Onnellinen eläin – kurssit

Oletko kiinnostunut oppimaan eläinten käyttäytymisestä ja kouluttamisesta syvemmin?

Järjestän Tyytyväinen eläin – onnellinen omistaja -koulutuksia yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kurssi käsittää seitsemän lähiopetuspäivää, ja se toteutetaan 10-15 henkilön ryhmille.

Tyytyväinen koira – onnellinen omistaja

Kurssi sopii kaikille koiranomistajille, jotka haluavat ymmärtää koiraansa paremmin. Kurssilla käydään läpi lajityypillistä käyttäytymistä, ja ymmärrät, miksi koiramainen toiminta on niin tärkeää. Lisäksi harjoittelemme tavoitteellista virikkeellistämistä ja paneudumme ongelmakäytöksiin. Muita aiheita ovat koiran ja omistajan suhde, omaehtoiset käsittelytoimet, motivaatio ja kouluttaminen sekä käytösongelmien ratkominen.

Kurssin käytyäsi ymmärrät, miten koiraa kannattaa havainnoida ja miksi on niin tärkeää, että koiralta kysytään sen mielipidettä. Osaat suunnitella omalle koirallesi virikkeitä, joista on sille hyötyä. Lisäksi osaat hyödyntää koulutuksessa koiran valinnan vapautta; lisäksi osaat ratkoa tyypillisimpiä käytösongelmia.

Nyt verkkokurssina, joka alkaa 1.3.! Tule mukaan 🙂

Tyytyväinen harrastuskoira – onnellinen omistaja

Kurssi on suunnattu koirakouluyrittäjille, eläintenkouluttajille, valmentajille, ohjaajille ja harrastusaktiiveille, jotka haluavat syventää ymmärrystään koirien käyttäytymisestä. Kurssin aiheita ovat lajityypilliset tarpeet, ongelmakäytökset, virikkeet ja ajankäytön hallinta, koiran ja ihmisen suhde, käsittelytoimet, kouluttaminen ja soveltaminen sekä käytösongelmien ratkominen. Näissä kaikissa on mukana asiakkaan ohjaamisen näkökulma, joka on kouluttajille erityisen tärkeä. Kurssilla on mukana työnohjaaja Riitta Silkko-Vainio.

Kurssilla opit soveltamaan oppimiasi teorioita rohkeasti käytäntöön. Saat työnohjauksesta takataskuusi uusia tapoja ohjata ryhmiä ja kohdata haastaviakin tilanteita. Opit ymmärtämään, mihin koira käyttää aikaansa ja miksi se on tärkeää havaita. Opit suunnittelemaan omille koirillesi ja asiakkaiden koirille tavoitteellisia virikeohjelmia, joiden avulla koiran käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Lisäksi opit käytännön sovelluksia liittyen koirien omaehtoisuuteen, hallinnan tunteen kasvattamiseen, valinnan vapauteen ja motivaation hallintaan. Saat myös työkaluja erilaisten käytösongelmien ratkomiseen.

Tyytyväinen kissa – onnellinen omistaja

Tyytyväinen kissa-koulutus on tulossa verkko-opiskeluun ja sitä voidaan lisäksi järjestää yhdistyksille tai pienryhmille. Kissan käyttäytymisen ymmärtäminen edellyttää lajin tuntemista ja kissan erityispiirteiden osaamista. Kurssilla käydään läpi kissojen ajankäyttöä, lajityypillisiä tarpeita, elämänlaatua ja virikkeitä sekä suhdetta omistajaan. Lisäksi perehdytään kissan älykkyyteen ja siihen, voiko kissaa kouluttaa, vai täytyykö meidän tyytyä siihen, että kissa kouluttaa meitä?

Kurssin käytyäsi ymmärrät, miksi kissa on niin vaativa lemmikki. Ymmärrät myös ne avaintekijät, jotka vaikuttavat kissan hyvinvointiin ja psyykkiseen terveyteen. Osaat ratkoa kissan käytösongelmia ja tulkita kissan turhautumista sekä ymmärrät, millä eri tavoin kissa voi ilmentää stressiä ja mitä työkaluja voit kissallesi tarjota, jotta stressi saadaan hallintaan ja kissan hyvinvointi korkealle.

Tyytyväinen hevonen – onnellinen omistaja

Tyytyväinen hevonen-kurssi koostuu seitsemästä lähiopiskelupäivästä. Kurssi sopii kaikille hevosharrastajille ja -ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää hevosen käyttäytymistä syvällisemmin. Kurssin aikana pääset tekemään harjoituksia ja kokeita oman tai tutun hevosesi kanssa.

Kurssin sisältö painottuu hevosen psyykkisen ja sitä kautta myös fyysisen hyvinvoinnin havainnointiin ja kehittämiseen. Kurssilla käsitellään hevosen aikabudjettia ja sen myötä virikkeitä ja ongelmakäytösten, kuten imppaamisen tai kutomisen hallintaa. Kun ymmärrät syyt käytöksen taustalla, ongelmia on helpompi ratkoa. Muita kurssin aiheita ovat ihmisen ja hevosen suhde sekä hevosen turvallinen ja kestävä kouluttaminen tieteeseen pohjautuvien, eettisten keinojen avulla.

Kurssin käytyäsi ymmärrät hevosen käyttäytymistä laajasti ja monipuolisesti. Osaat itse ratkoa käyttäytymiseen liittyiä haasteita ja osaat lievittää hevosen stressiä. Opit soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja hallitset kouluttamiseen liittyvät perustyökalut. Osaat myös mitata ja arvioida koulutuksen edistymistä ja sitä kautta pystyt vaikuttamaan hevosen hyvinvointiin merkittävällä tavalla.

Ota yhteyttä ja tilaa pitkä kurssi!