Koiran virikkeet ja aktivointi

Virikkeet kuuluvat kaikkien koirien elämään. Usein ne ymmärretään kohtuullisen kapeasti, ja ajatellaan että virike on aina jotain ostettavaa kuten puruluu tai hidasruokintakuppi. Hyvää mittakaavaa virikkeiden ymmärrykseen antaa se, että koiran kouluttaminen on yksi virikkeellistämisen muoto. Monesti ajatellaan, että kouluttaminen ja virikkeet ovat eri asioita, mutta kaikki ne rakentavat samaa kokonaisuutta eli koiran elämänlaatua ja hyvinvointia.

Virikkeiden tarkoitus on lisätä koiran hyvinvointia

Virike eli rikastaminen on keksitty vankeudessa eläville eläimille. Virikkeiden tarkoituksena on lisätä hyvinvointia sitä kautta, että ne tarjoavat mahdollisuuksia lajityypilliseen toimintaan. Ääriesimerkkinä voi pitää kennelolosuhteita, joissa koirien virikkeitä on tutkittu – betonisessa kennelissä pienikin asia muuttaa koiran toimintaa. Kenneleissä on tutkittu erilaisten ruokintavirikkeiden vaikutusta koiriin, erilaisten hajujen vaikutusta, musiikkia, ihmisen seuraa ja monenlaista muuta. Kennelissä on helppo mitata vaikutuksia, vaikka se ei todellakaan ole mielekäs elinympäristö koirille.

Kotikoirakin hyötyy virikkeistä

Kotikoira on menossa ja arjessa mukana ja ehkä siitä syystä virikkeistä ei koirien kohdalla puhuta samalla tavalla kuin vaikkapa eläintarhaeläinten kohdalla. Koirat hyötyvät virikkeistä, eikä virikkeiden tarvitse aina olla suuritöisiä tai rahalla hankittavia. Kun virikkeiden merkityksen oivaltaa, oppii näkemään koiran elämässä sitä rikastavia asioita ja osaa ottaa niitä yhä paremmin huomioon. Virikkeiden suunnittelu on omassa työssäni suuressa roolissa, kun pohditaan mitä tahansa koiran elämänvaihetta tai ongelmatilannetta – virikkeillä on tutkittu merkitys koiran hyvinvointiin ja niillä on merkitys myös ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.