Apua yleisimpiin ongelmiin: Koira hyppii ihmisiä vasten

Koiran kouluttamiseen liittyy olennaisesti koiran aito motivaatio työskennellä ihmisen kanssa sekä käytettävissä olevat vahvisteet eli palkkiot. Palkitseminen on laaja ja tärkeä sekä toisaalta herkkä osa-alue, jolla on suuri merkitys koiran ja ihmisen välisessä yhteistyössä. Kysytään koiralta -ajattelussa lähdetään siitä, että koira on vahvisteiden paras asiantuntija ja koira itse päättää, mitkä kaikki tekijät sille ovat palkitsevia. Koiran motivaatiota erilaisiin palkkioihin on mahdollista rakentaa, mutta on myös tilanteita, joissa kannattaa mieluummin hyväksyä koiran oma näkemys siitä, mikä sen mielestä on palkitsevaa.

Usein ihmisistä innostuvaa koiraa sanotaan häiriöherkäksi, ja helposti tulee välteltyä tilanteita, joissa koira pääsee tervehtimään ihmisiä. Tämä välttely saattaa kuitenkin pahentaa ongelmaa – kannattaa mieluummin kääntää häiriöt palkkioiksi ja ottaa aihe käsittelyyn koiran kanssa!