Internetkyselyllä haluttiin selvittää, miten ratsastajat ratkovat tyypillisiä ratsastukseen liittyviä tilanteita. Lisäksi haluttiin selvittää, miten ratsastajan käyttämät ratkaisumallit korreloivat hevosen käyttäytymisen kanssa. Tutkijat keskittyivät tarkastelemaan positiivista vahvistetta sekä positiivista rankaisua.

Kävi ilmi, että palkkiota käyttävien ratsastajien hevosilla esiintyi keskimääräistä vähemmän ongelmia ratsastuksen aikana. Lisäksi kävi ilmi, että rankaisua käyttävien ratsastajien hevosilla vastaavaa korrelaatiota ei ollut.

Vaikka ratsastajat palkitsivat hevosiaan taitamattomasti tai jopa ei-toivotuista käytöksistä, silti heidän hevosilla oli vähemmän ongelmia. Ratsastajat käyttivät palkkiota yleensä rauhoittaakseen hevosiaan. Tutkijat arvelevat, että ratsastajat onnistuivat vahvistamaan hevosen tunnetilaa, ei niinkään varsinaista käytöstä, ja tämä saattaa johtaa jopa siihen, että hevosilla on vähemmän ongelmia ylipäänsä.

Tämä on mielestäni merkittävä huomio – palkitsemalla et voi pilata hevosta, ainakaan yhtä pahasti kuin rankaisemalla. Ja silti ollaan niin arkoja palkitsemaan. Jos se vaikka alkaa purra. Jos se vaikka uskoo olevansa pomo. Jos vaikka vahingossa vahvistan sen pelkoa. Toki näitä on hvyä miettiä, mutta mietitään samalla, millä perusteilla hevosta läpsitään tai sille huudetaan. Miksen ole kuullut kenenkään pohtivan, voiko hevonen mennä pilalle jos karjun sille?

Palkitsemisella on useita hyötyjä: esiinnyt hyvänä tyyppinä, jonka seurassa on kiva olla, palkittu hevonen on usein rauhallisempi kuin ihmistä välttelevä hevonen, palkitsemalla vaikutat eläimen tunnetilaan. Väitän, että ei tunne koulutuksen perusteita, saa palkkioiden avulla paljon vähemmän peruuttamatonta tuhoaa aikaan kuin rankaisemalla hevosta ei-toivotusta käyttäytymisestä.

P.S. Sitäkin olen kuullut, että ruualla palkitsemista vältetään sen takia, että siinä “alainen kantaa johtajalle ruokaa”. Jos hevosilla on silmät päässä, niin ne varmasti huomaavat, että alaisten yksi päätehtävistä on todellakin kantaa johtajistolle ruokaa, päivästä toiseen, kolmesti tai neljästi päivässä. Sama alainen siivoaa hevosten jätökset, mitä juuri lainkaan ei luonnossa ole havaittu villihevosten tekevän 🙂

Hockenhull & Greighton 2013