Koira ei suostu syömään ja “nirsoilee”

Kun koira ei suostu syömään, tilanne on hankala

Koirien syömättömyys on yleinen ongelma ja hyvin vaarallinen sellainen. Harmittavan usein se nähdään koiran temppuiluna ja nirsoiluna, vaikka syöminen on koiran ehdoton perustarve. Jo pentujen kanssa painitaan usein syömättömyyden kanssa, eikä haluta muuttaa omassa toiminnassa mitään, koska nappulan tai syömisrutiinien vaihtaminen toiseen koetaan liian työläänä ja koiran “vaativuudelle” periksi antamiselle.

Syöminen on kuitenkin koiran perustarve. Nyrkkisääntö on, että koiran pitää syödä jotakin ja omistajan vastuulla on löytää sellainen ruoka, aika ja tapa, että koira pystyy syömään.

Nirsoilusta puhuminen viittaa aina siihen, että koira ei vain viitsisi syödä sitä ruokaa, mitä ihminen tarjoaa. Näin ei ole. Koira ei osaa temppuilla perustarpeensa suhteen, vaan syömättömyydelle on aina olemassa syy. Kun koira ei suostu syömään, ihmisen tehtävä on selvittää mistä on kyse ja varmistaa, että koira syö.

Mikä aiheuttaa koiralle syömättömyyttä?

Miksi koira ei syö, jos kerran kyse ei ole protestoinnista tai nirsoilusta?

Syitä koiran syömättömyyteen:

  • Koiralla on sairaus, kipu tai lääkitys, joka vähentää ruokahalua – siksi kannattaa aina mennä eläinlääkäriin ensin.
  • Koiralla on stressi, joka aiheutuu muutosta, yksinolosta, muutoksista elämässä, narttukoirien juoksuista, ympäristön äänistä tai muusta.
  • Koira yhdistää kyseisen ruuan kipuun, kuten närästykseen tai pahoinvointiin (vrt. ihmisen oksennustauti ja sitä edeltävä ateria).
  • Koira on masentunut, esimerkiksi sen kaverin kuoltua.
  • Koira on passiivinen ja liikkuu huonosti – liike lisää ruokahalua.

Koirasta tulee aina huolestua, jos sillä ei ole ruokahalua. Puheet nirsoilusta kannattaa heti kättelyssä unohtaa ja toimittaa koira eläinlääkärin puheille, jotta todellinen ongelma syömättömyyden taustalla voidaan selvittää.

Älä lisää koiran konfliktia syömiseen

Erittäin haitallinen ohje on ottaa koiralta ruoka pois, jos se ei heti ala syömään. Toivon, että tätä ei kukaan tee, koska käytännössä tämä on koiran nälättämistä eli perustarpeilla leikkimistä. Tämä on kuitenkin erityisen hyvä muistutus siitä, miten katsomme koiran ongelmia ensisijaisesti omasta näkökulmastamme. Syömättömyydessä emme välttämättä piittaa siitä, mitä ongelma on koiralle vaan ensisijaisesti siitä, mitä se on meille.