Käsittely vs käytösJoillekin hevonen on urheiluväline, jota käytetään. Toisille hevonen on eläin, jolla on tunteet ja oma tahto. Mitkä kaikki asiat määrittelevät suhdettamme hevoseen? Miten voimme arvioida kuinka hyvä vuorovaikutuksemme on?

Hevosen käsittely määrittää hyvin paljon hevosen ja ihmisen välistä suhdetta. Käsittelymenetelmät vaikuttavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä hevosen hyvinvointiin ja toisaalta sen näkemyksiin käsittelijöistä ja ihmisistä yleensä.

Ranskassa tutkittiin, miten hevosten reaktiivisuuteen vaikuttivat erilaiset käsittelymenetelmät. Verrattiin perinteistä käsittelymetodia, jossa hevosta harjattiin, jalkoja nosteltiin, juoksutettiin ja satuloitiin; luonnollisen hevosmiestaidon menetelmiin, jossa hevosta juoksutettiin vapaana, siedätettiin erilaisiin asioihin ja opetettiin väistämään painetta.

Molemmat käsittelytavat vaikuttivat reaktiivisuutta vähentävästi. Kuitenkin tutkijat huomasivat, että joitakin hyötyjä oli ns. luonnollisen hevosmiestaidon käytännöistä.

Vaikken itse usko pyöröaitausjuttuihin, voin kuitenkin suositella kaikille hitautta, perusteellisuutta ja asteittaista siedättämistä. Aina kun mieli tekisi siiirtyä seuraavaan ja seuraavaan vaiheeseen, kannattaa kuitenkin pysyä vielä yksi sessio edellisessä.

Fureix et al.(2009), A preliminary study of the effects of handling type on horses’ emotional reactivity and the human-horse relationship, Behavioural processes 82: 202-210.