Koira haukkuu ja tuhoaa tavaroita yksin ollessaan

Koiran eroahdistus on yleinen ongelma

Koira repii yksin ollessaan sohvan riekaleiksi ja juoksee ikkunalta toiselle. Se porautuu kipsilevyn läpi, puree ovenkarmit ja hyppii itsensä kipeäksi ovea vasten. Se läähättää ja ahdistuu jo pelkästä ajatuksestakin jäädä yksin ja yksin jäädessään ulvoo ja haukkuu pitkiä aikoja. Nämä ovat ikävien tilanteiden oireita, joita melkein kaikki koiranomistajat kohtaavat jossain vaiheessa koiransa kanssa. Koira voi kokea ahdistusta joko kaikkien perheenjäsenten tai vain yhden perheenjäsenen poissaoloon; joskus eroahdistus kohdistuu myös koirakaveriin eikä ihmisin lainkaan.

Koiran eroahdistus ja yksinolo-ongelmat ovat monipuolinen joukko oireita, jotka usein esiintyvät ihmisen tai ihmisten poissaollessa. On tärkeää hakea koiran yksinolo-ongelmiin apua, vaikka koiran metelöinti ei häiritsisi naapureita – koiraa stressaa jatkuva ja säännöllinen ahdistus ja yksinolo-ongelmainen koira kannattaakin aina käyttää eläinlääkärissä tutkittavana.

Yksinolostressi tai eroahdistus on yksi tyypillisimmistä ja kuormittavimmista haasteista, joita koiraperhe voi kokea. Yksinolo-ongelma kuluttaa koiraa – jatkuva ahdistuksen tunne ja stressi heikentää koiran elämänlaatua, eikä se ehdi välttämättä kunnolla palautua viikon yksinoloista edes viikonlopun aikana ja vaikutus kertautuu. Toisaalta yksinolo-ongelmat kuormittavat huomattavasti myös perhettä; jatkuva syyllisyyden tai riittämättömyyden tunne, valittavat naapurit, viha-rakkaussuhde koiraan, tuhoamisen tuottamat taloudelliset huolet ja sosiaalisen elämän (=asunnon ulkopuolisen) vähäisyys sekä pelko koiran ja/tai asunnon mahdollisesta menettämisestä ovat haasteita, jotka uuvuttavat ketä tahansa. Tukea tai toteuttamiskelpoisia neuvoja ei välttämättä löydy ja kynnys avun pyytämiseen voi olla suuri.

Miten eroahdistus ilmenee?

Koira on jalostettu ihmisen parhaaksi ystäväksi. Se on perheenjäsen ja osa meitä, se lukee ajatuksemme ja me sen – miksi ihmeessä se haluaisi olla meistä erossa? Ei se haluakaan, kuten emme mekään siitä. Yksinolo-ongelmat esiintyvät silloin, kun koira on erossa kiintymyksen kohteistaan, eli joko koko perheestä tai yhdestä tietystä ihmisestä tai eläimestä.

Omistajasta erossa oleminen voi ahdistaa koiraa monesta syystä – koira voi kokea olonsa turvattomaksi ilman omaa ihmistä vierellä, se voi pelätä yksin asunnossa tai se saattaa kokea voimakasta turhautumista ja ahdistusta siitä, tuleeko omistaja koskaan takaisin. Eroahdistus ei ole yksi ongelma, johon olisi yksi ratkaisu, vaan kyseessä on monien syiden tuottamat erilaiset oireet, joiden ratkominen lähtee aina yksilöstä.

Koiran ja ihmisen välillä vallitsee samanlainen kiintymyssuhde kuin vanhemman ja lapsen välillä. Koira voi ahdistua heti kun huomaa, että ihminen on lähdössä pois kotoa. Koira voi yrittää pyrkiä ihmisen perään tai estää häntä lähtemästä kotoa tai näyttää ahdistuneelta ja pelokkaalta lähdön hetkellä.

Ahdistus aiheuttaa koirassa monenlaisia oireita, kuten levottomuutta, syömättömyyttä ja juomattomuutta, ääntelyä ja erilaista sijaistoimintaa sekä mahdollisesti paniikkia ja masennusta.

Tyypillisiä oireita koiran yksinolo-ongelmissa ovat:

 • tuhoaminen – koira tuhoaa huonekaluja tai kodin irtaimistoa yksin jäädessään
 • häiritsevä ääntely – koira ulvoo yksin jäädessään, koira haukkuu ja vinkuu yksin ollessaan (koirien ääntely on hyvin tilannekohtaista ja ääntelystä voi päätellä hyvinkin paljon)
 • sisäsiisteyshaasteet yksin ollessa – koira pissaa tai kakkaa sisälle yksin ollessaan
 • itsensä vahingoittaminen (nuoleminen, kirputtaminen)
 • lisääntynyt motorinen aktiivisuus, levottomuus – koira voi juosta ikkunalta toiselle asunnossa yksin ollessaan
 • karkailuyritykset – koira voi pyrkiä ikkunasta ulos tai syödä itsensä oven läpi
 • tärinä
 • kuolaaminen
 • masennus

Miksi koira kärsii eroahdistuksesta?

Koiran alttiuteen kärsiä yksinolo-ongelmista voi vaikuttaa moni seikka, eikä kaikkia tekijöitä vielä edes tunnisteta. On esitetty, että aikainen vieroitus ja pikkupentuaikainen sosiaalistaminen voivat vaikuttaa alttiuteen kärsiä yksinolo-ongelmista. Syitä siihen, miksi jollakin koiralla yksinolo tuottaa enemmän haasteita kuin toisella, ei tarkkaan tiedetä. 90-luvulla esitettiin yhtenä mahdollisuutena koirien jalostuksen sivutuotteena syntynyttä voimakasta kiintymystä omistajaan, mutta se ei ole ainut tekijä ongelmien taustalla – koiralla voi olla yksinolo-ongelma, vaikka se ei olisi liiallisen kiintynyt omistajaansa. Mikäli koira vaihtaa kotia, yksinolo-ongelma ilmenee usein myös uudessa kodissa.

Ahdistus, stressi tai pelko yksin olemisen aikana voivat syntyä monesta syystä. Koirat ovat oman kokemukseni mukaan äärimmäisen herkkiä aistimaan ihmisten huolta ja ahdistusta, mikä saattaa yksin riittää siihen, että koiraa alkaa ahdistaa, kun se jää yksin. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että ahdistus ja pelko ovat sellaisia tunteita, joiden taustalla on puutteellinen turvallisuudentunne. Mitä kaikkea koira sitten voi pelätä yksin jäädessään? Se voi pelätä, ettei omistaja palaa, se voi pelätä että mitään kivaa ei tapahdu, että kaveri käy päälle, että joku vieras tunkeutuu asuntoon tai se voi pelätä sitä, että se ahdistuu. Yksinolon kuvaaminen on paras tapa päästä jäljille siitä, mikä koiraa mahtaa ahdistaa tai pelottaa tai jopa turhauttaa.

Yksinoloon liittyy monia myyttejä

Yksi tapa syyllistää omistajia on osoittaa syyttävällä sormella sänkyyn. Sängyssä nukkuminen ei kuitenkaan aiheuta eroahdistusta. Mielestäni sosiaalinen nukkuminen on erittäin tärkeää sosiaaliselle eläimelle. Ajattele mikä ero siinä on, että koira on vain työpäivän ajan yksin ja että se on sen lisäksi yön ajan yksin? Nukkumalla yhdessä koiran yksinoloaikaa on mahdollista vähentää jopa kahdeksalla tunnilla. On totta, että ongelman ratkaiseminen edellyttää harjoittelua ja kannustusta itsenäisyyteen, mutta kuka sanoo, että harjoittelun pitää tapahtua yöllä?

Joskus yksinoloon ehdotetaan ratkaisuksi jääkautta. Koiran totaalinen huomioimattomuus kyllä voi vaikuttaa eroahdistukseen sillä tavalla, että oireet lievenevät. En kuitenkaan suosittele tätä tapaa, koska koiralle pidettävä mykkäkoulu tappaa ensin aloitekyvyn, sen jälkeen kalvaa itseluottamuksen ja lopulta aiheuttaa masennusta. On liikaa odotettu, että kotona täysin huomiotta jätetty koira loistaisi työssään tai harrastuksessaan. Sosiaaliset kontaktit ovat koirille perustarve. Toinen näkökulma on se, että miksi ihmeessä ylipäänsä pidämme koiraa, jos se on päivät yksin, yöt yksin ja silloin, kun ollaan yhdessä, sitä ei huomioida?

Eroahdistuksen hoito on aina yksilöllistä

Jokaisella perheellä ja koiralla on oma arki, joten yksinkertaista hoitotapaa tai -mallia eroahdistukseen ei ole. Kaikkein tärkeintä on saada tilanteesta niin paljon tietoa kuin mahdollista. Tässä voi käyttää apuna koiran toimien videointia tai tallentamista kameran avulla, päiväkirjan pitämistä sekä arjen toimien ja päivärutiinin tarkastelua. Perheessä voi olla useampi koira, joista vain yksi kärsii eroahdistuksesta, mikä tämäkin asettaa haasteita tilanteen ratkaisulle.

Yleensä pyrin löytämään muutaman yksinkertaisen harjoituksen tai tilanteen, joiden avulla päästään rakentamaan koiralle yksinoloa uudelle, stressittömälle pohjalle ja näin eroahdistus voi ratketa tai ainakin helpottua. Harjoittelun määrä riippuu tilanteesta; mikäli koiran stressi saadaan hallintaan, se yleensä jaksaa harjoitella enemmän. Yksinoloharjoittelussa palautumisella ja stressinhallinnalla on aivan keskeinen rooli – koiran eroahdistus ei vähene, jos sen elämänlaatu ylläpitää sitä tavalla tai toisella.

HAAP-malli yksinolon helpottamiseksi

HAAP-malli lyhyesti:

 • Havainnointi: kaikki treenaaminen lähtee nykytilanteen havainnoinnista.
 • Asennetyö: koiran asennetta yksinoloon on mahdollista muuttaa.
 • Ankkurointi: koiran hyvää tunnetilaa on mahdollista ankkuroida yksinoloon.
 • Palautuminen: aina voit vaikuttaa johonkin! Esim. jos et voi treenata, voit kuitenkin helpottaa palautumista.

Ennen kuin anot töistä sapattivuotta, käy läpi lähtötilanne:

 • Kuinka pitkään ongelma on jatkunut? Mitä lyhyemmän aikaa ongelma on ollut, sitä parempi. Pitkäänkin ahdistuneille toki löytyy apu, tosin aikaa menee hieman kauemmin.
 • Ovatko oireet helpottaneet vai pahentuneet?
 • Kuinka pahoja oireet ovat? Tekeekö koira seinään reikää vai haukahtaako se muutaman kerran perään?
 • Mitä olet tähän mennessä kokeillut?

Eroahdistukseen liittyy stressi, joka usein haittaa tai ainakin hidastaa edistymistä. Aluksi kannattaa arvioida, kuinka kovaa stressiä koira yksin ollessaan kokee. Siitä tietää, kuinka usein harjoituksia kannattaa tehdä ja mitä välipäiville kannattaa järjestää.

Omistajalle varmasti yksi kuormittavin tekijä on toisaalta nettineuvojien vaihtoehtojen kirjo ja runsaus ja toisaalta se, että omaan tilanteeseen ei meinaa löytyä yhtään sopivaa vaihtoehtoa. Se, mitä erilaisia vinkkejä lähtee kokeilemaan, pitäisi perustaa jollain tavalla omaan tilanteeseen ja omaan koiraan. Tyypillisimpiä ohjeita ovat ehkä edelleen tilan rajaaminen ja radion jättäminen päälle – nämä eivät kuitenkaan toimi läheskään jokaiselle koiralle. Vaikka eroahdistus on yleinen ongelma, se on silti kunkin koiran yksilöllinen kokemus.

Kannattaa käyttää ammattilaista apuna siinä, kun pohtii mitä kaikkea olisi hyvä kokeilla, jatkojalostaa ja ottaa omalle koiralle käyttöön ja ennen kaikkea miksi näin tehdään. Moni neuvo jää irralliseksi ilman perustetta, eikä koirayksilöstä voi tuntematta sitä sanoa, kokeeko se esimerkiksi pienessä tilassa olonsa turvalliseksi vai ei. Jotta eroahdistus saadaan lievenemään, on hyvä valita muutama toimi, joita kokeilee ainakin parin viikon ajan.

Mitä enemmän kouluttaja näkee ja ohjaa erilaisia tapauksia, sitä enemmän hänellä on tarjota vaihtoehtoja ja sitä vähemmän hän lukkiutuu yhteen tapaan, menetelmään tai protokollaan. Kokemuksen myötä kouluttajalla on siis ehkä enemmän kykyjä kuunnella asiakasta ja suunnitella vinkit nimen omaan hänen arkeensa ja tarpeisiinsa sopiviksi.

Koiran yksinolo-ongelma kuormittaa myös omistajaa

Yksinoloharjoittelu tuottaa melkein aina omistajalle stressiä, koska on epävarmuus siitä, miten koira pärjää yksinään. Joskus koiralle kehittyy valtava tunnekuorma ulko-oveen ja siitä poistumiseen – muuten koira saattaa pystyä olemaan yksin hyvinkin, kunhan ei poistuta ulko-ovesta.

Eroahdistus on hihnarähinän tapaan joskus julkinen ongelma, eli se saattaa koskettaa myös naapureita. Tämä asettaa paineita omistajalle ja harjoittelulle, ja tämä paine voi joskus hankaloittaa harjoituksia. Ensinnäkin, paine voi aiheuttaa sen, että ihminen ei kykene toimimaan rennosti harjoitustilanteissa ja tämä voi näkyä niin, että koira alkaa ilmentää epäluuloisuutta ja stressiä. Toiseksi paine voi aiheuttaa sen, että perustyötä ei ehditä tehdä kunnolla, koska koiran pitäisi jo pystyä olemaan yksin – takapakit tuntuvat todella raskailta ja joskus koko arki pyörii yksinolon ympärillä, eikä elämästä koiran kanssa meinaa löytyä lainkaan palauttavia tai rentouttavia hetkiä.