Apua yleisimpiin ongelmiin: Lastausongelma

Kieltäytyykö hevosesi menemästä traileriin? Vai peruuttaako se ulos ennen kuin ehdot kissaa sanoa? Lastaukseen liittyviä haasteita on monia ja niiden haitallisuusaste vaihtelee vakavasta vaaratilanteesta kevyeen harmitukseen.

Sekä hevosen että omistajan elämänlaatu paranee huomattavasti, kun lastaamiseen ei tarvitse enää varata tuntitolkulla aikaa ja molemmat voivat luottaa siihen, että homma onnistuu.

Olen suunnitellut ja testannut lastauskoulutusmenetelmän, joka on tehokas ja hevosystävällinen tapa kouluttaa hevonen turvalliseen matkustamiseen. Lastaustutkimus oli kandityöni vuonna 2011; sen jälkeen olen käytännön havaintojen perusteella muokannut menetelmää entistä toimivampaan suuntaan.

On aika harvinaista, että lastauskoulutuksessa käytettävät systeemit olisivat käyneet läpi tieteellistä tarkastelua ja vertaisarviointia. Kandityöni on julkaistu tiivistelmänä kahdessa tieteellisessä julkaisussa ja se on kestänyt tieteellistä tarkastelua. Menetelmässä yhdistyvät kriittisesti analysoidut tutkimukset sekä käytännön kokemukset.

The effects of positive reinforcement training on horses´loading behaviour
Jaana Pohjola, BSc (Hons) Applied Animal Behaviour, 22/04/11
”A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the BSc (Hons) in Applied Animal Behaviour”