Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira reagoi voimakkaasti kokemaansa uhkaan. Reaktiivinen koira haukkuu, murisee ja hyökkäilee usein kohti ihmisiä ja muita koiria. Reaktiivisuuteen on helpoin vaikuttaa, kun ensin ymmärtää sen taustavaikuttimet!

Mikä on reaktiivinen koira?

Reaktiivisella koiralla tarkoitetaan sitä, että koiralla on “tavallista” voimakkaammat reaktiot ja että reaktio kumpuaa pelosta. Reaktiivinen koira siis käyttää aktiivista uhkatilannestrategiaa, kun se kokee uhkaa esimerkiksi kohdatessa ihmisiä tai vieraita koiria.Reaktiivisen koiran tyyli toimia uhkatilanteissa on hyökätä vastaan. 

Reaktiivisuus näkyy koiran arjessa esimerkiksi

Voimakkaan reaktion jälkeen reaktiivisen koiran palautumisaika vaihtelee muutamasta sekunnista useisiin päiviin tai jopa viikkoihin.

Koiran määrittely tai lokerointi ei sinänsä ole tärkeää, mutta tärkeää on tunnistaa syy koiran toiminnan taustalla. Kärjistäen voi ajatella, että pääsyyt koiran voimakkaisiin reaktioihin ovat turhautuminen ja pelko. Reaktiivisella koiralla syy voimakkaisiin reaktioihin on pelko, eli koiran toiminta liittyy siihen, että se kokee tilanteet tavalla tai toisella uhkaaviksi.

Miten koiran reaktiivisuus ilmenee?

Koira voi kokea monenlaiset arkipäiväiset asiat uhkaaviksi. Syitä uhan kokemiseen on monia alkaen perimästä ja sosiaalistamisesta aina terveydentilaan ja elämänlaatuun. 

Tyypillisiä tilanteita, joissa reaktiot ilmenevät:

  • Toisten koirien kohtaaminen lenkillä tai harrastuksissa
  • Ihmisten kohtaaminen kotona, lenkillä ja varsinkin pimeällä

     

Kuvassa on taluttaja ulkoiluttaa pientä valpasta koiraa, jolla on sininen takki päällä.

Suositus!

Reaktiivinen koira -verkkokurssilla paneudutaan syvälle reaktiivisuuden taustasyihin ja rakennetaan kestäviä ratkaisuja reaktiivisuuden hillitsemiseksi kotona, ulkona ja harrastuksessa.