuin kissan koulutuksen voi aloittaa, täytyy kissan motivaation olla kunnossa! Hyvän motivaation tunnistat siitä, että kissa tavoittelee jotakin mitä sinulla on. Ilman motivaatiota koulutus ei onnistu. Hyvän motivaation kehittymistä voit edesauttaa huomioimalla kissan ruokinta-ajat suhteessa koulutushetkiin, eli koulutusta ei aloitettaisi täydellä vatsalla. Luonnollisestikin myös palkkana käytetyn ruuan valinta korreloi suoraan kissan oppimisintoon!

Palkkiot kissan mukaan

Itse käytän usein kuivanappuloita palkkoina, koska kissani eivät niitä juurikaan muutoin syö ja siksi ne maistuvat niille erittäin hyvin. Myös esimerkiksi pienet keitetyt kananpalat, katkaravut tai raaka/keitetty liha sopivat palkaksi. Namien valinnassa kannattaa huomioida myös niiden terveellisyys – tämä seikka on yhteydessä siihen, kuinka usein kissaasi koulutat.

Ennen kuin aloitat ruokapalkan käytön, testaa sen maistuvuus ja mieti myös mahdolliset häiriöt – kissan voi olla vaikea keskittyä uusiin asioihin keskellä kodin muita tapahtumia. Kun kissasi on jo oppinut oppimaan, se häiriönsieto todennäköisesti kasvaa. Myöhemmin voit myös käyttää leikkiä palkitsemiseen. Se ei kuitenkaan alkeisharjoittelussa ole kovinkaan hyvä palkinto, sillä tällöin palkkaustiheys jää yleensä liian harvaksi kun leikkimiseen kuluu aikaa.

Mieti mistä aloitat

Mieti etukäteen jokin hyvin yksinkertainen taito mistä aloitat. Tällainen taito voisi olla esimerkiksi sormikohde, eli sormeen koskettaminen nenällä. Tämän kissa tekee yleensä ihan sattumalta kun sormea sille tarjotaan ja tällöin saat käytöksen poimittua käyttämällä palkkiomerkkiä (jokin sana tai ääni kuten vaikka naksutin) ja heti perään palkitsemalla kissan.

On hyvä tavoitella aluksi vain yhden asian oppimista kerrallaan. Monen asian harjoittelu sekaisin on yleensä hidasta ja kissan oppimisen kannalta liian sekavaa, jonka seurauksena sen motivaatiokin voi kärsiä. Voit tehdä kullakin harjoitustuokiolla kissasi harjoitteluinnosta riippuen 10-25 toistoa. Hyvä tapa pysyä laskuissa mukana on ottaa sarjan alkaessa tietty määrä nameja käteen ja kun käsi on tyhjä, tiedät minkä verran olet toistoja juuri tehnyt. Sujuvat toistosarjat jättävät kissalle vahvan muistijäljen harjoittelusta ja näin oppiminen on tehokkaampaa.

Kissa nauttii hallinnan tunteesta

Luulisi, että kissalle riittää oma tila, ruokakuppi täynnä ruokaa, vesikuppi ja hiekkalaatikko. Vaan ei riitä. Jos riittäisi, kenelläkään ei olisi ongelmia – ei kissojen eikä muiden eläintenkään kanssa. Kissan perustarpeista toki täytyy aloittaa – nälkä, kipu, pelko tai muu perustavanlaatuinen puutos estää kehittymisen, kuten esimerkiksi kotiutumisen, usein kokonaan.

Uuteen kotiin muuttavalle kissalle ei välttämättä riitä, että tassuun antaa nivaskan tämän kodin toimintakulttuurista ja menettelytavoista. Alkuun on syytä keskittyä siihen, että kissa itse ottaa tilan ja tavat haltuun. Meidän roolimme on toimia mahdollistajana ja kuten kasveillekin, luoda sopivat olosuhteet, joissa kissa voi kukoistaa.

Kissojen, kuten muidenkin eläinten kanssa ymmärretään joskus väärin niin sanotut talon tavat. Ihmisille tyypilliseen tapaan korostetaan kiellettyjä asioita ja rajoituksia, ja unohdetaan se, mitä kannattaa tehdä.

Kissa haluaa viestiä ihmiselle

Sanotaan, että ihmisillä on hyvä olla, kun he kokevat tulleensa kuulluiksi ja nähdyiksi. Tämä liittyy hallinnan tunteeseen, eli on hyvä asia jos voi luottaa siihen, että oma mielipide on tärkeä. Sama pätee kissoihin. Ne harvoin saavat päättää, kenen kanssa ja millaisessa asunnossa ne asuvat – tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kissoilla ei olisi mitään sananvaltaa. Niillä on paljonkin, mutta valitettavasti pääasiassa negatiivisessa mielessä.

Eläinten ei pitäisi olla meille rasite, kun meillä on vapaus valita pidämmekö niitä vai emme. Siksi ei pitäisi olla niin, että kissa joutuu käyttämään kovia keinoja tullakseen ”kuulluksi”. Mielestäni yksi kiinnostavimmista ristiriidoista tällä hetkellä on se, että toisaalta haluamme, että eläimet, kissat mukaanlukien, olisivat mahdollisimman tyytyväisiä, kilttejä ja että käytösongelmia olisi mahdollisimman vähän. Samaan aikaan kun toivomme, että kissa olisi kiltti ja hiljainen, tulkitsemme ja opiskelemme viiksien asentoa, ilmeitä ja eleitä. Olen vahvasti sitä mieltä, että kissat kyllä kertovat tuntemuksistaan, kun joku vain viitsii kuunnella. Eleiden ja ilmeiden tulkinta on toki tärkeää, mutta kissa viestii meille myös huomattavasti tarkoituksellisemmin monissa tilanteissa – sitäkin kannattaa kuunnella!

Anna kissalle lisää valtaa

Hallinnan tunne on keskeinen esimerkiksi kotiutumisessa. Nimensä mukaan hallinnan tunne auttaa kissoja saamaan tilanteen hallintaan. Hallinnan tunteeseen vaikuttaa tila; kissalle kannattaa antaa valta käyttää tilaa juuri kuten se haluaa.

Kissojen aktivointi perustuu monesti toiminnallisuuteen, eli kissahyllyihin, raapimispuihin ynnä muihin kissojen rakastamiin ratkaisuihin. Erilaisten temppujen opettaminen kissoille on käsittääkseni kohtalaisen suosittua, ja siihen malli tulee koirapuolelta. Koiran ja kissan välillä voi olla hyvin suuri ero varsinkin motivaatiossa, kissa ei ole ihan samanlainen temppukone kuin moni koira on.

Mihin kissa fokusoi?

Kun kissalle opetetaan erilaisia temppuja herkkujen avulla, kissa monesti fokusoi eli keskittyy herkkuihin. Tämä on aivan ok, mutta tästä saattaa olla joskus harmia. Kissojenkin kohdalla voi olla hyötyä treenin suunnittelusta sillä tavalla, että kissa keskittyy käsillä olevaan tehtävään ja siitä seuraavaan herkkuun, ei pelkästään seuraa herkkuja. Varsinkin jos haluat opettaa kissalle ns itsenäisesti tehtäviä asioita, kuten sitä, että se osaa hypätä agilityesteen sinusta poispäin tai se ei muutenkaan ole niin riippuvainen ohjauksesta, kannattaa uhrata muutama ajatus luopumiseen, eli fokukseen.

Mitä treenissä kannattaa huomioida?

Ensimmäinen, oleellinen asia onnistuneen harjoittelun kannalta on palkkiomerkki eli palkkiovihje. Se tarkoittaa sitä, että kissaa kehutaan tai käytetään vaikkapa naksutinta ennen kuin herkku annetaan. Tämä helpottaa säätämistä herkkujen kanssa ja on ensimmäinen askel fokuksen hallintaan. Minulla on käytössä kielellä tehty ”klikkaus” palkkiovihjeenä – se tarkoittaa, että herkku on ansaittu. Jokaisesta klikkauksesta annan aina herkun ja kissa oppii että klikkauksen ja herkun välillä on yhteys.

Palkkiomerkkejä voisi olla useita, kuten heitetylle herkulle oma ja kädestä annetulle oma. Minulla on vain yksi, ja sillä olen pärjännyt kohtuullisesti. Kissa oppii näin merkin perusteella tietämään, mitä siitä seuraa.

Miksi fokus on tärkeä?

Harjoittelun etenemisen kannalta on tärkeää tietää, mihin kissa fokusoi. On eri asia opettaa kissa seuraamaan namikättä kuin opettaa sille esimerkiksi kohteiden avulla esteiden ylittämistä tai pöydälle hyppäämistä. Jos kissa tietää, että aina kun hänen pitäisi tehdä jotain, käsi tulee ja ohjaa, kissan on vaikea siirtyä oma-aloitteiseen rooliin. Jos taas kissa oppii alusta alkaen, että sen kannattaa kokeilla tehdä erilaisia juttuja ja niistä voi saada herkkuja, se omaksuu oma-aloitteisen roolin heti alkuun. Se oppii, että sen aktiivisuudella on myönteisiä seurauksia ja kenties se joutuu ponnistelemaan enemmän pohtiessaan miten herkun saisi.

Mitä luopuminen on ja miten se liittyy fokukseen?

Luopuminen on hiukan huono sana, mutta yleensä se tarkoittaa sitä, että kissa pystyy ”luopumaan” herkuista tehdessään tehtävää, eikä koko ajan pyri ottamaan herkkuja suoraan kädestä tai purkista. Luopuminen on siis sitä, että kissa ymmärtää saavansa herkkuja omalla aktiivisella toiminnallaan, joka ei välttämättä liity suoraan herkkuihin. Luopumisen harjoittelu helpottaa kouluttamista ja temppujen rakentamista huomattavasti. Silloin kissa oppii, että sen kannattaa pitää fokus tehtävässä, eikä hötkyillä aina pelkästään namien perään.

Kissalle erityisen tärkeää harjoittelussa on luottamus siihen, että palkkaa tulee. Oma kokemukseni on se, että jos kissa kokee tehtävän epäreiluksi, se poistuu paikalta. Varsinkin temppujen alkuopetuksessa palkkaa pitäisi tulla todella tiheään, se kannustaa kissaa osallistumaan ja vahvistaa yhteyttä palkkiomerkin ja palkkion eli herkun välillä.