Onko feromonista apua?

Feromonipannat ja haihduttimet sekä lukuisat muut stressiä lievittävät tuotteet ovat suosittuja. Niiden avulla yritetään lievittää stressiä erilaisissa tilanteissa ilotulituksesta yksinoloon ja uuteen kotiin muuttoon. Stressin lievittäminen on tärkeää, koska se liittyy olennaisesti koiran  kokonaishyvinvointiin ja sitä kautta terveyteen. Jatkuva stressi aiheuttaa koirilla lisääntynyttä reaktiivisuutta, tuhoavaa käyttäytymistä, pelkokäyttäytymistä sekä alentunutta oppimiskykyä.

Onko feromonituotteista apua koiran stressiin?

Feromonit ovat osa eläinten välistä viestintää. Niiden toiminta ei perustu pelkästään hajuaistiin, vaan liittyy vomeronasaalielimeen – tarkkaa mekanismia ei kuitenkaan tunneta. Feromonivalmisteiden tehoa on tutkittu aiemminkin, mutta tutkimuksissa ei ole käytetty kontrolliryhmiä tai ne eivät ole olleet sokkotutkimuksia.

Tutkimuksessa käytettiin feromonipantaa tai lumepantaa neljän viikon ajan koiranpennuilla, jotka siirtyivät sijaiskodeista armeijan kenneliin USAssa. Uuteen ympäristöön siirtyminen on sekä lemmikki- että työkoirille stressaava tilanne; siksi päätettiin tutkia stressiä juuri tässä tilanteessa.

Stressiä mitattiin käyttäytymistä tarkkailemalla, mikä on paras tapa myös kotikoiran stressin arviointiin. Oman koiran käyttäytymiselle tulee joskus sokeaksi, eikä pieniä muutoksia huomaa. Siksi kannattaa ottaa tavaksi tarkkailla omaa koiraa joskus ulkopuolisen silmin. Uuteen kotiin muuttavan koiran stressiä on vielä hankalampi arvioida, kun koira on usein itselle vieras. Tyypillisiä stressin oireita uuteen kotiin muuttamisessa ovat mm. pakenemisyritykset (koira ei halua olla sisällä tai sen omassa huoneessa), sisäsiisteysongelmat, tavaroiden tuhoaminen, ylikorostunut turkinhoito ja nuoleminen sekä haukkuminen tai ulvominen. Näiden perusteella ei kannata tehdä johtopäätöksiä koiran luonteesta, vaan antaa aikaa kotiutua kunnolla. Kotiutuminen on prosessi, joka kestää viikoista kuukausiin.

Armeijan kenneliin muuttavilla pennuilla ei huomattu matalampaa stressitilaa feromonipannan vaikutuksesta kontrolliryhmään verrattuna. Koirat olivat samoissa olosuhteissa ja seitsemästä eri pentueesta jaettu joko lume- tai feromoniryhmään.

Feromonipanta tai haihdutin ei saisi olla ainut keino tai yritys hallita stressiä. Sen käytöstä ei ole missään tapauksessa haittaa, mutta ilman muita tukitoimenpiteitä feromonipanta ei pelasta koiraa stressiltä. Muita keskeisiä stressinhallintakeinoja ovat ympäristön muokkaaminen (käytettävissä oleva tila, sisustus, melunhallinta), koiran ja omistajan välisen suhteen rakentaminen sekä lajityypilliseen käyttäytymiseen kannustaminen koiralle sopivien virikkeiden avulla.

Brouch & Dunham, 2016