Koira haukkuu kotona äänille

Miksi koira haukkuu kotona äänille?

Koira herättää yöllä kun naapuri tulee kotiin tai kun posti tulee. Koira vahtii jokaista rasahdusta ja haukkuu välittömästi jos huomaa jotain epäilyttävää. Kun koira hälyttää ja vahtii erilaisia asunnon ulkopuolelta tulevia ääniä, se yrittää suojella perhettään tunkeilijoilta. Koirien on aikojen saatossa ollut erittäin tärkeää varoittaa ihmisiä vaarasta, ja vasta nykyisin se nähdään ongelmallisena.

Hälytys- ja vahtihaukku on normaalia

Hälytyshaukku on yksi tyypillisimmistä haukuista. Hälytyshaukun tunnistaa siitä, että se on muutaman haukun sarja. Mitä enemmän koira on kierroksilla, sitä lyhyempi haukkujen välinen aika on ja mitä enemmän koira on vakavissaan, sitä matalampi sen ääni on. Hälytyshaukku voi olla esimerkiksi melko korkeaääninen haukkujen nauha, jossa haukut ovat yhdessä pötkössä – tällöin tilanne voi koiran mielestä olla kriisiytymässä.

Monesti hälytyshaukku on reaktio johonkin, mitä koira aistii. Hälytyshaukun tarkoitus on hälyttää, eli viestiä mahdollisesta uhasta tai epänormaalista toiminnasta. Hälyttäminen poikkeaa huomattavasti leikkihaukusta, jolla on taas aivan eri merkitys. Hälyttämisen taustalla voi olla turvallisuudentunteen puute tai se voi olla täysin normaalia koiran toimintaa.

Kannattaa pohtia enemmänkin sitä, mitä ja kenelle koira haluaa viestittää haukkuessaan kuin sitä, miten koiran suun saisi tukittua mahdollisimman tehokkaasti. Joskus tuntuu, että ihmisille tulee yllätyksenä se, että haukkuminen on luonnollista ja toisaalta myös se, että haukkuvan koiran omistaja ei ole epäonnistunut. Haukkumista voi toki hallita, mutta se ei ole mitään roskaa, joka vain hoidetaan pois päiväjärjestyksestä.

Miten haukkumista voi vähentää?

Hälytyshaukun vähentäminen ei ole yksinkertainen asia, varsinkaan jos se aiheuttaa aina kierrosten nousun ihmisissä. Haukkumisen sammuttaminen, eli täydellinen reagoimattomuus ei ole kovin kätevä meille, koska ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa tulee reagoitua. Silloin kun haukkuminen on jo ongelma, ei sammuttaminen tule kyseeseen ja sellaisissa tilanteissa, joissa sammuttaminen on toiminut, haukkuminen ei ole ongelma.

Joskus hälytyshaukun hallinnassa toimii parhaiten kuittauspolitiikka. Tällöin pitäisi kuitenkin pystyä lupaamaan, että havainto ei ole riski eikä aiheuta toimenpiteitä. Tästä hyvä esimerkki on roska-auto. On helppo luvata koiralle, että roska-auto ei koskaan tule sisään, eikä koskaan johda muihinkaan toimiin. Mikäli koiran havainnoista pääosa on sellaisia, joihin ei liity oikeaa uhkaa, voi kokeilla kuitata niitä ”roska-autoiksi” – koira huomaa toistojen kautta, että sen havaitsema uhka ei realisoidu ja se voi alkaa suhtautua siihen rennommin.

Pahimpia ovat sellaiset havainnot, jotka joskus ovat oikea uhka. Jos joku joskus tuleekin ovelle tai soittaa ovikelloa – silloin täytyy huolehtia siitä, että kaikkia seurataan tavallista tiiviimmin jokin ajanjakso. Joskus hälyttämisestä tulee elämän keskipiste ja harrastus. Tähän osasyynä voi olla ihmisen toiminta – vaikka omasta mielestä ei vahvistaisi haukkumista mitenkään vaan päin vastoin, haukku voi silti yltyä ja voimistua. Joillekin koirille sopii kuittauspolitiikan sijaan jokin toiminnallisempi ratkaisu hälytyshaukun tilalle.

Haukun taustalla voi olla monenlaiset tunteet

Ääniin reagoimisessa on tärkeää miettiä fiilistä, jonka ääni aiheuttaa koirassa. Koira voi haukkua innostuksesta ja pelosta, ja tämän tunteen tunnistaminen on erittäin oleellista. Koska koirat yleisesti reagoivat ääniin haukkumalla, on melko tyypillistä yrittää poistaa ongelmaa peittomaalauksella. Peittomaalaus on yksi ”leikkaa, liimaa & askartele” -ryhmän ratkaisuista, joilla paikataan vuotavaa venettä. Tyypillistä peittomaalausta ovat erilaiset haukunestopannat tai koiran komentaminen, kieltäminen ja kurittaminen.

Millä keinoilla haukkumista ei kannata hillitä? 

Mitä väliä millä keinolla haukku loppuu, kunhan se loppuu? Sillä on hyvin paljon väliä. Kuvitellaan koira, joka vastaa rappukäytävän ääniin hälytyshaukulla. Mikäli tälle koiralle laitetaan sitruunapanta, se hyvin harvoin poistaa alkuperäisen tarpeen haukkua. Haukkuminen saattaa vähentyä (ellei koira paukuta pantaa tyhjäksi, kuten usein tapahtuu), mutta koiran kokema stressi ei oletettavasti vähene. Sen sijaan tilalle voi tulla liuta muita haasteita, kun koira jännittää ääniä, joihin se haluaisi reagoida lajille tyypillisellä tavalla, mutta panta estää haukun, mikä aiheuttaa konfliktitilanteen, joka aiheuttaa turhautumisen tai ahdistuksen, joka yleensä purkautuu jollain tavalla.

Haukunestopanta ei ole suositeltava tapa puuttua haukkumiseen. Kun koira ei uskalla haukkua, se voi mennä passiiviseksi ja masentua. Peittomaalaus myydään meille usein pikakorjauksena, joka vain fiksaa tämän pienen ongelman ja sitten kaikki on hyvin. Ongelma haukkumisen ”fiksaamisessa” on, että koiraa on tuhansien vuosien ajan jalostettu tekemään sitä ja toisaalta harkitsematon korjausliike saattaa pahentaa koiran oloa, ei suinkaan helpottaa sitä. Kaikkia fiksauskeinoja ja pikaratkaisuja kannattaa arvioida pohtimalla näitä asioita:

  1. Lisääkö tuotteen tai menetelmän käyttö koiran hyvinvointia?
  2. Aiheuttaako tuote tai menetelmä koiralle pelkoa, kipua tai stressiä?

Miten kannattaa toimia, jos koira reagoi ääniin?

Aluksi kannattaa ymmärtää, että ääniin reagoiminen on normaalimpaa kuin se, että koira ei välittäisi äänistä. Pennun kanssa muodostuu herkästi illuusio siitä, että koira ei välitä rapun äänistä. Kuitenkin kun se aistit kehittyvät, se alkaakin välittää niistä.

Toinen mietittävä asia on se, mitä tuntemuksia äänet koirassa mahdollisesti herättävät. Varoittaako koira vaarasta vai kuulostaako se innokkaalta tai turhautuneelta? Reaktio voi olla myös kaikkea näiden väliltä sekä sekoitus molempia, mikä tekee ongelman ratkaisusta hieman haasteellista.

Joka tapauksessa lähde liikkeelle siitä, että mietit realiteetit. Näitä ovat mm. seuraavat asiat:

  1. Kuinka paljon haluan mahdollisen ratkaisun liittyvän minuun? Eli Kuinka suuressa roolissa itse haluan olla ongelman ratkaisussa? Onko mahdollista ratkaista ongelmaa sillä tavalla, että oma läsnäoloni ei ole tulevaisuudessa välttämätön?
  2. Onko kyseiselle koiralle mahdollista olla lainkaan reagoimatta kyseisiin ääniin? Mikä on omasta mielestäni koiralle sopiva tapa toimia, kun ääniä kuuluu?
  3. Minkälaisen fiiliksen haluan koiralleni luoda ääniin liittyen?
  4. Minkälaisia taustataitoja koirallani on jo hallussa?