Apua yleisimpiin ongelmiin: Omaehtoisuus ja hallinnan tunne harrastuksissa

Omaehtoisuus tarkoittaa sitä, että koiralla on vapaus osallistua harjoitteluun tai olla osallistumatta. Hallinnan tunne tarkoittaa sitä, että koiran aktiivista roolia harrastuslajeissa korostetaan ja sen valinnanvapautta lisätään. Hallinnan tunne tarkoittaa, että koira voi hallita sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai se voi hallita omaa toimintaansa, eli vaikuttaa siihen, minkä tehtävän se seuraavaksi tekee.

Omaehtoisuus ja hallinnan tunne ovat tärkeitä arvoja, joiden kautta koiran oloa voidaan monin tavoin helpottaa ja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi konfliktitilanteiden ratkomisessa. Tällaisia konflikteja harrastuslajeissa ovat esimerkiksi:

  • Koiralla on vireenhallinnassa haasteita, eli se ääntelee tai ilmentää turhautumistaan voimakkaasti
  • Koira ei keskity harjoitteluun, vaan sählää omiaan ja sillä keittää yli
  • Koira odottaa palkkaa liian voimakkaasti, jolloin se ei voi keskittyä mihinkään muuhun
  • Koira on niin sanotusti häiriöherkkä, eli sen keskittyminen herpaantuu jos paikalle tulee puoleensavetävä tai pelottava kohde

Koiralähtöiseen ja koiran ehdoilla tapahtuvaan harrastamiseen kuuluu koiran mielipiteen huomioiminen. Tutustu koiralähtöistä harrastamista ja harrastuslajien tukitaitoja käsitteleviin artikkeleihin! VIP-jäsenenä näet kaikki luennot ja kuulet kaikki podcastit.