Tyytyväinen hevonen, onnellinen omistaja

Tyytyväinen hevonen, onnellinen omistaja on kurssi, joka kaikkien hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä kiinnostuneiden hevosharrastajien ja alan ammattilaisten kannattaa käydä. Kurssilla käydään läpi tärkeitä teemoja, kuten turvallisuutta, hevosen työssäjaksamista ja työhön valmistelua, palautumista sekä hevosen roolia aktiivisena toimijana.

Mikäli sinua kiinnostaa hevosen psyykkinen hyvinvointi ja palautuminen, motivaatio sekä aidosti positiivinen koulutustapa sekä hevosen toimijuuden korostaminen, kurssi on sinulle sopiva.

Hevosen hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttaa moni tekijä. Asiakastyötä tekevillä hevosilla elämänlaatu ja palautuminen korostuvat, kun työ voi joskus olla kuormittavaa. Hevosen arki vaikuttaa sen käyttäytymiseen ja sitä kautta turvallisuuteen, ja tästä syystä on tärkeää tunnistaa omalle hevoselle sopivia rutiineja ja palautumiskeinoja.

Mitä uutta kurssilla on?

Hyvinvointiin ja kouluttamiseen liittyvää tietoa on saatavilla monessa paikassa. Tietoa voi joskus olla hankalaa soveltaa yksittäisen hevosen tilanteeseen, jolloin yksilöllisiä piirteitä tai tarpeita voi jäädä huomaamatta. Hevosen havainnointi on pitkään perustunut tulkintaan, eli on seurattu hevosia ja haluttu samalla selittää, mitä ne toiminnallaan tavoittelevat. Tämän kurssin tavoite on oppia havainnoimaan ilman tulkintaa, koska emme voi tietää mitä hevonen ajattelee. Havainnoimalla ja hevoselta kysymällä saa uudenlaista tietoa hevosesta. Tietoa voi soveltaa yksilöllisesti siihen, millä tavoin hevosta valmistellaan työhön tai mitä seikkoja hevosen koulutuksessa kannattaa painottaa.

Kurssin keskeisiä teemoja ovat hevosen hallinnan tunne, omaehtoisuus, motivaatio ja valinnan vapaus. Nämä kaikki edellä luetellut ovat keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnille – parhaimmillaan hevonen on itsekin aktiivinen toimija enemmän kuin väline.

Kuka on kouluttaja?

Kurssin kouluttaja on Jaana Pohjola, joka on suorittanut Portsmouthin yliopistossa maisterintutkinnon hevosten käyttäytymisestä ja valmentamisesta (equine behaviour, perfornace & training). Jaana on eläinten käyttäytymisneuvoja ja erikoistunut varsinkin erilaisten ongelmatilanteiden ratkomiseen.

Miten kurssi toimii?

Kurssin sisältö koostuu seitsemästä teemasta, joista jokaiseen liittyy lähiopiskelupäivä sekä laaja kirjallinen materiaali sekä havainnointi- ja pohtimistehtäviä. Kurssilaisilla on käytössä suljettu facebook-ryhmä kurssin ajan.

Paikka: Hämeenkyrö

Lähipäivät:

24.11.2019
29.12.2019
26.1.2020
23.2.2020
22.3.2020
19.4.2020
24.5.2020

Päivien kesto 11-16
Varustaudu päiviin sekä sisä- että ulkovaatteilla: teemme myös käytännön harjoituksia hevosten kanssa.

Hinta 85 €/päivä
Yksittäisiin päiviin ei ole mahdollista osallistua, vaan kurssi on kokonaisuus. Päivät laskutetaan noin viikkoa ennen ennen kutakin lähipäivää.

Kahvia ja teetä on tarjolla päivien aikana sekä pientä purtavaa. Voit ottaa oman lounaan mukaan, paikasta löytyy keittiö. Voit myös varata itsellesi kasvisruokalounaan 7 € hintaan.

ILmoittautumiset ja lisätiedot:

Riikka Perälä
riikka.perala@suomi24.fi