Arvot toiminnan taustalla

Eläinkoulutus -sivuston asiantuntija Jaana Pohjola on määritellyt sivuston sisältöä ja toimintaa ohjaavat arvot.

Näiden arvojen pohjalta rakennan yhteistyötä eläinten ja ihmisten kanssa:

 • Vastuullisuus:
  Haluan omalla toiminnallani edistää vastuullista eläintenpitoa. Omistajalla on vastuu eläimen hyvinvoinnista ja haluan lisätä eläinten omistajien mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.
 • Turvallisuus:
  Eläinten käsittelyssä ja kouluttamisessa tärkeää on turvallisuus. Turvallisuus on monipuolinen kokonaisuus, johon liittyy välineet sekä hyvä, luottamuksellinen suhde eläimen ja omistajan kesken sekä kaikki tältä väliltä. Turvallisuuteen liittyy myös avoin ilmapiiri koulutuksissa, haluan että jokaisella on koulutuksissa turvallinen olo.
 • Yhteistyö:
  Haluan kehittää yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä. Minulla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, ja ajattelen että yhteistyöllä voi saavuttaa enemmän. Verkkokurssit ovat hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea yhteistyöllä voi saada aikaan.
 • Hyvinvointi:
  Eläimen hyvinvointi on lähtökohtana kaikessa työssäni. Hyvinvointi lähtee mielestäni kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jossa huomioidaan eläimen kokemus kaikissa tekemisissä.

Arvot, jotka ovat mielestäni kaikken tärkeimpiä eläinten kouluttamisessa:

 • Aito motivaatio:
  Kun motivaatio on kunnossa niin valmentajalla, eläimen ohjaajalla kuin myös eläimellä itsellä saadaan aikaiseksi parhaimmat tulokset. Eläimen aidon motivaation löytäminen on ensiarvoisen tärkeää pysyvien tulosten saavuttamiseksi.
 • Omaehtoisuus:
  Eläimen hyvinvointi paranee välittömästi, kun se kokee hallitsevansa tilanteen ja sen aloitekykyä tuetaan. Kaiken toiminnan pitäisi lähteä eläimen omasta tahdosta ja perustua vapaaehtoisuuteen.
 • Valinnanvapaus:
  Mitä enemmän eläin pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja toimintaansa, sitä helpompi sen on sopeutua siihen. Mitä enemmän eläimellä on vaihtoehtoja, sitä enemmän se voi kokea olonsa turvalliseksi tilanteessa.
 • Hallinnan tunne:
  Hallinnan tunne on keskeinen työkalu turvallisuuden rakentamisessa. Aivan kuten meillekin on tärkeää tietää, että asiat ovat hallinnassa, näin on myös eläimille. Eläimet haluavat vaikuttaa asioihin!