Toukokuun ale! Kaikki kurssit -10% koodilla KEVAT10 - hyödynnä tarjous!

Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira reagoi voimakkaasti kokemaansa uhkaan. Reaktiivinen koira haukkuu, murisee ja hyökkäilee usein kohti ihmisiä ja muita koiria. Reaktiivisuuteen on helpoin vaikuttaa, kun ensin ymmärtää sen taustavaikuttimet! Reaktiiviseksi leimataan usein kaikki koirat, joilla on isot reaktiot ympäristöön. Usein kaikki kiihtyvät koirat laitetaan reaktiivisen leiman alle, vaikka osa koirista kiihtyy turhautumisesta enemmän kuin uhkakokemuksesta.

Hyvä tunnusmerkki koiran elekielessä on, että räyhääkö se karvat pystyssä. Jos näin on, koira luultavasti kokee tilanteessa enemmän uhkaa. Kannattaa opetella tunnistamaan oman koiran tunnetiloja ja lukemaan sen elekieltä, jotta pystyy paremmin tulkitsemaan sen käytöstä ja käytöksen taustalla olevia syitä.

Turhautuminen on toinen merkittävä syy koiran isojen reaktioiden takana. Turhautumista ja uhkasta kumpuavaa reaktiivisuutta hoidetaan eri tavoin, joten jos koirasi on enemmän turhautuvaa laatua, eli on ns kaikkien kaveri ja haluaisi tervehtiä jokaisen lenkillä, kannattaa tutustua tähän turhautuvista koirista kertovaan artikkeliin.

Mikä on reaktiivinen koira?

Reaktiivisella koiralla tarkoitetaan sitä, että koiralla on “tavallista” voimakkaammat reaktiot ja että reaktio kumpuaa pelosta. Reaktiivinen koira siis käyttää aktiivista uhkatilannestrategiaa, kun se kokee uhkaa esimerkiksi kohdatessa ihmisiä tai vieraita koiria.Reaktiivisen koiran tyyli toimia uhkatilanteissa on hyökätä vastaan, eikä kyseessä ole harkittu toiminta koiralta. Meillä ihmisillä ja muillakin eläimillä on tämä “liskoaivoreaktio”, jota me käytämme uhkatilanteissa, emmekä voi sille mitään.

Reaktiivisuus näkyy koiran arjessa esimerkiksi

Voimakkaan reaktion jälkeen reaktiivisen koiran palautumisaika vaihtelee muutamasta sekunnista useisiin päiviin tai jopa viikkoihin.

Koiran määrittely tai lokerointi ei sinänsä ole tärkeää, mutta tärkeää on tunnistaa syy koiran toiminnan taustalla. Kärjistäen voi ajatella, että pääsyyt koiran voimakkaisiin reaktioihin ovat turhautuminen ja pelko. Reaktiivisella koiralla syy voimakkaisiin reaktioihin on pelko, eli koiran toiminta liittyy siihen, että se kokee tilanteet tavalla tai toisella uhkaaviksi.

Koiran elekieli kertoo paljon sen tunteista ja mielentilasta. Pelon tunnistaminen on tärkeää, jotta voit reagoida asianmukaisesti ja auttaa koiraa tuntemaan olonsa turvallisemmaksi. Pelokkaan koiran elekieli voi olla hienovarainen tai erittäin ilmeinen, ja se sisältää erilaisia kehonkielen, ääntelyn ja käyttäytymisen merkkejä. Ongelma on usein se, että jos koira käyttäytyy uhkaavasti, ihminen ei osaa ymmärtää, että siinäkin kyseessä on pelkoreaktio. Tämä hämää ihmistä, ja saattaa ajaa huonoihin ratkaisuihin koiran kouluttamisessa. Kurittaminen, kieltäminen, komentaminen tai minkäänlainen rankaiseminen ei ole tehokas eikä oikea tapa toimia reaktiivisen koiran kanssa.

Koiran uhkakokemus kumpuaa pelosta. Aivan kuten hammaslääkäriä pelkäävän ihmisen pelko ei lievene sillä, että hänelle huudetaan tai häntä pakotetaan, ei reaktiivisenkaan koiran pelko lievene yhtään huutamisella tai rankaisemalla.

Miten koiran reaktiivisuus ilmenee?

Koira voi kokea monenlaiset arkipäiväiset asiat uhkaaviksi. Syitä uhan kokemiseen on monia alkaen perimästä ja sosiaalistamisesta aina terveydentilaan ja elämänlaatuun. Koira ei ole syntymästään lähtien avoin ja rohkea uusia asioita kohtaan, vaan se suhtautuu uusiin asioihin usein epäilevästi, koska tämä suojelee koiraa ja pitää sen hengissä. Koira vaatii systemaattista sosiaalistamista pikkupentuaikana, jotta se alkaa pitää normaaleina erilaisia arkipäivän asioita. Puolet sosiaalistamistyöstä pitäisi olla jo tehtynä ennen kuin koira muuttaa uuteen kotiin. Valitettavasti meillä on edelleen paljon parannettavaa koirien sosiaalistamisessa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi reaktiivisia koiria on niin paljon.

Tyypillisiä tilanteita, joissa reaktiot ilmenevät:

  • Toisten koirien kohtaaminen lenkillä tai harrastuksissa
  • Ihmisten kohtaaminen kotona, lenkillä ja varsinkin pimeällä
  • Oman kodin, omien ihmisten ja oman alueen puolustaminen

Reaktiivisuus koirassa viittaa käytökseen, jossa koira reagoi voimakkaasti ja usein yliaggressiivisesti tiettyihin ärsykkeisiin, kuten toisiin koiriin, ihmisiin, ääniin tai tilanteisiin. Tämä käytös voi ilmetä haukkumisena, murinana, vetäytymisenä, hyökkäämisenä tai muuna ei-toivottuna käytöksenä. Reaktiivisuus voi johtua monista eri syistä, ja sen hallinta vaatii usein aikaa ja kärsivällisyyttä sekä oikeat työkalut. Tässä on joitakin yleisiä syitä reaktiiviseen käytökseen ja miten sitä voidaan hallita:

Pelko ja ahdistus

  • Reaktiivinen käytös voi olla seurausta koiran pelosta tai ahdistuksesta. Koira voi pelätä tiettyjä ärsykkeitä, kuten toisia koiria tai vieraita ihmisiä, ja reagoida voimakkaasti niiden läsnäoloon.

Puolustuskäyttäytyminen

  • Koira voi tuntea tarvetta suojella itseään tai omaisuuttaan ja reagoida aggressiivisesti, kun se kokee uhkan.

Epävarmuus ja stressi

  • Stressaavat tilanteet, kuten ympäristön muutokset, kivut tai sairaudet, voivat lisätä koiran reaktiivisuutta.

Territoriaalinen käyttäytyminen

  • Joillakin koirilla voi olla voimakas tarve puolustaa omaa reviiriään tai kotiaan, mikä voi johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen tunkeutujia kohtaan.

Turhautuminen

  • Turhautuminen on hieman eri asia kuin reaktiivisuus, mutta sekin nostattaa koirassa kiihtymystä, joka helposti tulkitaan reaktiivisuudeksi. Turhautumisessa kyse on siitä, että koira haluaa jotakin, mutta jokin estää sitä saamasta halutun asian. Turhautuminen ilmenee esimerkiksi hihnan puremisena, haukkumisena, vinkumisena – reaktio voi olla voimakas, mutta sen taustalla ei ole uhkakokemusta.

Kaikki koirat ovat omalla tavallaan reaktiivisia

Kaikilla koirilla on oma tyyli reagoida uhkaan – osa pakenee paikalta, osa jäätyy, osa mielistelee ja liennyttelee ja osa vastaa uhkaan voimakkaasti. Voimakas reagointi haukkumalla, murisemalla ja hyökkimällä on pelottavaa ja aiheuttaa koiran omistajalle usein häpeää ja huolta. On hyvä muistaa kuitenkin, että kaikki koirat reagoivat monenlaisiin asioihin, mutta reaktioiden tyyli vaihtelee. Se, mitä kutsutaan reaktiivisuudeksi, on näkyvä ja voimakas koiran normaali uhkatilannestrategia. Reaktiivisuus ei siis ole mikään koiran “luonnevika”, eikä reaktiivinen koira ole ns. “vihainen koira”, vaan sen tapa reagoida kuuluu ja näkyy.

Koiran reaktio ei ole ongelma, vaan syy sen taustalla

Koiran reaktiivinen käyttäytyminen, eli haukkuminen, murina ja hyökkäily, ei itsessään ole ongelma vaan varsinainen ongelma on se, että koira syystä tai toisesta kokee nämä tilanteet pelottaviksi tai uhkaaviksi. Miksi koira sitten kokee näin? Osa koirista on jalostettu puolustaman ja vahtimaan omaa aluettaan, jotaen oman pihan puolustaminen on tietyille roduille varsin normaalia, ja niille on luonnollista kokea “tunkeilijat” uhkaaviksi. Koirarodun alkuperäinen käyttötarkoitus kertoo hyvin paljon siitä, millaista käyttäytymistä koiralta on odotettavissa.

Toinen syy siihen, miksi koira kokee esimerkiksi ihmiset tai toiset koirat tietyissä tilanteissa uhkaaviksi, voi olla pentuaikaisen sosiaalistamisen puute. Sosiaalistaminen on aina tavoitteellista ja systemaattista toimintaa, se ei riitä sosiaalistamiseksi että pentu käy leikkitreffeillä muutaman kerran tai näkee muutamia ihmisiä kotonaan pentuaikana. Kolmas syy siihen, miksi koira kokee tilanteita uhkaavina on se, että koiralla on huono kokemus taustalla, kuten irtokoirahyökkäys tai epämukava kohtaaminen ihmisen kanssa. Varsinaisten syiden lisäksi reaktiivisuuteen vaikuttaa muut tekijät, kuten kipu, sairaudet ja epämukavuus – kun koiralla on kipuja, sen reaktiot usein voimistuvat eli esimerkiksi remmirähjääminen saattaa pahentua. Myös stressi ja kuormitus lisäävät reaktiivisuutta.

Koiran reaktiivisuutta voi helpottaa

Reaktiivisesti käyttäytyvää koiraa voi auttaa. Ensimmäinen askel on tunnistaa, johtuuko koiran toiminta pelosta/uhkakokemuksesta vai jostakin muusta, kuten turhautumisesta. Kun tämä on selvillä, voidaan alkaa koulutuksen ja arjen erilaisten tuunausten avulla vaikuttaa juurisyyhyn, mikä taas helpottaa oireita.

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Kysytään koiralta®️ -metodin kehittäjä
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Yli 13 vuoden käytännön kokemus
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuvassa on taluttaja ulkoiluttaa pientä valpasta koiraa, jolla on sininen takki päällä.

Suositus!

Reaktiivinen koira -verkkokurssilla paneudutaan syvälle reaktiivisuuden taustasyihin ja rakennetaan kestäviä ratkaisuja reaktiivisuuden hillitsemiseksi kotona, ulkona ja harrastuksessa.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista