Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira

Reaktiivinen koira reagoi voimakkaasti kokemaansa uhkaan. Reaktiivinen koira haukkuu, murisee ja hyökkäilee usein kohti ihmisiä ja muita koiria. Reaktiivisuuteen on helpoin vaikuttaa, kun ensin ymmärtää sen taustavaikuttimet!

Mikä on reaktiivinen koira?

Reaktiivisella koiralla tarkoitetaan sitä, että koiralla on “tavallista” voimakkaammat reaktiot ja että reaktio kumpuaa pelosta. Reaktiivinen koira siis käyttää aktiivista uhkatilannestrategiaa, kun se kokee uhkaa esimerkiksi kohdatessa ihmisiä tai vieraita koiria.

Reaktiivisen koiran tyyli toimia uhkatilanteissa on hyökätä vastaan, ja tämä näkyy arjessa esimerkiksi remmirähjäämisenä, ihmisille räyhäämisenä ja ylenpalttisena kiihtymisenä. Voimakkaan reaktion jälkeen palautumisaika vaihtelee muutamasta sekunnista useisiin päiviin tai jopa viikkoihin.

Koiran määrittely tai lokerointi ei sinänsä ole tärkeää, mutta tärkeää on tunnistaa syy koiran toiminnan taustalla. Kärjistäen voi ajatella, että pääsyyt koiran voimakkaisiin reaktioihin ovat turhautuminen ja pelko. Reaktiivisella koiralla tämä syy on pelko, eli koiran toiminta liittyy siihen, että se kokee tilanteet tavalla tai toisella uhkaaviksi.

Miten koiran reaktiivisuus ilmenee?

Koira voi kokea monenlaiset arkipäiväiset asiat uhkaaviksi ja syitä tähän on monia, alkaen perimästä ja sosiaalistamisesta aina terveydentilaan ja elämänlaatuun. Tyypillisiä tilanteita, joissa reaktiot ilmenevät:

  • Toisten koirien kohtaaminen lenkillä tai harrastuksissa. Koira räyhää, nostaa ehkä karvat pystyyn ja käyttäytyy hyökkäävästi kohtaamiaan koiria kohtaan. Reaktion voimakkuuteen voi vaikuttaa oman kodin läheisyys tai toisen koiran sukupuoli sekä taustakuormitus eli koiran kokonaisstressi.
  • Ihmisten kohtaaminen lenkillä tai kotiin tuleville vieraille räyhääminen. Oman kodin ja alueen puolustaminen on monelle koiralle tyypillistä ja koiriin jalostettua toimintaa, osa koirista tekee sitä enemmän ja osa vähemmän. Koira voi myös kokea ihmiset tietyissä tilanteissa uhkaavina, jolloin koira alkaa helposti räyhätä heille ja hyökkiä heitä kohti.

Reaktiivisuus ilmenee usein juuri sosiaalisissa tilanteissa, mutta sitä voi esiintyä myös suhteessa liikenteeseen tai muihin elottomiin asioihin.

Reaktiivisen koiran kohdalla on tärkeää panostaa elämänlaatuun ja palautumiseen ja varmistaa että koira lepää riittävästi. Reaktiivisuus on ilmiö, jonka piirteet korostuvat aina kun koira on väsynyt tai kuormittunut.

Eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjola on koonnut hyödyllisen verkkokurssin reaktiivisille koirille.

Katso myös kattava tietopaketti reaktiviisille harrastuskoirille. Se sisältää varta vasten reaktiivisille harrastuskoirille perusteellisesti kootut asiantuntijaluennot aina palautumisesta itsehillintään, luoksepäästävyyteen, vireenhallintaan jne.

Kurssit ja luennot reaktiivisuudesta