15.02. - Tyytyväinen harrastuskoira ammattilaisille

Jyväskylä

Tyytyväinen harrastuskoira, onnellinen omistaja ammattilaisille -kurssi on eläintenkouluttajille ja muille koiravalmentajille suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa lisätyökaluja asiakastyöhön sekä haastavien tilanteiden ratkomiseen.

Kurssilla käydään läpi lajityypillistä käyttäytymistä, ongelmakäyttäytymistä ja tavoitteellista virikkeiden hallintaa. Lisäksi perehdytään kouluttamiseen nimen omaan omaehtoisuuden, valinnan mahdollisuuksien ja hallinnan tunteen kautta. Käytösongelmien ratkaisuissa viedään teoriaosaaminen arjen asiakkaiden ulottuville käytännönläheisillä, luovilla ratkaisuilla. Kurssilla keskitytään myös asiakkaiden kohtaamiseen ja oman ohjaajuuden kehittämiseen; nämä ovat jokaiselle ihmisten parissa työskenteleville tärkeitä teemoja.

Kurssin teemat on rakennettu tukemaan käytännön työtä ja tarjoamaan uusia näkökulmia kouluttamisen rinnalle. Uudet näkökulmat liittyvät käyttäytymisen havainnointiin ja mittaamiseen, ajankäytön hallintaan tavoitteellisesti suunniteltujen virikkeiden avulla sekä koiran hallinnan tunteen lisäämiseen sekä käsittelytoimissa että muussa kouluttamisessa. Käytösongelmien ratkomisessa on usein hyödyllistä käyttää apuna koulutustoimenpiteiden lisäksi ajankäytön hallintaa sekä taitavaa asiakkaan kohtaamista ja ohjaamista.
Lue lisää täältä!