Koiran aggressiivinen käyttäytyminen – käytännönläheinen luentosarja

Koiran aggressiivinen käyttäytyminen – käytännönläheinen luentosarja

Aggressiivisuus on yksi yleisimmistä syistä ottaa yhteyttä eläinten käytösneuvojaan. Koira voi käyttäytyä aggressiivisesti omistajaa, vierasta ihmistä, toista koiraa tai muuta eläintä kohtaan. Aggressiivisuus on koiralle lajityypillistä toimintaa, ja koiralla on usein jokin syy hyökätä. Puremisen taustalla on monia tekijöitä, joista osaan voi vaikuttaa arkipäiväisillä toimilla. Sujuva arki koiran kanssa muodostuu siitä, että perheen ihmiset tuntevat koiran tavat ja koira tuntee perheen ihmisten tavat. Ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat tärkeitä seikkoja sekä ihmisille että koirille ja kahden lajin sopuisa elämä yhteisen katon alla vaatii opettelua.

Koulutuspäivien aikana keskustellaan ja demokoirien avulla käydään läpi sitä, millä tavoilla erilaisiin tilanteisiin voi suhtautua ja vaikuttaa. Luentosarja sopii kaikille koiranomistajille sekä koirien parissa työskenteleville!

Päivän kesto 3 h

Tunnista ja ehkäise vaaratilanteet

Päivittäin tulee eteen tilanteita, joista voi jäädä koiralle tai omistajalle ikävä fiilis. Moni meidän mielestä täysin normaali tapa toimia voi koiran mielestä olla ikävä ja se voi kokea tarpeelliseksi puolustautua. Oman koiran tunteminen lähtee siitä, että opitaan tunnistamaan koiran toiminnassa kaavoja ja opitaan havainnoimaan koiraa. Luennolla käydään läpi kuvien ja videoiden avulla erilaisia arkipäivän tilanteita, joissa on mukana mahdollinen vastakkainasettelun elementti. Pienet vastakkainasettelut saattavat ajan mittaan kasvaa suuriksi taisteluiksi, ja taisteluita on aina syytä välttää.

Mahdollisten vaaratilanteiden tunnistaminen on tärkeää, koska koirat ovat yksilöitä ja toimivat eri tilanteissa eri tavoin. Koiran tapaan toimia vaikuttaa sen perimä, aiemmat kokemukset, ympäristö ja ihmisen toiminta. Omistajan toiminnalla on itse asiassa melko suuri vaikutus koiran käyttäytymiseen; vastakkainasettelu lisää vastustusta ja siitä pitäisi päästä eroon.

Koulutuksen aikana opit tunnistamaan vaaratilanteita ja havainnoimaan niitä. Usein jo tämä auttaa alkuun ongelman ratkaisemisessa – opit hahmottamaan tilanteet myös koiran näkökulmasta.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Mitkä tekijät altistavat vahingoille? Mitä tukitaitoja voin opettaa koiralle, jotta vahinkoja ei sattuisi? Mitkä ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa vahinkoja sattuu ja mitä näissä tilanteissa voi tehdä?

Omistushaluiset koirat ja resurssiagressiivisuus

Koirille on normaalia kilpailla niille tärkeistä resursseista. Tärkeä resurssi voi olla ruokakuppi, luu, keittiö, sohva tai vaikkapa auto tai omistaja. Mikäli koira kokee, että joku uhkaa sen omaisuutta, on luonnollista että se puolustaa sitä. Resurssiaggressiivisuuteen ei auta koiran kieltäminen tai komentaminen, koska se vain korostaa kilpailutilannetta. Sen sijaan ratkaisu löytyy usein tilanteiden tunnistamisesta ja ehkäisystä ja sopivien tausta- ja tukitaitojen opettamisesta.

Päivän aikana opit, millä tavalla resurssiaggressiivisuuden tunnistaa ja millä tavalla ongelmaa kannattaa lähestyä. Saat takataskuusi uusia keinoja neuvotella koiran kanssa ja opit opettamaan koirallesi arkeen sopivia tukitaitoja, jotta koiran ei tarvitsisi käyttää kovia keinoja aarteita puolustaessaan.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Miksi komentaminen tai koiran rankaiseminen ei kannata? Pitääkö koiralta saada luu pois? Mitä eroa on yksittäisellä tapahtumalla ja opitulla toiminnalla? Miten koira opetetaan väistämään? Miten koiran saa alas sohvalta? Miten koiran saa hyväksymään uuden perheenjäsenen?

Epävarmat koirat ja pelkoaggressiivisuus

Koira voi kohdata vieraita ihmisiä näennäisen reippaasti, vaikka se olisi peloissaan tai koira voi näyttää kiltiltä hoitotoimenpiteessä, kunnes se äkkiä räjähtää. Kaikille koirilla on normaalia puolustaa itseään uhkaavissa tilanteissa, kuten eläinlääkärin vastaanotolla tai vaikkapa kynsienleikkuutilanteessa. Koiran epävarmuus ja pelko harvoin poistuvat itsestään ilman toimenpiteitä, eikä koiran toistuva vieminen tilanteisiin ilman hyvää suunnitelmaa yleensä auta.

Koulutuspäivässä käymme läpi, millä tavoin voit parhaiten auttaa epävarmaa ja pelokasta koiraa. Opit käyttämään turvasignaaleja ja toimimaan itse myös sellaisena koirallesi. Opit ymmärtämään, miksi koira mene tilanteisiin vaikka sitä pelottaa ja opit tarjoamaan sille vaihtoehtoja toimia toisin.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Miksi murinasta rankaiseminen ei kannata? Mitä eroa on opitulla aggressiivisuudella ja reagoinnilla? Millä tavalla kannattaa toimia jos koira puree? Mitä ovat turvasignaalit? Miten pelokkaan koiran kanssa voi valmistautua eläinlääkärikäyntiin?

Koirienväliset kahnaukset ja riidat

Koirien välillä voi syntyä kahnausta, olivatpa ne toisilleen vieraita tai parhaita kavereita. Koirienväliset riidat saman perheen koirien välillä ovat kuluttavia ja raastavia ja niihin liittyy usein eri asteisia yhteenottoja ja kyräilyä. Vihamies voi löytyä myös naapurista tai kyliltä, emmekä aina voi tarkalleen tietää, mistä vihanpito alun perin on syntynyt. Ongelman vakavuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon vihamiehen kanssa tarvitsee viettää aikaa.

Koulutuspäivän aikana käymme läpi, mistä eri syistä koirien yhteenotot syntyvät ja mitkä asiat vaikuttavat riitoihin pitkässä juoksussa. Saat vinkit siihen, millä tavoin voit pyrkiä vaalimaan rauhaa saman perheen koirien välillä. Saat myös vinkit siihen, miten arkkivihollisten uudelleentutustuminen kannattaa aloittaa. Käymme läpi hyödylliset tausta- ja tukitaidot, joista on apua sujuvan arjen rakentamisessa.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Miksi koirat tappelevat keskenään? Mitkä tekijät altistavat tappeluille? Millaiset koirat tulevat parhaisten toimeen? Miten koirat kannattaa tutustuttaa toisiinsa? Mitä taitoja kaikille perheen koirille kannattaa opettaa?

Hihnarähinän anatomia

HIhnarähinä on yksi yleisimmistä ongelmista koirilla. Rähinän tuoksinassa koira voi purra taluttajaa jalkaan tai hyökätä vastaantulevan koiran kimppuun. Rähjäämiseen vaikuttavat monet seikat ja sen taustalla voi olla useita erilaisia syitä, kuten esimerkiksi pelko ja turhautuminen. Rähinää kannattaa lähestyä mahdollisimman laajalla otteella ja monella pienellä toimenpiteellä, koska koiran toiminnan muuttaminen tavallisten lenkkien aikana satunnaisten vastaantulijoiden kanssa voi ottaa aikaa.

Koulutuspäivän aikana käymme läpi, miten voit testata oman koirasi kanssa, mikä sitä rähjäämistilanteessa motivoi. On huomattavasti helpompaa lähteä ratkomaan ongelmaa kun koiran oma motivaatio ja tavoite on tiedossa. Saat vinkit yksinkertaisiin tukiharjoituksiin, joita voit tehdä ilman ohitettavia koiria. Lisäksi saat käytännön vinkit siihen, miten juuri sinun koirasi kanssa kannattaa rähjäämistilanteessa toimia.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Mitkä seikat vaikuttavat hihnarähinän syntyyn? Kuinka haitallista rähjääminen on koiralle? Kuinka nopeasti tuloksia on odotettavissa? Mitä varsinaisessa rähjäystilanteessa kannattaa tehdä?

Turhautuvat ja kuumuvat koirat

Monelle koiralle tyypillistä on kiihtyminen ja turhautuminen. Kiihtyessään koira saattaa aloittaa rajun, omistajaan kohdistuvan leikin, joka voi kääntyä liian rankaksi. Turhautuva koira voi napata hihnasta, lahkeesta tai kädestä kiinni jos sitä estetään. Jotkut tilanteet aiheuttavat koirissa kiihtymyksen, jonka aikana niihin ei saa kontaktia ja joissa koiran kynnys aggressiiviseen toimintaan alenee.

Kiihtyminen on hyödyllinen ilmiö ja tarpeen monissa lajeissa. Se kertoo koiran suuresta motivaatiosta. Kiihtyessään koira ei kykene keskittymään muihin asioihin, kuten ohjaajaan ja pienikin estäminen voi aiheuttaa koirassa voimakkaan reaktion. Liian rajusta leikistä koiralle voi jäädä ikävä tapa, jolla se purkaa stressiä. Turhautumisen ja kuumentumisen ehkäisy lähtee arkirutiinien tuunaamisesta ja jälleen kerran tukitaitojen opettamisesta.

Päivän aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin: Mitä pitää tehdä, kun koira alkaa lenkillä hyökkäillä päin? Millä tavalla koiran puremisen ja hyppimisen voi keskeyttää? Miten koiran kierroksia saa treenipaikalla hallintaan? Miksi koira puree kun sitä yrittää nostaa autoon? Mikä on oikea tapa reagoida, jos koira puree lenkillä hihnaan tai lahkeeseen?