Kuivia nappuloita, hikisiä ja karvaisia frolicceja, teollisia “herkkuja”. Hevosille lähes koskaan ei mitään tai jopa kolme sokeripalaa yhtä sessiota varten.

Tämä on arkipäivää. Ollaan kouluttavinaan. Nähdään vaivaa, järjestetään tilanne, ajetaan autolla paikalle, ollaan valmiita. Vain vahviste puuttuu.

Vahviste on se asia, jolla käytöstä vahvistetaan. Positiivinen vahviste on koulutettavan näkökulmasta tavoiteltava asia, joka tarjoillaan silloin, kun koulutettava esittää tietyn käytöksen. Haluttu käytös palkitaan. Ja jotta voidaan palkita, on oltava vahviste.

Vahviste on mahdollista testata. Mikäli koulutettava sylkee sen suustaan, ollaan heikoilla jäillä. Mikäli koulutettava hyppii innosta tasajalkaa, voidaan olla toiveikkaita.

Israelilaistutkimuksessa mitattiin positiivisen vahvistamisen vaikutuksia vankeudessa elävien simpanssien hyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensin kahdentoista simpanssin päivittäisiä rutiineja ilman häiriöitä. Jakson jälkeen kuusi simpansseista aloitti koulutusohjelman, joka kesti kymmenen viikkoa. Kymmenen viikon jälkeen loput kuusi simpanssia aloittivat saman ohjelman, ja samalla ensimmäinen ryhmä jatkoi koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena oli operantin ehdollistamisen keinoin saada simpanssit näyttämään hoitajalle esim. suutaan, käsivarttaan tai muita kehonosia hoitotoimenpiteiden helpottamiseksi. Koulutus tapahtui viidesti viikossa aamuisin eläinten yöpymishäkeissä.

Tutkimuksessa havaittiin, että operantti ehdollistaminen lisäsi eläinten psyykkistä hyvinvointia. Vaikutus heijastui simpanssien elämään koko päivän ajan, vaikka varsinainen koulutus oli aikaisin aamulla viiden-kymmenen minuutin ajan. Positiivisella vahvistamisella oli epäsuoria vaikutuksia eläinten käyttäytymiseen koulutustilanteen ulkopuolella.

Koulutuksen aloittamisen jälkeen simpanssien epänormaali tai stereotyyppinen sekä stressiä ilmentävä käytös väheni ja sosiaalinen käytös lisääntyi. Lisäksi aggressiivisuus hoitajaa kohtaan väheni, tai säilyi ennallaan niillä eläimillä joilla aggressiivisuutta ei ennenkään esiintynyt.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää koko koulutusprosessin vaikutuksia eläinten hyvinvointiin – ei niinkään koulutuksen mitattavia tuloksia. Koulutusprosessi käsittää useita näkökohtia: eläimen ja hoitajan välisen suhteen vahvistamista, psyykkistä stimulaatiota sekä palkitsevaa ilmapiiriä. Havaittiin, että positiivinen vahvistaminen ja operantti ehdollistaminen ovat hyviä työkaluja vankeudessa elävien eläinten virikkeellistämiseen.