Mikä on reaktiivinen koira? Ota huomioon taustatekijät

Reaktiivinen koira on kattonimitys sellaisille koirille, jotka rähjäävät tai muuten reagoivat voimakkaasti ympäristön tilanteisiin. Reaktiivinen koira reagoi voimalla ja se voi toimia joskus aggressiivisesti. Reaktiivinen koira on kuitenkin täysin normaali koira, ja koiran käyttäytymiseen vaikuttaa moni asia, kuten perimä, olosuhteet ja ympäristö, pentuaikaiset kokemukset sekä omistajan toiminta.

Reaktiivinen koira reagoi uhkaan

Reaktiiviseksi voidaan leimata turhautuva ja syystä tai toisesta kiihtyvä koira. Reaktiivinen toiminta tarkoittaa kuitenkin sitä, että koira reagoi kokemaansa uhkaan aktiivisella tavalla. Koiralla voi olla uhkatilanteeseen joko aktiivinen tai passiivinen strategia, ja koiran kokema stressi voi olla yhtä suuri riippumatta sen käyttämästä strategiasta. Jähmettyvän, lamaantuvan koiran stressikokemus voi olla yhtä suuri tai jopa suurempi kuin aktiivisesti räyhäävän koiran kokemus, mutta vain räyhäävä koira kerää ympäristön huomion.

Reaktiivisuus on monen tekijän summa

Hevosilla on todettu jalostusvalinnan vaikuttavan reaktiivisuuteen, eli ”urheiluhevoset” ovat reaktiivisempia kuin muihin tarkoituksiin jalostetut hevoset. Tästä aiheesta en koirien kohdalla löytänyt tutkimusta, mutta se olisi kiinnostavaa luettavaa. Uskon, että taipumus ja alttius aktiiviseen strategiaan uhkatilanteissa on perinnöllistä.

Pentuaikainen sosiaalistaminen pitäisi olla 50 % kasvattajan vastuulla ja 50 % uuden kodin vastuulla. Sosiaalistaminen oikein ja yksilöllisesti toteutettuna voi olla yksi tärkeimmistä reaktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä, mutta siitäkin on vain vähän tietoa saatavilla. Sosiaalistaminen ja ympäristöoppi tähtäävät toisaalta siihen, että koira oppisi toimimaan rennosti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja toisaalta siihen, että pentu alkaisi pitää erilaisia ympäristön tapahtumia mahdollisimman turvallisina ja normaaleina. Mitä normaalimpia ympäristön tapahtumat pennulle ovat, sitä korkeampi sen kynnys on reagoida niihin uhkana.

Olosuhteet ja ympäristö vaikuttavat koiran reaktiivisuuteen, kuten myös koiran arki ja ajankäyttö. Omistajan toimintaa reaktiivisuuden taustalla on monesti korostettu ja omistajaa syyllistetty. Joskus reaktiivisuutta selitetään omistajan laiskuudella tai vähäisellä aktivoinnilla. Itse olen havainnut käytännön työssä, että moni koira on liiankin aktiivinen ja se korostaa reaktiivisuutta.


Liittymällä VIP-jäseneksi saat enemmän

VIP-jäsenenä näet luennon, jossa käyn läpi reaktiivisuuden taustatekijöitä ja miten ne vaikuttavat koiriin.

VIP-jäsenenä näet myös kaikki aiemmin julkaistut videot sekä tulevat vuoden ajan, pääset suljettuun fb-ryhmään ja saat ilmaisen puhelinneuvonnan.

Jos olet jo VIP-jäsen, kirjaudu sisään nähdäksesi VIP-sisällön.

Eikö sinulla ole tunnuksia? Liity VIP-jäseneksi nähdäksesi VIP-sisällöt!

Mitä mielessä?