Tyytyväinen koira – onnellinen omistaja, osa 1: Lajityypillinen käyttäytyminen

Tervetuloa kurssin ensimmäiseen osaan! Tässä osiossa perehdytään koiran lajityypilliseen käyttäytymiseen, käyttäytymisen monimuotoisuuteen sekä stressiin ja ongelmakäytöksiin. Linkkien kautta pääset syventämään tietoja!

Oppimistavoitteet:
– Ymmärrät, mitä kaikkea lajityypillinen käyttäytyminen käsittää
– Tiedät, mitä käyttäytymisen monimuotoisuus tarkoittaa
– Osaat havainnoida oman koirasi käyttäytymistä laatimalla sille aikabudjetin
– Ymmärrät millä tavalla koira ilmentää stressiä ja mitä sijaistoiminnot ovat

Lajityypillinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen monimuotoisuus

Lajityypillinen käyttäytyminen pitää sisällään kaiken normaalin, jota eläin tekee. Mitä enemmän koiralla on mahdollista toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, sitä parempi sen hyvinvointi on. Lajityypillistä käyttäytymistä ovat liikkuminen, ruuanhankinta, sosiaalinen käyttäytyminen ja viestintä, lisääntymiskäyttäytyminen ja jälkeläisten hoito, lepo ja huoltokäyttäytyminen.

Käyttäytymisen monimuotoisuus tarkoittaa sitä kaikkea, mitä edellä mainitun piirakan sektorin sisällä tapahtuu. Esimerkiksi koira voi syödä hyvin monella eri tavalla. Se voi nuolla, järsiä etuhampailla, takahampailla, ahmia ja niin edelleen. Liikkumisen monimuotoisuutta ovat kaikki eri tavat liikkua, eri askellajit ja eri alustoilla liikkumisen.

Sekä lajityypillisten käyttäytymisten määrä että käyttäytymisen monimuotoisuus ovat yhteydessä koiran hyvinvointiin – mitä monimuotoisempaa koiran käyttäytyminen on, sitä paremmin se yleensä voi. Vastaavasti muutokset koiran ajankäytössä tai käyttäytymisessä saattavat olla merkkejä sairaudesta tai kivusta. Usein esimerkiksi muutokset normaalissa tavassa liikkua ovat omistajalle tärkeitä havaintoja.

Tehtävä: Lue tästä lisää lajityypillisistä tarpeista ja niiden suhteesta hyvinvointiin!

Koiran käyttäytyminen ja aikabudjetti muuttuu iän mukana, mutta käyttäytymisen seuranta on myös omistajalle ainoa tapa havaita sairaus tai kipu. Useinhan epäilyn taustalla on joku (joskus tiedostamaton) muutos koiran toiminnassa. Esimerkiksi lisääntynyt lepo ja nukkuminen, rajoittunut liikkuminen, lisääntynyt hermostuneisuus ja niin edelleen. Tästäkin syystä on tärkeää tiedostaa, mika kaikki omalle koiralle on tyypillistä ja “normaalia”.
Käyttäytymisen monimuotoisuuden seuranta on todella mielenkiintoista monestakin syystä. Koiralle ensinnäkin kehittyy erilaisia tapoja, kun se kasvaa. Toiseksi stressaavan tilanteen jälkeen on helpottavaa huomata, että tietyt käytökset palaavat kuvaan. Lisäksi monimuotoisuudesta voi päätellä pieniä muutoksia ja mm. kotiutumisen astetta.

Vaikka koira elää kanssamme perheenjäsenenä, sen mahdollisuudet päättää ja valita ovat rajalliset. Koira saa harvoin päättää itse liikkumisestaan, ruokailustaan ja lisääntymisestään itse, eikä näin ole tietenkään tarkoituskaan.

Kuitenkin valinnan mahdollisuus lisää hallinnan tunnetta ja sitä kautta vaikuttaa hyvinvointiin, joten valinnan mahdollisuuksia olisi hyvä koiralle tarjota.

Kuuntele juttu koiran valinnanvapaudesta ja pohdi mistä kaikista asioista oma koirasi saa päättää!

Koiran havainnointi on tärkeää

Hyvinvoinnin arviointi lähtee havainnoinnista. Kätevä tapa havainnoida käyttäytymistä on laatia aikabudjetti. Aikabudjetti kertoo, missä suhteessa päivän aikana koira erilaisia asioita tekee. Aikabudjetti on perustyökalu, jolla päästään käsiksi koiran hyvinvointiin.

Kuuntele tästä ohjeet aikabudjetin laatimiseen!

Tehtävä: laadi omalle koirallesi aikabudjetti.

Voit tehdä aikabudjetin ruutupaperilla tai taulukko-ohjelmalla. Laita riveille tunteina koirasi aktiivinen ja passiivinen aika jaoteltuna eri luokkiin. Aikabudjetin voi tehdä yhdestä päivästä tai laskea vaikkapa viikon keskiarvon. Idea siinä on nimetä erilaisia toimintoja, kuten lepo, lenkkeily, syöminen jne. ja mitata, kuinka pitkä aika päivittäin niiden toteuttamiseen koiralta kuluu. Toimintojen summa on aina 24 tuntia. Näistä saa aikaan prosentit, esimerkiksi mikä on koiran aktiivisuustaso tai kuinka monta prosenttia päivässä se käyttää aikaa syömiseen. Tiedoista saa myös aikaan piirakkadiagrammin, joka kertoo, missä suhteissa koiran päivän toiminnot jakautuvat.

Harjoitus opettaa tarkkailemaan omaa koiraa ulkopuolisen silmin, mikä on erittäin tärkeää. Havainnointi kannattaa tehdä ilman tulkintaa, eli vain havainnoida, mitä koira tekee, ei sen enempää tulkita, mitä se tekemisellään tarkoittaa.

Pohdittavaksi:
– Millä tavalla voit omalla koirallasi hyödyntää aikabudjetilla keräämääsi tietoa?
– Mikä aikabudjetissa yllätti?

Stressi ja ongelmakäytökset

Stressi on harvinaisena ilmiönä hyvä asia, mutta toistuessaan usein tai kroonistuessaan se alentaa koiran hyvinvointia.
Tehtävä: Lue stressiin liittyvä artikkeli ja pohdittavat kysymykset täältä!

Ongelmakäyttäytyminen eli epänormaali käyttäytyminen johtuu usein kroonisesta stressistä ja huonoista olosuhteista. Epänormaalia käyttäytymistä on stereotyyppinen eli pakko-oireinen käyttäytyminen. Sen tunnistaa siitä, että toiminta on kaavamaista, toistuvaa ja päämäärätöntä.

Epänormaali käyttäytyminen on yksi selviytymiskeino huonoissa olosuhteissa ja se on usein eläimen hyvinvoinnin kannalta riski. Pakko-oireisuus voi kaapata suuren osan aikabudjetista, jolloin sillä alkaa olla usein fyysisiä vaikutuksia. Koirilla tämä on melko harvinaista, ja niillä stereotyyppistä käytöstä näkyykin melko harvoin jos lainkaan ainakaan kotioloissa. Epänormaalia käyttäytymistä voi esiintyä myös turhautumisen, kivun tai pitkäkestoisen stressin takia. Tällaisia ovat esimerkiksi sijaistoiminnot, kuten hännän jahtaaminen ulos lähdettäessä tai ruoka-aikana. Stereotyyppinen käyttäytyminen on eläimelle ongelma, mutta se harvoin häiritsee omistajaa kovin paljon.

Ensimmäisen päivän luentotallenne: