Koira vaanii ja jahtaa autoja ja muuta liikkuvaa?

Koira kyttäilee autoja ja sen olemus madaltuu kun auto tulee lähemmäs? Koira pyrkii polkupyörien, mopojen ja juoksijoiden perään ja sitä on vaikea hallita? On koiria, joille asioiden tuijottelu ja kyttäily on tyypillistä ja luontainen tapa toimia. Mistä kaikesta kyttäilyssä ovi olla kyse?

Tuijottaminen on koiralle monipuolinen työkalu

Koira käyttää niitä työkaluja, joita sillä on pakissa. Tuijottaminen on meidän ihmisten mielestä provosoivaa ja epäkohteliasta, mutta koiralle jo pelkästään uteliaisuuden vuoksi luonnollista ja normaalia. Tottakai koira haluaa nähdä mitä ympärillä tapahtuu. Tuijottamisesta seuraa meidän kannalta joskus noloja tilanteita, kun koira räjähtää yllättäen tai säntää liikkuvan kohteen perään. Usein tuijottaminen pyritään katkaisemaan, koska siitä voi seurata hankalia tilanteita. Tuijottava koira voi provosoida muita katseellaan ja tämäkin voi aiheuttaa painetta puuttua tilanteeseen.

Tuijottaminen liittyy turvallisuuteen

Koiran on usein hyvin vaikea kääntää katsetta pois uhkaavasta kohteesta, kuten lähestyvästä koirakosta. Samoin autojen kohdalla voi olla hankala saada koiraa olemaan välittämättä tai pitämään kontaktia taluttajaan. Mikäli koiran kyttääminen liittyy sen kokemaan turvallistuudentunteeseen tai sen puutteeseen, koiraa voi olla mahdoton kääntää ilman välimatkan lisäämistä. Kannattaa tunnistaa, että liikkuva, mahdollisesti lähestyvä tai uhkaava kohde vaatii koiran huomion melkein kokonaan, eikä koiran ole helppoa keskittyä taluttajan tekemisiin yhtä aikaa.

Kysytään koiralta mikä syy toiminnan taustalla on

Voi olla, että tuijottava koira pitää uhkaa loitolla. Voi olla, että se haluaa lähteä liikkuvan kohteen perään. Parhaiten tämän asian tietää koira ja toiseksi paras asiantuntija on koiran omistaja. On monia asioita, joilla koiran tuijotteluun ja siitä aiheutuvaan mahdolliseen tempoiluun ja rähjäämiseen voidaan lenkillä vaikuttaa: voidaan harjoitella erilaisia tukitaitoja, joista on hyötyä monissa muissakin tilanteissa. Kuitenkin itse tuijotteluun kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, jotta syy selviäisi. Kun syy on selvillä, on huomattavasti helpompaa ratkoa ongelmaa.

On paljon erilaisia menetelmiä, joissa pyritään siihen, että koira alkaisi toimia uudella tavalla vaikeissa tilanteissa. Näissä menetelmissä monesti jää vähälle huomiolle se, mistä koira parhaiten palkkautuu. Itse ajattelen niin, että ei ole olemassa yhtä menetelmää, joka sopii kaikille koirille vaan jokaiselle koiralle löytyy paras toimintatapa kun ymmärtää, missä koiran aito motivaatio milloinkin on.