Tyytyväinen reaktiivinen harrastuskoira -luentosarja

Tämä luentosarja on koirien kanssa harrastaville suunnattu ainutlaatuinen tietopaketti sellaisista tausta-asioista ja koiran lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä, joita pelkästään lajikouluttajien kanssa ei välttämättä tule käytyä läpi. Perusteelliset luennot on koonnut eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjola niistä yleisimmistä ja paikoin hyvin spesifeistäkin ongelmista, joita hän on pitkällä urallaan kohdannut nimenomaan koiran kanssa harrastamiseen liittyen. Luennoilta käydään läpi myös käytännössä harjoitteita erilaisiin ongelmiin. Erityistä hyötyä reaktiivisille harrastuskoirille!

Sisältää seitsemän pitkää erityisluentoa!

229 €

0,0
Perustuu 0 arvosteluihin
5 tähteä
0%
4 tähteä
0%
3 tähteä
0%
2 tähteä
0%
1 tähti
0%
0 of 0 arvostelua

Pahoittelemme, ei arvosteluja, jotka vastaavat nykyisiä valintojasi

Mihin ongelmiin kurssista saa apua?

Kurssista saa uutta näkökulmaa koiran kanssa harrastamiseen. Mikäli haluat ymmärtää koiraa ja sen toimintaa laajasti etkä jatkuvasti pikafiksata tai peittomaalata jotakin, tämä kurssi on sinulle. Kun ymmärtää, miten eri asiat liittyvät toisiinsa, on huomattavasti helpompaa olla tekemättä koiralle epäreiluja tai vääränlaisia harjoituksia ja toisaalta itse soveltamalla ja kokeilemalla löytää omalle koiralle juuri ne parhaat ja kehittävimmät harjoitukset.

Reaktiivisen koiran kanssa voi harrastaa, mutta yleensä se vaatii hyvin tarkkaa paikan valintaa. Mikäli paikassa ei erikseen huomioida reaktiivisia koiria ja haluta välttää vaaratilanteita, paikka ei välttämättä sovi reaktiivisen koiran kanssa harrastamiseen. Turvallisuudentunnetta ei voi feikata, ja hallissa ja kentällä koiran turvallisuus ja koskemattomuus pitäisi olla ehdottomasti varmistettu. Lisäksi reaktiivisen koiran kanssa joutuu suunnittelemaan pihalla kulkemiset ja lämmittelyt aivan eri tavalla kuin ”tavallisen” koiran kanssa.

Kenelle luentosarja sopii?

Luentopaketti sopii erityisen hyvin sellaisille ohjaajille, joilla on jo kokemusta ja näkemystä koiran kouluttamisesta. Mitä enemmän olet jo pohtinut asioita, sitä enemmän saat luennoista irti. Sopii taustaymmärrykseksi kaikenlaisten harrastuskoirien omistajille, mutta erityisesti reaktiivisille. Reaktiivisen koiran haasteina harrastusympäristöissä ovat usein toiset koirat ja/tai vieraat ihmiset. Reaktiivisuus ei ole välttämättä pysyvä piirre, vaan siihen voidaan vaikuttaa koiran turvallisuudentunnetta lisäämällä!

Kurssi sopii lajiharrastajille sekä arkea harrastaville. Luentopaketissa on taatusti uutta asiaa kokeneillekin harrastajille koiralähtöisestä näkökulmasta ja koiran motivaatiosta sekä tunnetiloista.

Mitä kurssilla opitaan?

Kurssi sisältää seitsemän kolmen tunnin luentoa. Luentojen aiheet:

  1. Lajityypillinen käyttäytyminen, lepo ja kuormitus
  2. Palautuminen & virikkeet
  3. Tunnetilat, itsehillintä ja motivaatio
  4. Omaehtoinen käsittely ja luoksepäästävyys
  5. Harrastuskoiran tukitaidot, tauot ja siirtymät
  6. Koirahäiriöt ja ohitukset
  7. Vireenhallinta ja valinnanvapaus

Olen koonnut tyytyväinen reaktiivinen harrastuskoira – luentosarjaan yli kolmentoista vuoden ajalta suosituimmat ja yleisimmät haasteet, joita reaktiivisen koiran kanssa harrastava ohjaaja kokee. Luentosarja sisältää seitsemän kolmen tunnin mittaista luentoa, joiden kaikkien tarkoitus oon auttaa reaktiivisen koiran kanssa harrastavaa ohjaajaa. Luentosarja sopii parhaiten sellaisille ohjaajille, joilla on kokemusta ja näkemystä koiran kouluttamiseen ja jotka osaavat ja haluavat kyseenalaistaa asioita ja oppia soveltamaan oppeja juuri omalle koiralleen parhaalla tavalla.

Luennoitsija

Luennoitsija on eläinten käytösneuvoja (MSc, BSc), kysytään koiralta® -metodin kehittäjä Jaana Pohjola. Jaanalla on pitkä kokemus harrastavien koirien erilaisten ongelmien ratkomisesta ja hänen vahvuutensa on katsoa asioita harrastuslajien ulkopuolelta.

Luentojen sisällöstä

Luentosarja sisältää seitsemän pitkää erityisluentoa:

1.Lajityypillinen käyttäytyminen, lepo ja kuormitus

Reaktiiviselle koiralle lepo ja kuormituksen säätely on erityisen tärkeää – mitä väsyneempi koira on, sitä voimakkaampia sen reaktiot ovat. Useinkaan reaktiivinen koira ei itse osaa säädellä lepoaan riittävästi, vaan tarvitsee siihen omistajan apua. Luennolla käydään konkreettisesti läpi koiran aikabudjettia ja käyttäytymisen ja hyvinvoinnin mittaamista.

2.Palautuminen & virikkeet

Palautuminen on tärkeää reaktiiviselle koiralle sekä pitkällä aikavälillä että kiihdyttävien tilanteiden, kuten ohitusten jälkeen. Kun tuntee oman koiransa, osaa sopeuttaa harjoitukset ja palautumisen sille sopivalle tasolle. Luennolla esitellään palautumisen eri keinoja ja eri virikeryhmät ja runsaasti käytännön konkreettisia ideoita koiran palautumisen tukemiseen.

3.Tunnetilat, itsehillintä ja motivaatio

Reaktiivisuus on uhkaan vastaamista, jonka taustalla on tunnereaktio. Tunteita on tärkeää ymmärtää sekä reaktiivisen että muulla tavalla kiihtyvän koiran kanssa harrastaessa, koska ihminen voi omalla toiminnallaan aiheuttaa koiralle konflikteja, jotka nostattavat koiran kierroksia entisestään. Usein koiran kiihtymistä yritetään hillitä itsehillintää kasvattamalla, mikä voi olla jopa haitallista. Luennolla perehdytään koiran tunnetiloihin, koiran itsehillinnän kehittämiseen sekä koiran motivaation ymmärtämiseen konkreettisten esimerkkien kautta.

4.Omaehtoinen käsittely ja luoksepäästävyys

Melkein kaikkiin harrastuslajeihin kuuluu luoksepästävyys tai koiran mittaus. Moni koira suhtautuu vieraisiin ihmisiin varauksella, jolloin se voi luoksepäästävyystilanteissa murista tai väistää tuomaria. Harrastavalle koiralle voi ja kannattaa opettaa luoksepäästävyyttä omaehtoisesti, eli hauskana temppuna. Väkisin syöttäminen ja kiinnipito harvoin tuottavat toivottuja tuloksia, ja koiran reaktio voi ajan mittaan pahentua, jos tilannetta ei pureta. Luennolla käydään läpi konkreettiset periaatteet luoksepäästävyyden ja omaehtoisen käsittelyn kannalta.

5.Harrastuskoiran tukitaidot, tauot ja siirtymät

Harrastavan koiran pitäisi osata odottaa vuoroaan, hengailla ja kulkea harrastuspaikoissa mukana. Usein näissä tilanteissa koira jää tyhjän päälle ja esimerkiksi tauolla oleminen voi olla koiralle todella haastavaa – voi olla että koira ei osaa ollenkaan rauhoittua ja haukkuu häkissä ja tuhlaa näin turhaan energiaansa ja kerää kierroksia. Opettamalla koiralle yksinkertaisia tukitaitoja ja erilaisia taukoja voi harrastaminen muuttua kertaheitolla mielekkäämmäksi. Luennolla käsitellään monipuolisesti erilaisia käytännön tilanteita ja ratkaisuja niihin.

6.Koirahäiriöt ja ohitukset

Kaikissa koiraharrastuslajeissa on jonkinlaista koirahäiriötä, jota koiran pitäisi sietää. Harrastuspaikat ovat ruuhkaisia ja kursseilla on usein useampi kuin yksi koira kerrallaan. Lisäksi koira joutuu kohtaamaan muita koiria arjessa lenkeillä enemmän tai vähemmän. Koirahäiriöiden harjoittelu on usein rasittavaa, kun koiraan ei voi täysin luottaa. Lisäksi on monenlaista erilaista näkökantaa ja versiota siitä, mitä pitäisi tehdä. Mikäli haluat ymmärtää omaa koiraasi ja rakentaa sille tarpeelliset vahvat rutiinit toisten koirien kohtaamiseen ja harjoitteluun, suosittelen tätä luentoa sinulle. Luennolla käydään erittäin konkreettisesti läpi erilaisia harjoituksia koirahäiriöihin ja koiraohituksiin. Samoja periaatteita voi soveltaa harjoituksissa ja lenkillä ja myös ihmisten kohtaamiseen.

7.Vireenhallinta ja valinnanvapaus

Mitä koiran vire on ja mistä se muodostuu? Vireenhallinnasta puhutaan paljon, mutta monesti “vireenhallinta” on itsehillinnän harjoittelua, joka kuluttaa koiraa. Valinnanvapauden kautta voi löytää koiran kanssa yhteisen kielen ja oppia kysymään koiralta, mikä sen mielipide missäkin tilanteessa on. Valinnanvapautta lisäämällä voi vaikuttaa koiran vireeseen ja motivaatioon ja sitä kautta löytää omalle koiralle parhaat palkkiot ja toimintamallit eri tilanteisiin. Valinnanvapautta lisäämällä voi sitouttaa koiraa ja pelata sen kanssa monenlaisia pelejä. Mikäli koirasi on kuumakalle tai jos sitä on sanottu matalavireiseksi, kannattaa kuunnella tämä luento.

Käytännönasioita kurssista

Kurssin materiaalit ovat käytössäsi heti oston jälkeen, löydät ne “kurssini” kohdasta. Materiaali jää pysyvästi käyttöösi.

Kokemuksia luentosarjan läpikäyneiltä:

Kurssi oli todella hyvä, tuli monia hyviä vinkkejä! Hienoa asennoitumista reaktiivisiin koiriin ja asennetta niiden omistajiin, tietoisuus reaktiivisista ja niiden perusjutuista lisääntyi huikeasti. Pitäisi jotenkin saada noita asenteenmuutoksia myös ympäristössä oleviin ihmisiin ja ns ”normaalisti” käyttäytyvien koirien omistajiin! Koirat ovat yksilöitä, kuten ihmiset; se ei vaan kaikille mene perille. Kiitos kurssista.

Kurssilla vahvistui aavistukseni siitä, että koiran sähläyksen takana onkin innostuksen lisäksi roima annos epävarmuutta. Kun tämän otti huomioon koiran kanssa toimiessa, päästiin vuorovaikutuksessa monta askelta eteenpäin ja vaikutukset näkyvät selkeästi kaikkialla arjessa. Lisäksi saimme monia konkreettisia harjoituksia, joilla pääsemme rakentamaan selkeitä rutiineja hallitreenejä (ja muita siihen verrattavia tilanteita!) varten.

Kurssi oli valaiseva, herätti itselle uutta intoa ja ymmärrystä koiraa kohtaan. Uusia asioita, kuten palkan suunta, mikä merkitys sillä on ja mitä saan sen avulla selville. Itse havahduin myös siihen, kuinka paljon koira tarvitsee lepoa, ollakseen tasapainoinen. Näen koirani ja itseni aivan uudessa valossa, joka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen yhdessä toimimiseen positiivisesti❣️

Ymmärrys koiran mielen toimintaan lisääntyi ja syventyi harppauksin. Ymmärrän syvästi, että räyhääminen johtuu pelosta ja kauhusta ja sen selättämiseen tarvitaan rakkauden lisäksi paljon tietoa, kärsivällisyyttä ja itsehillintään. Ajattelen , että ohitukset koiralleni on sama kuin jos itse joutuisin kävelemään käärmeitä vilisevässä maastossa.

Miksi tulla Jaanan oppiin?

Tyytyväinen reaktiivinen harrastuskoira -luentosarja