Toiset palkitsevat koiriaan, toiset sekä palkitsevat että rankaisevat ja jotkut vannovat edelleen fyysisen rankaisun nimeen.

Kaikki väittävät että oma menetelmä on paras. Nyt asiaa kuitenkin on selvitetty; omistajilta kysyttiin mitä menetelmiä he käyttävät ja tutkittiin löytyykö linkkiä koulutusmenetelmän ja koiran käyttäytymisen väliltä.

Löytyyhän sieltä. Rankaisijoiden koirat olivat varautuneeempia vieraita ihmisiä kohtaan ja leikkivät vähemmän kuin palkitsijoiden koirat. Testissä, jossa koiralle piti kouluttaa uusi taito, palkitsijat pärjäsivät paremmin kuin rankaisijat.

Sen lisäksi, että palkkioilla kouluttaminen on eettistä, se on myös nopeampaa ja lisäksi palkkioilla koulutetuilla koirilla näyttää olevan parempi oppimiskyky kuin rangaistuilla koirilla. Kuritetuilla koirilla oppimistulokset ovat huonoja ja ongelmakäytös saattaa jopa pahentua.

Rooney & Cowan (2011), Training methods and owner-dog-interactions: Links with dog behaviour and learning ability, applied animal behaviour science.

APBC on kokeneiden ja pätevien lemmikkien käytösneuvojien kansainvälinen verkosto. Lemmikkien käytösneuvojat toimivat yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa ja käsittelevät käytösongelmia linnuilla, kissoilla, koirilla, kaneilla, hevosilla sekä muilla eläimillä.

APBC paheksuu monien muiden eläinten hyvinvointiyhteisöjen lailla joitakin väkivaltaisia koulutustekniikoita, joita “koirakuiskaaja” Cesar Millan suosii. Koiranomistajia halutaan varoittaa näistä tekniikoista, jotka aiheuttavat eläimille pelkoa ja kipua. Omistajia varoitetaan kopioimasta näitä tekniikoita, koska ne vaarantavat koiran hyvinvoinnin ja omistajan oman turvallisuuden.

Millanin suosimia tekniikoita ovat mm. erilaisten kipua aiheuttavien pantojen käyttö, koiran hengityksen estäminen ja koirien pakottaminen tai ‘alistaminen’ maahan. Nämä menetelmät on todettu useissa  tutkimuksissa tehottomiksi – niiden käyttö ei vähennä ei-toivottua käytöstä vaan lisää sitä. Suomessakin näyttää olevan muutamia kouluttajia, joiden menetelmiä voidaan pitää kyseenalaisina koiran hyvinvoinnin kannalta. Vastikään Keskiuusimaa julkaisi jutun, jossa suositeltiin koirille “koulutusmenetelmäksi” kuonokoppaa tai häkkiä, silloin kun koira tuhoaa kotia yksin ollessaan. Näillä ratkaisuilla ei kuitenkaan kouluteta koiralle mitään, vaan mekaanisesti estetään käyttäytyminen. Järkevämpää olisi puuttua ongelman syihin ja kouluttaa koira olemaan yksin rauhallisesti.

Väkivaltaiset ja pelotteluun perustuvat ekniikat eivät ole hyväksyttäviä eläimen hyvinvoinnin kannalta eivätkä myöskään perusteltuja keinoja muokata eläimen käytöstä. Palkkioihin perustuva koulutus on todettu paljon tehokkaammaksi erilaisten käytösongelmien käsittelyssä; lisäksi se on turvallisempaa omistajalle ja ei altista koiraa tarpeettomalle kivulle ja stressille.

Vältä sellaisia koulutusmenetelmiä, jotka vaarantavat eläimesi hyvinvoinnin. Kysy neuvoja pätevältä henkilöltä, jota eläinlääkäri suosittelee. Älä käytä menetelmiä, joiden toteuttaminen tuntuu pahalta. Ota asioista selvää!

Lain mukaan eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Miksei se näytä pätevän koirankoulutuksessa?

Lähteet: http://www.apbc.org.uk/press, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960247

Se ongelmia välttää. Englantilais-Norjalaisen tutkimuksen mukaan asia on näin. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen suhde koiran käyttäytymisen ja kouluttamiseen käytettävien menetelmien välillä on. Omistajat, jotka olivat johdonmukaisia, omistivat yleensä tottelevaisen koiran, jolla ei ollut käytösongelmia.

Kiinnostavaa kyllä, eniten käytösongelmia oli rankaisijoilla, jotka käyttivät kovia menetelmiä ja rankaisivat koiriaan usein ja useilla eri tavoilla. Näillä koirilla myös tottelevaisuus oli huonointa. Palkitsijoilla, jotka kouluttivat koiriaan positiivisen vahvistamisen keinoin, esiintyi huomattavasti vähemmän käytösongelmia ja tottelevaisuustaso oli korkeampi.

Yleisesti johdonmukaisuus kouluttamisen menetelmänä yhdistettiin usein koulutettavuuteen ja koiran rohkeuteen. Johdonmukaisuus tuottaa tuloksia, mutta se ei tarkoita “johtajuutta” ja se on tuloksellista vain silloin, kun koulutuksessa ei käytetä rankaisua tai kovia keinoja.

Johdonmukaisuus on koiran kannalta sitä, että ihminen toimii tilanteissa ennustettavalla tavalla. Jos meillä huonona päivänä pääsee lenkillä etenemään hihnasta vetämällä, on varsin epäreilua rankaista samasta asiasta seuraavana päivänä. Jos koira saa nuolla lautaset päivällisen jälkeen, ei vieraiden aikana kuolaamisesta voi rankaista.

Tutkimuksessa todettiin, että huonoimmat tulokset koiran kanssa saa silloin, kun on epäjohdonmukainen ja väkivaltainen. Satunnainen kurittaminen ei opeta koiralle mitään, vaikka se omaa egoa saattaa hetkellisesti kohottaa.

G.E. Eskeland, R.H. Tillung, M. Bakken, (2007), ’37: The importance of consistency in the training of dogs. The effect of punishment, rewards, rule structures and attitude on obedience and problem behaviors in dogs’,  Journal ofVeterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 3: 99.