Apua yleisimpiin ongelmiin: Hihnassa kulkeminen

Kysytään koiralta – hihnakävely vuoropuheluksi

Hihnassa kulkeminen on erikoistilanne, jossa tyypillisesti esiintyy erilaisia haasteita. Koiraa ulkoilutetaan päivittäin hihnassa ja kuitenkin sillä on usein vain hyvin vähän päätösvaltaa lenkin tapahtumien suhteen. Koiralla ja taluttajalla saattaa olla erilaiset mielenkiinnon kohteet ja tämä estää vuoropuhelun muodostumista. Koira voi kokea turhautumista ja taluttaja pettymyksiä, kun koira ei toimikaan odotetulla tavalla.

Lenkkeilyn sujumista helpottaa koiran aito motivaatio ja sen hyödyntäminen. Koiralle kannattaa opettaa, että se voi tehdä aloitteita lenkillä ja niitä kuunnellaan. Koiran aloitekyvyn kasvattaminen lisää sen itseluottamusta ja turvallisuudentunnetta, mikä usein vähentää ei-toivottua toimintaa lenkillä.

Parhaimmillaan koira ja omistaja liikkuvat yhdessä tiiminä, niin että molemmilla on mahdollisuuksia vaikuttaa ja niin että viestintä toimii molempiin suuntiin. Sen sijaan, että opetamme koiran tottelemaan ja koulutamme lenkkeilyn teknisenä suorituksena, kannattaa opettaa koira viestimään, kertomaan toiveistaan ja jopa vastustamaan taluttajaa. Kahden yksilön välinen suhde rakentuu vuorovaikutustilanteista.

Hihnalenkillä tyypillinen ongelmatilanne on se, että koira haukkuu tai räyhää. Tuloksellisen ratkaisun löytämiseksi koiralta kannattaa kysyä erilaisten harjoitusten avulla, mikä sitä motivoi. Motivoiko koiraa kenties pelko, jolloin sille suurin helpotus on päästä kasvattamaan välimatkaa pelon kohteeseen, vai ehkä turhautuminen jolloin lähemmäs pääseminen ja pettymysten estäminen ovat parhaita palkkioita.

Koiralta kysyminen hihnakontekstissa auttaa lisäämään koiran aktiivista toimijuutta, eli kasvattamaan koiran pystyvyyden ja hallinnan tunnetta. Tätä kautta koiran pelot erilaisia ympräristön ärsykkeitä kohtaan voivat lievittyä ja toisaalta turhautuminen vähentyä, kun koiralle annetaan itselle työkalut viestiä ihmiselleen halutuilla tavoilla.