Kissan totuttaminen valjaisiin ja ulkoiluun

Kissan totuttaminen valjaisiin on tärkeää jotta kissan kanssa voidaan ulkoilla turvallisesti.

Kissa kaipaa toimintaa

Varsinkin sisäkissat vaativat omistajiltaan runsaasti virikkeelllistämistoimia pysyäkseen aktiivisina ja tyytyväisinä. Virikkeitä ovat mm. eläimen ruuanetsimiseen ja syömiseen käytettävän ajan lisääminen, aistivirikkeet, leikki sekä sosiaaliset virikkeet ja kouluttaminen. Valjaissa ulkoilu on monelle kissalle erittäin mieluisa virike, josta ne eivät tunnu saavan tarpeekseen. Kissaa ei kannata noin vain laittaa valjaisiin ja lähteä liikkeelle; sekä eläimen viihtyvyyden että turvallisuuden takaamiseksi kissa on syytä totuttaa valjaisiin hyvissä ajoin ennen ulkoilua. 

Valjaisiin totuttelu

Kissan totuttaminen valjaisiin aloitetaan vähitellen, pieni hetki kerrallaan. Olisi tärkeää, kuten muissakin käsittelytoimenpiteissä, että kissa ei ainoastaan sietäisi valjaita, vaan oppisi pitämään niistä. Opettelun alussa kannattaa varata kissalle mieluisia herkkuja, ja palkita kissaa heti kun se kiinnostuu valjaista. Kun kissa on oppinut yhdistämään valjaat herkkuihin, se ei pelkää niitä, kuten se alussa saattaa pelätä. Kissan voi opettaa herkkujen avulla pujottamaan itse päänsä valjaisiin ja palkita edelleen jatkuvasti kun kissa pysyy rauhallisena. Kun kissa on tottunut valjaiden pukemiseen, valjaat voi jättää sen päälle hetkeksi. Kannattaa hyödyntää ruoka-aikoja tai leikkihetkiä, jotta mielikuva valjaista pysyisi edelleen positiivisena. Kissa yhdistää valjaat miellyttäviin asioihin, jolloin se tuntee olonsa turvalliseksi niissä ja valjaat nähdessään oppii odottamaan mukavia asioita. 

Valjaisiin totuttelun jälkeen tai jo etukäteen voi kissaa opettaa kulkemaan ”hihnassa” eli pysymään omistajan lähellä liikuttaessa. Ongelmia voi tulla , jos kissa vain laitetaan valjaisiin ja hihnaan ja lähdetään ulkoilemaan. Kissa on vieraassa ympäristössä helposti säikähtävä eläin, joka saattaa pelästyä ja pahimmassa tapauksessa mennä paniikkiin ja karata. Vaaratilanteiden välttämiseksi on järkevää harjoitella valjaissa olemista vähitellen ja erilaisissa turvallisissa ympäristöissä ennen kuin lähtee pitkälle kodin ulkopuolelle. 

Ulkoilu kissan ehdoilla

Kissat nauttivat ulkoilusta. Ne eivät ulkoile kuntoillakseen eivätkä ne mielellään kulje pitkiä matkoja tasaisella nopeudella ollessaan valjaissa, kuten eivät muutenkaan vapaana ulkoillessaan. Kissan ulkoilu voi olla sitä, että katsellaan ympäristöä turvalliselta näköalapaikalta. Parhaita ulkoilupaikkoja ovat suojaisat metsänreunat, jossa ei tule helposti koirien tai muiden ulkoilijoiden yllättämäksi. Avoimilla nurmialueilla kissa voi tuntea olonsa pelokkaaksi, mutta siihenkin se tottuu kärsivällisen harjoittelun jälkeen. 

Kissaa kiinnostaa ulkona kaikki mahdollinen saalistettava kärpäsistä lintuihin. Joskus kissa voi käyttäytyä aggressiivisesti, jos omistaja laittaa käden kissan lähelle silloin kun kissa vaanii. Kyseessä on uudelleenkohdistettu aggressiivisuus, jossa isku oli alun perin tarkoitettu saaliille, mutta uhriksi joutuukin omistaja häiritessään kissaa väärään aikaan. Ulkoilu kannattaa ajoittaa ennen kissan ruokailua, jotta se oppii, että sisälle palatessa on luvassa myös jotain mieluisaa. Ulkona kissaa kannattaa palkita herkuilla aina silloin kun se on rauhallinen ja kulkee hyvin hihnassa. Kissa voi turhautua ulkona, kun se ei pääse hihnan takia kaikkiin niihin paikkoihin, joihin se haluaisi mennä. Tästäkin syystä on hyvä muistaa pitää ulkoilut maltillisen pituisina ja muistaa palkita kissaa aina silloin kun se käyttäytyy halutulla tavalla. 

Moni ei uskalla ulkoiluttaa kissaansa, koska kissa alkaa pitää ulkoilusta liikaa ja vaatii sitä yhä enemmän ja enemmän. Ilmiö on mahdollinen, mutta se voi osaltaan kertoa siitä, ettei kissalla ole riittävän mielenkiintoista ympäristöä sisällä. Lähtökohtaisesti sisäkissan ympäristön tulisi olla jatkuvasti muuttuva, jotta se säilyisi kissan näkökulmasta riittävän kiinnostavana ja hauskana. Joskus tylsän asunnon ja superhauskojen ulkoiluhetkien välinen ero on liian suuri, jolloin on täysin ymmärrettävää että kissa haluaa ulkoilla enemmän. Kissan näkökulmasta tilanne on samankaltainen kuin ihmisillä silloin kun olemme olleet pitkään sairaana: ulos meneminen tuntuu erityisen mukavalta silloin kun on ollut pitkään sisällä. Kannattaa huolehtia siitä, että kissalla on tekemistä ja tutkimista myös sisällä ulkoilun ohella.