Seuraaminen

Seuraamisessa kannattaa kiinnittää huomiota niin teknisiin asioihin kuin koiran intoon ja haluun tehdä. Tässä on erilaisia seuraamisen opettamiseen sopivia harjoituksia. Näitä voi ja kannattaa tehdä koiralle vaihdellen, jolloin seuraamisen opettelu on mielenkiintoisempaa ja eri harjoitukset tukevat toisiaan.

Paikalla seuraaminen

Oikeaa seuraamispaikkaa ja kontaktia kannattaa ensin vahvistaa siten, että koira istuu perusasennossa ja sitä palkataan hieman yläviistosta tuoden nami paikkaan jossa koiran pään halutaan olevan seuratessa. Harjoittelu on helpoin aloittaa, kun koira osaa tarjota katsekontaktia sivulla. Tällöin ohjaajaa sanoo vihje sanan seuraa ja palkkaa koira ennen kun sen ehtii katsoa muualle.

Liikkeelle lähtö

Seuraamisen liikkeelle lähtöä kannattaa harjoitella ihan erikseen. Liikkeelle lähtö treenissä palkataan sitä, että koira nousee ylös ja lähtee liikkeelle, kun ohjaaja ottaa askeleen eteenpäin. Palkkaus tehdään aluksi niin nopeasti, ettei koira ehdi siirtyä väärään paikkaan vaan on ohjaajan sivulla halutussa seuraamis paikassa.

Perusasennosta perusasentoon

Seuraamista voi opettaa koiralle siirtymänä perusasennosta perusasentoon. Aluksi tehdään vain 1-askeleen mittaista seuraamista, jota sitten lähdetään kasvattamaan kohti useampia askeleita ja pitempiä matkoja. Aluksi koiraa palkataan perusasennosta, jolloin perusasennon paikka on vahvana koiran mielessä. Tämän jälkeen otetaan askel ja kun koiralla on vahva mielikuva paikasta, jossa namia tulee, se siirtyy mukana ja istuu perusasentoon. Ellei koira ymmärrä siirtyä ohjaajan mukana voidaan sitä auttaa namilla, mutta apunamista kannattaa pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti. Kun yksi askel sujuu helposti, siirrytään kahteen, kolmeen ja useampiin askeliin. Alussa voi apuna käyttää seinää, jotta koiran peppu ei lähde avautumaan.

Lennosta seuraaminen

Seuraamisen paikkaa voi vahvistaa palkkaamalla koiraa sen ollessa halutussa paikassa. Koira saadaan esimerkiksi oikeaan seuraamis paikkaan, kun ohjaaja peruuttaa ensin koiran kävellessä ohjaajaa kohti. Ohjaaja kääntyy kulkemaan samaan suuntaan koiran kanssa ja kun koira tulee ohjaajan sivulle, ohjaaja antaa koiralle palkan.

Seuraamisen palkkaus

Erilaisille koirille sopivat erilaiset palkat ja palkkaustavat. Myös ympäristö ja treeni voivat vaikuttaa palkan valintaan. Palkkaa ja palkkaustapaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota niin koiran asenteeseen kuin teknisiin taitoihin. Joskus treenin aihe voi olla vahvistaa koiran asennetta ja intoa, kun taas toisinaan keskittyä teknisiin taitoihin.