Palvelut ammattilaisille

Ammatillinen täydennyskoulutus eläintenkouluttajille

Reaktiivisten koirien kouluttaja (3op)

Ammatillinen täydennyskoulutus koirankouluttajille alkaa 19.10.2023

Koirankouluttajille suunnattu täydennyskoulutus tarjoaa näkökulmaa ja käytännön työkaluja reaktiivisten koirien kanssa työskentelyyn. Koulutuksen ja opinnäytetyön palautuksen jälkeen pystyt järjestämään reaktiivisille koirille kohdennettuja koirakursseja joko perustaitoihin liittyen tai eri koiraharrastuslajeista oman taustaosaamisesi perusteella. 

Reaktiivisten koirien määrä kasvaa, ja monet koirakurssit ja koirakoulun tilat sekä käytännöt on suunniteltu ns. helppoja koiria silmälläpitäen. Reaktiivisten koirien omistajien paremmalla huomioimisella saa asiakastyytyväisyyttä nostettua ja tarjottua yhä monipuolisempia palveluja koiranomistajille ja koiraharrastajille. 

Reaktiivisia koiria putoaa paljon pois kursseilta, koska koira ei sopeudu treenaamaan ryhmässä. Tämä johtuu osittain siitä, että reaktiivisten koirien ohjaajia ei osata auttaa oikealla tavalla eikä kurssilla ole aikaa tai mahdollisuuksia keskittyä erityisesti yhden koirakon ohjaamiseen.

Koulutus soveltuu yksityisissä koirakouluissa työskenteleville kouluttajille sekä erilaisten koirayhdistysten kouluttajille asuinpaikasta riippumatta – koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssin laajuus on kolme opintopistettä, eli sisältö vastaa yhteensä 81 tunnin työmäärää. Näistä yksi opintopiste muodostuu lähiopetuksesta, eli luennoista ja kysy & vastaa -tilaisuuksista. Yksi opintopiste muodostuu opiskelijan käytännön harjoittelutyöstä, eli kouluttamisesta ja yksi opintopiste muodostuu opinnäytetyön tekemisestä. Opinnäytetyön palautus on edellytys sertifikaatin myöntämiselle.

Muut palvelut kouluttajille

Tarjoan ammatillista täydennyskoulutusta eläintenkouluttajille voimavarakeskeisellä ja työnohjauksellisella otteella. Toteutan kursseja ja yksittäisiä koulutuspäiviä sekä verkossa että paikan päällä. Koulutuspäivät voidaan toteuttaa juuri teidän koirakoulunne tai yhdistyksenne kouluttajille joko yksittäisinä päivinä tai useamman kerran kokonaisuutena; verkossa tai paikan päällä. Aiheina esimerkiksi reaktiivisten ja pelokkaiden koirien huomioiminen kursseilla, koirien omaehtoinen käsittely ja hihnahaasteet, kurssikonseptien rakentaminen, kouluttajien työhjaus, koirakoulun arvot, asiakkaiden kohtaaminen ja monet muut.

Kouluttajille suunnatuista koulutuksista olen saanut paljon myönteistä palautetta siitä, että niistä saa käytännönläheisiä työkaluja kouluttajan asiakastyöhön. 

Koulutukset oppilaitoksille

Oppilaitoksille tarjoan yksittäisiä koulutuspäiviä eläinten hyvinvoinnista, käsittelystä ja kouluttamisesta. Koulutuksissani on aina valmentava, työnohjauksellinen ote.

Koulutuspäivät eläinlääkäreille

Työnohjaukselliset koulutukset eläinlääkäreille ja klinikkahenkilökunnalle, joissa käydään läpi asiakkaan ja eläimen kohtaamista ja käsittelyä. Koulutus voi olla muutaman tunnin erityisesti koirien ja kissojen sekä hevosten käsittelyyn keskittyvä luentomainen tietopaketti tai käytännönläheinen työpaja, jossa käydään tilanteita läpi oikeiden eläinten kanssa. Koulutus voi olla myös toistuva, esimerkiksi kolmen kerran kokonaisuus, jossa on vahva työnohjauksellinen ote ja lisäksi käsittelytietoa ja harjoituksia.

Webinaarit rotu- ja muille yhdistyksille

Erilaisille koira-, kissa ja hevosyhdistyksille järjestettävissä webinaareissa voidaan käsitellä eläinten käyttäytymishaasteita, lajityypillisiä tarpeita, virikkeitä ja elämänlaatua tai koulutuksellisia asioita. Olen luennoinut esimerkiksi Suomen kennelliitolle ja Suomen kissaliitolle sekä lukuisille rotuyhdistyksille ja seuroille.

Pentujen sosiaalistamis-sparraus kasvattajille

Onko sinulle tulossa pentue? Haluaisitko saada vahvistusta ja sparrausta pentujen sosiaalistamiseen? Sosiaalistaminen on tärkein asia pentujen elämän kannalta, ja se ei aina ole vaivalloista ja hankalaa – sparraus toteutetaan etänä puhelimessa ja saat siinä ammattilaisen vinkit juuri teille sopivaan sosiaalistamiseen. Lisäksi saat pentujen mukaan annettavaksi ohjeet jatkoa varten uudessa kodissa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

info@elainkoulutus.fi