Tyytyväinen koira – pelot hallintaan

Pelottaako koiraa? Pelko on monen ongelman taustalla ihan eläimen lajista riippumatta. Pelko voi aiheuttaa koiralle muitakin haasteita kuin ei-toivottua toimintaa jossain tietyssä tilanteessa. Pelko on tunteena kuormittava, mutta samaan aikaan se on haastava käsiteltävä, koska pelon kohdetta ei läheskään aina voi kontrolloida.

Systemaattinen siedättäminen eli asteittainen altistus on usein todella vaikea toteuttaa, koska harvassa paikassa olosuhde on täysin hallinnassa emmekä voi aina tietää mitä eläin kyseisessä tilanteessa kokee, vaikka kuinka tarkkailisimme sen eleitä ja ilmeitä. Vastaehdollistaminen, eli jonkin asian kivaksi tekeminen, toimii myös hyvin silloin kun on tilanne hallinnassa. Käytännön haasteet liittyvät kuitenkin toteuttamiseen – muistan kuinka ajattelin ennen, että kun siedätetään ja vastaehdollistetaan, tilanteen pitää näyttää juuri siltä. Usein tein niin, että pelon kohde oli jossain etäällä ja sitten koiraa syötettiin ja vietiin vähitellen lähemmäs pelon kohdetta. Tai sitten niin että syötettiin ja pelon kohdetta tuotiin lähemmäs.

Onneksi aikoinaan koulussa oppimani palaset ovat alkaneet muodostaa monimuotoisempaa kuvaa. Olen oppinut ymmärtämään, että pelon hallinta on kokonaisuus, jossa huomioidaan asioita monipuolisesti. Tässä ovat auttaneet asiakkaat, joilla ei ole koulutuslaboratoriota käytössään, eli olen saanut todella oppia soveltamaan kun olosuhteet eivät suinkaan ole hallinnassa. Pelästymisiä ei voi aina parhaasta yrityksestäkään huolimatta välttää, mutta jos tämän tiedostaa, osaa eri tavalla keskittyä palautumiseen. Palautumista voi tukea sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, jolloin tilanne voi helpottua.

Lisäksi harjoittelua voi usein monipuolistaa todella paljon, kun osaa päästää irti perinteisestä siedättämis/vastaehdollistamismielikuvasta. Nyt ajattelen, että siedättäminen ja vastaehdollistaminen ovat hyvän treenisuunnittelun lopputuloksia. On paljon asioita, jotka liippaavat läheltä oikeaa pelkotilannetta, mutta eivät aiheuta pelkoa. On myös paljon taitoja, joiden osaamisesta on hyötyä oikeassa pelkotilanteessa. Näitä kutsun tukitaidoiksi.

Hallinnan tunteen lisääminen on erittäin oleellinen asia pelon käsittelyssä, ja sen oivaltaminen on vaikuttanut eniten omaan työhöni. Tilanteissa, joissa on mukana pelko, on erityisen tärkeää tunnista eläimen aito motivaatio. Olen niin monta kertaa yrittänyt syöttää eläintä, vaikka se on enemmän tai vähemmän ajatellut jotain ihan muuta. Hallinnan tunne voi olla suhteessa pelon kohteeseen, ohjaajaan tai ympäristöön ja siihen eläin usein tarttuu helposti. Haluan, että eläin on yhtä sitoutunut treenaamiseen kuin ohjaaja.

Turvallisuudentunne perustuu kokemuksiin, ja sitä on mahdoton eläimelle väkisin tuottaa. Sitä voi rakentaa vähitellen eri suunnista ja siinäkin kannattaa käyttää hyödyksi ennakoitavuutta sekä hallinnan tunnetta.

Pelko-ongelmien kohdalla korostan nykyisin näitä asioita, eläinlajista riippumatta:

  • Palautuminen: lepo, mielekäs arki, mielihyväkokemukset
  • Tukitaidot: eivät liity varsinaiseen ongelmaan, mutta helpottavat ratkeamista
  • Kuormituksen hallinta
  • Hallinnan tunteen lisääminen
  • Turvallisuudentunteen rakentaminen monelta taholta, ankkurointi


Liittymällä VIP-jäseneksi saat enemmän

VIP-jäsenenä näet videon, jossa käyn läpi pelkojen käsittelyä koirilla, mitä kannattaa huomioida ja miten eri tavoin pelkoihin voi vaikuttaa.

VIP-jäsenenä näet myös kaikki aiemmin julkaistut videot sekä tulevat vuoden ajan, pääset suljettuun fb-ryhmään ja saat ilmaisen puhelinneuvonnan.

Jos olet jo VIP-jäsen, kirjaudu sisään nähdäksesi VIP-sisällön.

Eikö sinulla ole tunnuksia? Liity VIP-jäseneksi nähdäksesi VIP-sisällöt!