Hevonen oppii tuntemaan ihmiset valokuvista. Pitäisikö jälleen kerran miettiä, aliarvioimmeko yhtään hevosen kognitiivisia kykyjä kun “opetamme” niitä lyömällä raipalla, huutamalla, läpsimällä, säikyttelemällä ja nujertamalla?

Tutkimuksessa hevoset koulutettiin tunnistamaan henkilöitä valokuvista. Lisäksi testattiin, miten hevoset kykenivät siirtämään tunnistuksen uuteen ympäristöön. Hevoset oppivat erottamaan valokuvista jopa identtiset kaksoset. Lisäksi ne viettivät enemmän aikaa sen henkilön kanssa, joka oli esiintynyt valokuvissa, joiden katsomisesta hevosta oli palkittu.

Tuloksia voisi soveltaa helposti käytäntöön; hevosta voisi siedättää eläinlääkäriin tai kengittäjään pelkän valokuvan avulla.

Stone, 2010: Human facial discrimination in horses: can they tell us apart?, Animal Cognition 13.

Positiivinen kanssakäyminen johtaa pysyviin positiivisiin muistikuviin. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Suhteen luominen ei ole yksinkertainen prosessi; siihen tarvitaan toistuvaa vuorovaikutusta. Lisäksi suhteen muodostaminen edellyttää kognitiivisia kykyjä – analysoida vuorovaikutuksen sisältö tietyn kumppanin kanssa ja muistaa tämä sisältö seuraavilla tapaamisilla.

Ranskalaistutkimuksessa testattiin hevosten muistia ihmisten kanssa koetusta vuorovaikutuksesta. Vuoden ikäisiä hevosia opetettiin seisomaan paikoillaan pitelemättä erilaisten pienten toimenpiteiden, kuten harjaamisen, suojien pukemisen, jalkojen nostelun, kuumeen mittaamisen ja hyönteismyrkyn sumuttamisen aikana. Hevosia koulutettiin viidesti viikossa viiden minuutin ajan kerrallaan ja koulutusmenetelmänä käytettiin positiivista vahvistamista – oikeasta suorituksesta hevonen palkittiin viljapelleteillä.

Koulutusjakson jälkeen hevoset olivat käsittelemättä puolen vuoden ajan, jonka jälkeen ne testattiin. Positiivisella vahvisteella koulutetut hevoset tunsivat vihjesanan paremmin kuin kontrolliryhmän hevoset; ne osoittivat ihmisiä kohtaan enemmän ystävällisiä eleitä kuin kontrollihevoset. Positiivinen suhtautuminen kouluttajaan näytti myös yleistyvän helposti vieraisiin ihmisiin. Lisäksi koulutuksen aikana palkitut hevoset pysyivät kokeissa paremmin paikoillaan kuin ne, joita ei ollut palkittu. Positiivinen vahvistaminen paransi oppimista ja vahvisti opitun asian muistamista itse koulutustilanteessa sekä vielä pitkän ajan kuluttua.

Hevoset ovat samankaltaisia oppijoita kuin ihmiset; ne oppivat ja muistavat paremmin, kun koulutus yhdistetään positiiviseen tilanteeseen. Tutkimus osoittaa että lajitovereiden kesken tapahtuvasta suhteiden luomisen tavasta voidaan ottaa mallia myös eri lajien välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Kun esiinnyt positiivisessa valossa, mielikuvat sinusta tulevat olemaan positiivisia.

Carol Sankey, Marie-Annick Richard-Yris, Helene Leroy, Severine Henry, Martine Hausberger, (2010), Positive interactions lead to lasting positive memories in horses, Equus caballus, Animal Behaviour (in press)