Omaehtoisen käsittelyn erityisopinnot (3 op) eläinalan ammattilaisille alkaen 7.3.2024

Törmäätkö työssäsi koiriin, joiden on vaikea sietää käsittelyä? Onko sinulla asiakkaita, jotka painivat hoitotoimenpiteiden hankaluuden kanssa? Koetko, että hankalat käsittelytilanteet ja niiden tekeminen koiraa kunnioittaen voisivat olla sinun vahvuutesi tulevaisuudessa ja jopa tärkeä arvovalinta yritystoiminnassasi? Haluaisitko lisää työkaluja haastavien koirien käsittelyyn?

Kouluttajille ja muille eläinalan ammattilaisille suunnattu ammatillinen täydennyskoulutus:

  • 5 koulutuspäivää
  • 4 kysy & vastaa -tuntia
  • tallenteet ja materiaalit koulutuspäivistä
  • itsenäistä opiskelua harjoittelun parissa
  • vapaamuotoinen opinnäytetyö

Koulutuspäivät:

  • 7.3. klo 10-14.30
  • 4.4. kysy & vastaa klo 9-9.45, luento klo 10-14.30
  • 2.5. kysy & vastaa klo 9-9.45, luento klo 10-14.30
  • 30.5. kysy & vastaa klo 9-9.45, luento klo 10-14.30
  • 27.6. kysy & vastaa klo 9-9.45, luento klo 10-14.30

Saat koulutuspäivistä myös tallenteet, jos joku ajankohta ei sovi sinulle tai haluat kerrata asioita myöhemmin.

Osallistu mistä päin Suomea tahansa!

Näistä opinnoista saat uutta tietoa, itsevarmuutta ja konkreettisia keinoja koiran käsittelystä ja hoitotoimien tekemisestä omaehtoisuuden tai minimistressin kautta.

Opinnot suorittaneille myönnetään Omaehtoisen käsittelyn ammattilainen -sertifikaatti, joka on arvostettu myyntivaltti asiakkaidenkin silmissä.

Tervetuloa mukaan Jaana Pohjolan valmennukseen!

649 €

Mitä opit?

Omaehtoisen käsittelyn erityisopinnoissa tavoittena on monipuolistaa koira-alan ammattilaisten ammatillista työkalupakkia hoito- ja käsittelytoimien suhteen. Kurssilla ei pelkästään käydä läpi sitä, miten koulutusprosessi etenee ideaalitilanteessa, vaan myös ongelmatilanteita ja sitä, millä tavoin koiria voi käsitellä myös silloin, kun niitä ei ole valmisteltu käsittelyyn. Kurssilla käydään läpi, mitkä tekijät esimerkiksi tiloissa ja käytännöissä helpottavat koirien käsittelyä.

Kurssin anti on systeemin ymmärtäminen, eli millä mahdollisimman monipuolisilla ja luovilla tavoilla voi helpottaa koiran käsittelytilanteita ja toisaalta miten palautuminen vaikuttaa koiran elämänlaatuun. Kurssin aikana opit soveltamaan itse käytäntöön erilaisia käsittelyä helpottavia tapoja.

Kenelle opinnot sopivat?

Koulutus sopii eläintenkouluttajille, koirahierojille, trimmaajille, eläinlääkäreille, klinikkaeläintenhoitajille, fysioterapeuteille ja muille koira-alan ammattilaisille – kaikille jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan koirien käsittelyssä ja omaehtoisuudessa suhteessa hoitotoimepiteisiin.

Käytännönasioita kurssista

Kurssin aikana sinulla olisi hyvä olla muutama projektikoira, joiden parissa harjoittelet käsittelyasioita. Projekti voi olla myös oma koirasi. Harjoittelun määrä on noin 27 tuntia, eli yhden opintopisteen verran. Opinnäytetyön tekemiseen kuluu noin 27 tuntia, eli opintopisteen verran. Kolmas opintopiste muodostuu luennoista ja kysy & vastaa -tunneista.

Kurssi suoritetaan täysin etänä, zoom-luennoilla ja itsenäisesti tehtävällä harjoittelulla. Kurssin materiaali jää pysyvästi käyttöösi.

Sertifikaatin saadaksesi sinun tulee kuunnella luennot (joko livenä tai tallenteista), toteuttaa harjoittelu sekä tehdä ja palauttaa vapaamuotoinen opinnäytetyö, jolla osoitat osaamisesi. Sertifikaatin saaneet osallistujat pääsevät listalle, joka julkaistaan eläinkoulutus.fi-sivustolla.

Miksi tulla Jaanan oppiin?