Koiran palautuminen: aistivirikkeiden käyttö

Mikä lievittää koiran stressiä? Millä tavoin koiran käyttäytymiseen voi vaikuttaa? Onko muuta tapaa palautua kuin lepo?

Koirien kohdalla on hieman vieras ajatus puhua palautumisohjelmasta, vaikka se on oleellinen osa koiran hyvinvointia ja suorituskykyä. Aktiivinen koiraihminen keskittyy kuormitukseen ja huomio kiinnittyy aktivointiin, treeniin, koiran kuntoon ja jossain määrin lepoon. Kuitenkin lepo jää paljon koiran omalle vastuulle, ja esimerkiksi unen laatuun vaikuttaminen tai unen määrän tai laadun havainnointi on hyvin rajallista.

Puhumattakaan systemaattisesta (pään) palautumisesta ja sen havainnoinnista.

Ihannetilanne olisi varmasti se, että koiralla olisi kaikki tasapainossa ja se lepäisi ja palautuisi omalla ajallaan niin, että se olisi aina harjoituksen aikana parhaimmillaan. Käytännössä näin on vain joskus, ja osasyy on varmaankin se, että koiran ”väärään” mielentilaan on monta vaihtoehtoista selitystä.

Koira elää perheenjäsenen roolistaan huolimatta melko säänneltyä arkea. Tämä arki vastaa usein käsitystämme siitä, mitä koiran elämään pitäisi kuulua. Tätä käsitystä voi olla hankalaa tarkastella täysin ulkopuolisen silmin, koska siihen voi vaikuttaa oma syyllisyyden- tai riittämättömyydentunne. Syyllisyys saa aikaan erikoisia ratkaisuja ja ajatuksia. Se saa usein aikaan paljon aktiivista tekemistä koiran kanssa, mikä sinänsä ei ole huono ajatus. Taustalla pitäisi kuitenkin olla kyseisen yksilön hyvinvointi ja tarpeet enemmän kuin ajatus siitä, että mikään ei ole tarpeeksi.

Koiran arki koostuu päivärutiinista siihen sisältyvine tapahtumineen. On kuormittavaa toimintaa ja palauttavaa toimintaa ja ihannetilanteessa nämä kaksi olisivat tasapainossa keskenään. Miten lepoon ja palautumiseen sitten voi vaikuttaa omalla toiminnalla?

Keskeisin väline koiran hyvinvoinnin lisäämiseen on systemaattinen virikkeiden käyttö. Taustalla on ajatus siitä, että kaikki ns. koiramainen toiminta on hyvästä ja mitä enemmän koira tekee kivoja koiramaisia asioita, sitä parempi sen hyvinvoinnin katsotaan olevan. Virikkeillä ei tavoitella määrää, vaan tasapainoa. Virikkeiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa koiralle uppoutumis- ja mielihyväkokemuksia, mikä auttaa sitä rentoutumaan ja palautumaan. Usein esimerkiksi treenin tai lenkin jälkeen koira käy kierroksilla eikä osaa rentoutua, vaikka palautuminen olisi hyvä saada käyntiin nopeasti. Tässä kohtaa oikein ja yksilöllisesti suunniteltu toimenpide saa aikaan sen, että koira itse valitsee levon ja palautumisen nopeammin.

Yksi kiinnostava ryhmä virikkeitä ovat aistivirikkeet. Monella aistivirikkeellä on tutkitusti vaikutusta koiriin.


Liittymällä VIP-jäseneksi saat enemmän

VIP-jäsenenä näet videon, jossa käyn läpi erilaisia aistivirikkeitä ja niiden käyttömahdollisuuksia koirille.

VIP-jäsenenä näet myös kaikki aiemmin julkaistut videot sekä tulevat vuoden ajan, pääset suljettuun fb-ryhmään ja saat ilmaisen puhelinneuvonnan.

Jos olet jo VIP-jäsen, kirjaudu sisään nähdäksesi VIP-sisällön.

Eikö sinulla ole tunnuksia? Liity VIP-jäseneksi nähdäksesi VIP-sisällöt!

Mitä mielessä?