Tyytyväinen hevonen – onnellinen omistaja

Mistä on kyse?

Tyytyväinen hevonen, onnellinen omistaja on verkkokurssi, joka kaikkien hyvinvoinnista ja kouluttamisesta kiinnostuneiden hevosihmisten kannattaa käydä. Kurssilla käydään läpi hevosen hyvinvointia, käyttäytymistä, käsittelyä ja kouluttamista, jotta juuri sinä voit tarjota parempaa elämänlaatua hevosellesi ja itsellesi.

Kurssin sisältö koostuu seitsemästä peruspalikasta, joista jokaiseen liittyy havainnointi- ja pohtimistehtäviä. Kurssin ensimmäiset osat käsittelevät hevosen hyvinvointia ajankäytön havainnoinnin ja hallinnoinnin sekä virikkeiden näkökulmasta sekä ihmisen ja hevosen välisestä ainutlaatuisesta suhteesta. Kursisn jälkimmäinen puolisko keskittyy käsittelytoimenpiteisiin, kouluttamisen periaatteisiin sekä koulutukseen käytännössä. Kurssin viimeinen osa keskittyy tyypillisimpien käytösongelmien ratkaisemiseen.

Idea kurssille lähti siitä havainnosta, että hevosen hyvinvointi on kokonaisuus, johon ihmisen ja hevosen yhteinen päivittäinen hetki on vain pienen pieni ikkuna. Hevosen kannalta tämä hetki on kuitenkin valtavan merkityksellinen. Moni omistaja kokee, ettei voi vaikuttaa hevosen muuhun olemiseen yhteisen ajan ulkopuolella ja kokee siitä syyllisyyttä. Kuitenkin pienillä asioilla on suuri vaikutus, eikä kaikkea tarvitse muuttaa. Pienillä järjestelyillä saa hevosen hyvinvoinnin kohenemaan. Hevosten kanssa kokonaisuus ratkaisee, eikä voi ajatella niin, että muu elämä ei vaikuttaisi yhteiseen aikaan tai päin vastoin.

Mitä uutta kurssilla on?

Hyvinvointiin ja kouluttamiseen liittyvää tietoa on saatavilla monessa paikassa. Tieto ei aina ole suoraan sovellettavissa juuri sinun hevosesi tarpeisiin. Hevosen havainnointi on pitkään perustunut tulkintaan, eli on seurattu hevosia ja haluttu samalla selittää, mitä ne toiminnallaan tavoittelevat. Tämän kurssin tavoite on oppia havainnoimaan ilman tulkintaa, koska tosiasia on se, että emme voi tietää mitä hevonen ajattelee. Tai oikeastaan voimme tietää, kun kysymme sitä suoraan hevoselta.

Kurssin keskeisiä teemoja ovat hevosen hallinnan tunne, omaehtoisuus, motivaatio ja valinnan vapaus. Nämä kaikki edellä luetellut ovat keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnille. Nämä teemat on helposti muutettavissa kauniista sanoista jokapäiväisiksi teoiksi ja käytännön toimiksi, toisin kuten luottamus ja kunnioitus, jotka jäävät helposti tulkinnanvaraisiksi.

Kurssin suunnittelussa on haluttu painottaa sitä asiaa, että jokainen voi tehdä itse omasta hevosestaan täysin luotettavia ja mitattavia havaintoja ja suunnitella niiden pohjalta muutoksia. Jokainen voi kouluttaa omalle hevoselleen mitä tahansa, kunhan osaa keskeiset periaatteet ja varsinkin soveltaa niitä käytäntöön. Teoriatiedolla ei ole merkitystä, ellei se innosta kokeilemaan ja oppimaan käytännössä!

Kuka on kouluttaja?

Kurssin kouluttaja on Jaana Pohjola, joka on suorittanut Portsmouthin yliopistossa maisterintutkinnon hevosten käyttäytymisestä ja valmentamisesta. Jaana on eläinten käytösneuvoja ja erikoistunut varsinkin erilaisten ongelmatilanteiden ratkomiseen.

Miten kurssi toimii?

Kurssin ostettuasi materiaalit tulevat näkyviin elainkoulutus.fi-sivustolle kurssin alkamisajankohtana. Jokaiseen osioon kuuluu tehtäviä, ja saat itse ratkaista, kuinka aktiivisesti niitä teet ja sitä kautta opit.

Osta verkkokurssi

Kurssi ei ole ostettavissa tällä hetkellä. Tarkista tilanne myöhemmin uudelleen.