Sivulletulo (perusasentoon siirtyminen)

Sivulletulon opettaminen kannattaa pilkkoa pienemmiksi osiksi ja taidoiksi, joita yhdistelemällä sivulletulon opettaminen on helpompaa. Koiralle kannattaa opettaa myös sivulletuloa tukevia taitoja vaikka niitä ei enää valmiissa liikkeessä tarvittaisikaan. Näiden avulla voi olla helpompi saada koira ymmärtämään siltä haluttu toiminta ja toivottuun lopputulokseen päästäänkin nopeammin. Tässä on muutama erilainen tapa opettaa sivulletulo sekä niihin tarvittavia pohja taitoja.

Katsekontakti

Koira on hyvä opettaa katsomaan kohti ohjaajaa, vaikka se ei ole toko sääntöjen mukaan pakollista. Koiran katsoessa ohjaajaan se todennäköisesti keskittyy paremmin ohjaajalta tuleviin vihjeisiin kuin ympäristöön ja sen mahdollisiin häiriöihin. Katsekontaktia on helppo harjoitella tarjoamisen kautta, jolloin ohjaaja palkkaa koiran aina, kun koira katsoo ohjaajaan. Kun katsekontaktin tarjoaminen sujuu, voidaan katsekontakti yhdistää myös perusasentoon.

Namin seuraaminen – houkuttelu

Koiralle on hyvä opettaa milloin ohjaaja haluaa koiran seuraavan kättä ja milloin kädestä ja siinä olevasta palkasta tulee luopua. Selkeä vihje koiralle on, että nyrkissä olevaa kättä saa seurata ja avoimesta kädestä tulee luopua eli ottaa esimerkiksi katsekontakti ohjaajaan, jolloin saa luvan ottaa namin kädestä.

Perusasento

Tokossa perusasennoksi kutsutaan paikkaa,  jossa koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. Koiran lapa on ohjaajan jalan kohdalla ja koiran rintamasuunta on yhdenmukainen ohjaajan kanssa. Koiran ja ohjaajan välillä on selkeä rako n. 10 cm. Perusasennon opettaminen kannattaa aloittaa vahvistamalla koiran oikeaa paikkaa ohjaajan sivulla. Harjoittelun voi aloittaa pyytämällä koiran ensin istumaan ja tämän jälkeen siirtymällä itse koiran viereen siten että koiran perusasennon paikka on haluttu. Koiraa palkataan namilla hieman yläviistosta usean namin sarjalla, jotta se malttaa istua rauhassa sivulla ja samalla perusasentoon saadaan kestoa. Ensin nameja voi antaa tiheästi, mutta kun koira malttaa istua paikallaan, kannattaa nameja antaa harvemmin ja epäsäännöllisesti.

Jakkaralla pyöriminen

Aluksi koira opetetaan nostamaan tassut jakkaran päälle. Jakkarana voi ensin olla niin iso koroke, että koira osuu siihen ja sitä voi pienentää kun koira on ymmärtänyt idean.  Alussa koiraa voidaan houkutella namilla korokkeelle tai asettaa se koiran kulku linjalle, jolloin se vahingossa astuu korokkeelle.  Kun koiran tassut ovat jakkaralla palkataan se muutamalla namilla, heitetään nami etäämmälle, jolloin koira laskeutuu alas syömään namin ja toistetaan jakkaralle ohjaus. Joidenkin toistojen jälkeen voidaan odottaa, jos koira itse tarjoaisi korokkeelle nousua ja näin alkaisi ymmärtää, että jalkojen korokkeella olosta saa palkkaa.

Jakkaran ympäri pyörimistä voi lähteä opettamaan, kun koira osaa nostaa etutassut jakkaralle ja se ymmärtää, että tassut kannattaa pitää jakkaralla. Koira voi olla ensin ohjaajan edessä. Namilla ja omalla liikkeellä koira ohjataan siirtämään takatassuja etutassujen pysyessä jakkaralla. Kun tämä onnistuu, ohjaaja voi siirtyä koiran sivulle ja ohjata jälleen namilla ja omalla liikkeellä koiraa kiertämään jakkaraa. Kun pyöriminen sujuu namin avulla, häivytetään ohjaus nami pois ja palkataan kun koira liikkuu ohjaajan mukana.

Sivulletulo – jakkaran avulla

Sivulletuloa voidaan opettaa jakkaran avulla, kun perusasennon paikkaa ja jakkaralla pyörimistä on tehty erillisinä tehtävinä. Koira ohjataan aluksi ohjaajan sivulla etutassut jakkaralle siihen asentoon, johon sen halutaan palaavan. Sitten heitetään nami maahan, jotta saadaan koira pois jakkaralta. Tämän jälkeen annetaan koiran tarjota sivulle tulo eli nostaa tassut jakkaralle ja kääntää peppu ohjaajan sivulle. Aluksi nami voi olla auttamassa oikeaa toimintaa, mutta se kannattaa häivyttää pois mahdollisimman nopeasti. Nameja on hyvä heittää eri suuntiin, että sivulletulo tulee koiralle selkeäksi joka suunnasta.

Kun koira osaa tulla sivulle korokkeen avulla, häivytetään koroke pois. Häivytystä voi tehdä esimerkiksi siten, että tehdään muutama sivulle tulo korokkeella, poistetaan koroke ja tehdään sivulle tuloa samassa paikassa ilman koroketta nami avulla ja lopuksi ilman apua.

Sivulletulo – käsiohjauksella kääntyen

Sivulle tuloa voidaan tehdä käsiohjauksella, kun perusasennon paikka ja nami käden seuraaminen ovat koiralle tuttuja. Koira ohjataan kyljen vierestä taakse, käännetään ja ohjataan sivulle istumaan. Aluksi kannattaa tehdä pelkkä käden seuraaminen taakse, tämän jälkeen taakse siirtyminen + kääntö ja sitten kun nämä sujuvat kokonainen sivulle siirtyminen istumaan.

Kun koira osaa tehdä sivulletulon nami ohjauksella, häivytetään ensin nami pois ohjaavasta kädestä ja tämän jälkeen pienennetään käden tekemää liikerataa, kunnes käsi pysyy paikallaan.

Sivulletulo – käsiohjauksella ympäri

Sivulletulo voidaan tehdä myös siten, että koira kiertää ohjaajan ympäri. Ympäri kiertoa voidaan opettaa, kun koira osaa seurata nami kättä ja pohjalle on tehty perusasento treeniä. Ohjaajan ympäri kierto kannattaa opettaa vaiheittain palkaten koiraa ensin ohjaajan taakse siirtymisestä. Kun taakse siirtyminen on tuttu niin kasvatetaan kiertoa siten, että koiran tulee ohjaajan sivulle asti. Lopuksi kiertoon lisätään myös sivulle istuminen. Aluksi koiraa voi ohjata namilla, mutta jo muutaman treenikerran jälkeen kannattaa ympäri ohjaukseen käyttää vain käsi vihjettä ja palkata vasta kun koira on kiertänyt sivulle.