Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira reagoi voimakkaasti kokemaansa uhkaan. Reaktiivinen koira haukkuu, murisee ja hyökkäilee usein kohti ihmisiä ja muita koiria. Reaktiivisuuteen on helpoin vaikuttaa, kun ensin ymmärtää sen taustavaikuttimet!

Mikä on reaktiivinen koira?

Reaktiivisella koiralla tarkoitetaan sitä, että koiralla on “tavallista” voimakkaammat reaktiot ja että reaktio kumpuaa pelosta. Reaktiivinen koira siis käyttää aktiivista uhkatilannestrategiaa, kun se kokee uhkaa esimerkiksi kohdatessa ihmisiä tai vieraita koiria.Reaktiivisen koiran tyyli toimia uhkatilanteissa on hyökätä vastaan. 

Reaktiivisuus näkyy koiran arjessa esimerkiksi

Voimakkaan reaktion jälkeen reaktiivisen koiran palautumisaika vaihtelee muutamasta sekunnista useisiin päiviin tai jopa viikkoihin.

Koiran määrittely tai lokerointi ei sinänsä ole tärkeää, mutta tärkeää on tunnistaa syy koiran toiminnan taustalla. Kärjistäen voi ajatella, että pääsyyt koiran voimakkaisiin reaktioihin ovat turhautuminen ja pelko. Reaktiivisella koiralla syy voimakkaisiin reaktioihin on pelko, eli koiran toiminta liittyy siihen, että se kokee tilanteet tavalla tai toisella uhkaaviksi.

Miten koiran reaktiivisuus ilmenee?

Koira voi kokea monenlaiset arkipäiväiset asiat uhkaaviksi. Syitä uhan kokemiseen on monia alkaen perimästä ja sosiaalistamisesta aina terveydentilaan ja elämänlaatuun. 

Tyypillisiä tilanteita, joissa reaktiot ilmenevät:

  • Toisten koirien kohtaaminen lenkillä tai harrastuksissa
  • Ihmisten kohtaaminen kotona, lenkillä ja varsinkin pimeällä
  • Oman kodin, omien ihmisten ja oman alueen puolustaminen

Kaikki koirat ovat omalla tavallaan reaktiivisia

Kaikilla koirilla on oma tyyli reagoida uhkaan – osa pakenee paikalta, osa jäätyy, osa mielistelee ja liennyttelee ja osa vastaa uhkaan voimakkaasti. Voimakas reagointi haukkumalla, murisemalla ja hyökkimällä on pelottavaa ja aiheuttaa koiran omistajalle usein häpeää ja huolta. On hyvä muistaa kuitenkin, että kaikki koirat reagoivat monenlaisiin asioihin, mutta reaktioiden tyyli vaihtelee. Se, mitä kutsutaan reaktiivisuudeksi, on näkyvä ja voimakas koiran normaali uhkatilannestrategia. Reaktiivisuus ei siis ole mikään koiran “luonnevika”, eikä reaktiivinen koira ole ns. “vihainen koira”, vaan sen tapa reagoida kuuluu ja näkyy.

Koiran reaktio ei ole ongelma, vaan syy sen taustalla

Koiran reaktiivinen käyttäytyminen, eli haukkuminen, murina ja hyökkäily, ei itsessään ole ongelma vaan varsinainen ongelma on se, että koira syystä tai toisesta kokee nämä tilanteet pelottaviksi tai uhkaaviksi. Miksi koira sitten kokee näin? Osa koirista on jalostettu puolustaman ja vahtimaan omaa aluettaan, jotaen oman pihan puolustaminen on tietyille roduille varsin normaalia, ja niille on luonnollista kokea “tunkeilijat” uhkaaviksi. Koirarodun alkuperäinen käyttötarkoitus kertoo hyvin paljon siitä, millaista käyttäytymistä koiralta on odotettavissa. Toinen syy siihen, miksi koira kokee esimerkiksi ihmiset tai toiset koirat tietyissä tilanteissa uhkaaviksi, voi olla pentuaikaisen sosiaalistamisen puute. Sosiaalistaminen on aina tavoitteellista ja systemaattista toimintaa, se ei riitä sosiaalistamiseksi että pentu käy leikkitreffeillä muutaman kerran tai näkee muutamia ihmisiä kotonaan pentuaikana. Kolmas syy siihen, miksi koira kokee tilanteita uhkaavina on se, että koiralla on huono kokemus taustalla, kuten irtokoirahyökkäys tai epämukava kohtaaminen ihmisen kanssa. Varsinaisten syiden lisäksi reaktiivisuuteen vaikuttaa muut tekijät, kuten kipu, sairaudet ja epämukavuus – kun koiralla on kipuja, sen reaktiot usein voimistuvat eli esimerkiksi remmirähjääminen saattaa pahentua. Myös stressi ja kuormitus lisäävät reaktiivisuutta.

Koiran reaktiivisuutta voi helpottaa

Reaktiivisesti käyttäytyvää koiraa voi auttaa. Ensimmäinen askel on tunnistaa, johtuuko koiran toiminta pelosta/uhkakokemuksesta vai jostakin muusta, kuten turhautumisesta. Kun tämä on selvillä, voidaan alkaa koulutuksen ja arjen erilaisten tuunausten avulla vaikuttaa juurisyyhyn, mikä taas helpottaa oireita.

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuvassa on taluttaja ulkoiluttaa pientä valpasta koiraa, jolla on sininen takki päällä.

Suositus!

Reaktiivinen koira -verkkokurssilla paneudutaan syvälle reaktiivisuuden taustasyihin ja rakennetaan kestäviä ratkaisuja reaktiivisuuden hillitsemiseksi kotona, ulkona ja harrastuksessa.