Kiltti vai kaunis?

Leikattu, lyhyt- ja suorakarvainen, kooltaan 10-20 kiloa, pentuna otettu, vaatii ulkoilua 16-30 minuuttia päivässä, vaatii turkinhoitoa 1-15 minuuttia viikossa, turvallinen lasten kanssa, sisäsiisti, terve, tulee luokse kun kutsutaan, ei karkaile, ei tuhoa paikkoja yksinollessaan, elää vähintään 10 vuotta, on tottelevainen, ystävällinen ja rakastava.

Tämän kuvauksen mukainen on australialaisten ihannekoira. 877 henkilöä vastasi kyselyyn, jossa kartoitettiin koiran tärkimpiä ominaisuuksia omistajien näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiettyjä ominaisuuksia arvostetaan muita enemmän. Lisäksi ihmisillä on selkeä kuva siitä, miten koirien pitäisi käyttäytyä. Lisäksi tulokset osoittavat, että tiettyjä ominaisuuksia, joiden takia koiria on jo pitkään jalostettu, ei enää pidetä tärkeinä.

Koiria halutaan yhä enemmän seuraksi ja perheenjäseneksi. Esimerkiksi metsästystaitoja, jotka aiemmin olivat erittäin tärkeitä ominaisuuksia koirilla, ei enää pidetä niin kovassa arvossa keskiverto-omistajien mielestä. Lisäksi ihmisten mielestä koiran ulkomuoto ei ole niinkään tärkeä, vaan enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että koira on terve ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Ihmisillä on suuria odotuksia koiran käyttäytymisestä ja pettymyksiä saattaa tulla jos kaikki ei menekään kuten on kuviteltu.

Keskivertoihmiset siis haluavat hyväluonteisia ja terveitä koiria. Miksi koiria kuitenkin jalostetaan ulkomuodon perusteella? Tai miksi ylituotantoa on sellaisista koirista, jotka eivät tunnu soveltuvan seurakoiriksi?

King, Marston, Bennett (2009), Describing the ideal Australian companion dog, Applied animal behaviour science 120: 84-93.