Muutto koiran kanssa – mitä ottaa huomioon

Muutto koiran kanssa voi olla stressaava tai helpottava kokemus koiralle – se riippuu siitä, millainen koira on kyseessä ja millaiseen ympäristöön ollaan muuttamassa.

Mikä muutossa stressaa koiraa?

Muutossa koiran fyysinen ympäristö muuttuu. Hyvin usein sen omaksi mieltämä ulkoilu- ja lenkkeilyalue muuttuu. Lisäksi muutossa saattaa muuttua koiran sosiaalinen ympäristö, eli koira saattaa saada uusia perheenjäseniä – uusia ihmisiä ja eläimiä. Muutto koiran kanssa on lähes aina stressitekijä. Koiraa voi stressata uusi paikka jo sinänsä, erilaiset äänet, uudet naapurit ja hajut. Lisästressiä voi aiheuttaa jaettu alue esimerkiksi toisen koiran tai kissan kanssa sekä uudet rutiinit ja ihmiset.

Miten muuttostressi ilmenee koiralla?

Muutto koiran kanssa voi laukaista seuraavia ongelmia:

  • ääniin reagointi eli lisääntynyt hälyttäminen eli haukkuminen
  • äkilliset yksinolohaasteet
  • sisäsiisteysongelmat
  • merkkailu (varsinkin jos uudessa asunnossa on tai on ollut koira)
  • levottomuus ja ärtyneisyys
  • vaikeus nukkua tai levätä paikoillaan
  • läähätys ja kiihtyneisyys

Kuinka nopeasti koira sopeutuu?

Tärkein yksittäinen tekijä, joka koiraa auttaa sopeutumaan muutosta, on aika. Koirayksilöstä ja uuden paikan ominaisuuksista riippuu se, miten kauan sopeutumiseen kuluu aikaa. Jos koira muuttaa samankaltaiseen tai ns helpompaan ympäristöön, sopeutuminen voi olla nopeaa. Jos taas muutossa muuttuu moni asia, sopeutuminen voi viedä enemmän aikaa. Muuton aiheuttamaa stressiä arvioitaessa kannattaa pohtia näitä:

  • Mikä kaikki koiran näkökulmasta muuttuu? Paikka, perheenjäsenet, rutiinit?
  • Muuttuvatko asiat helpompaan vai vaikeampaan suuntaan? Enemmän/vähemmän ääniä tai liikennettä?
  • Miten koiran rutiinit muuttuvat? Yksinolon määrä, levon määrä, arjen käytännöt?

Miksi koira toimii uudessa asunnossa eri tavalla kuin ennen?

Muuton yhteydessä lisääntynyt hälyttäminen johtuu siitä, että koiralla ei kovin nopeasti muodostu turvallisuudentunne uuteen asuntoon, eli koira ei ole heti kotiutunut vaan kotiutuminen on prosessi, joka vie aikaa viikoista useampiin kuukausiin. Koira hälyttää, koska äänet ovat vieraita eikä se hahmota vielä, milloin äänet realisoituvat uhkaksi, eli milloin äänistä seuraa se, että joku tulee asuntoon. Hälyttäminen ja vahtiminen ovat monille koiraroduille täysin normaalia ja koiriin jalostettua toimintaa, mutta muutto usein lisää ääniin reagointia entisestään. Hälyttäminen ja vahtiminen aiheuttaa univajetta koiralle, mikä heijastuu usein niin että ongelmat pahenevat, vaikka aikaa olisi jo muutosta kulunut.

Yksinolo-ongelmat voivat alkaa tai pahentua muuton seurauksena. Tämä voi johtua siitä, että koira ei tunne oloaan turvalliseksi tai sillä ei ole normaaleja tuttuja rutiineja eikä tiloja, joissa se on tottunut rentoutumaan. Lisäksi koiran yleinen stressitila voi heikentää sen palautumista ja aiheuttaa univajetta, mikä pahentaa yleensä kaikenlaisia oireita.

Kun koiran sosiaalinen ympäristö muuton yhteydessä muuttuu, voi ongelmaksi muodostua jaettu reviiri eli mahdollinen uusi ihmis- tai koiraperheenjäsen tai uudet koiranaapurit. Tämä jaettu reviiri voi aiheuttaa merkkailua ja lisästressiä. Vaikeinta on silloin kun koirat ovat samaa sukupuolta, muutto saattaa laukaista merkkailukierteen jos kyseessä on kaksi uroskoiraa. Merkkailu ilmenee niin, että ensin toinen koirista merkkaa ja toinen merkkaa tähän päälle. Pahimmillaan koirien välille tulee myös tappeluita.

Miten muuttostressiä voi lievittää?

Muuton aiheuttamien haasteiden ensimmäinen ja tärkein asia on stressinhallinta, koska ilman sitä koira ei omaksu uusia toimintamalleja eikä koulutus ole mahdollista. Stressinhallinnan tärkein tekijä on riittävä kuormitukseton aika, kuormituksen minimointi ja palautumisen tukeminen eli lepo ja rentouttava puuhastelu.

Muita toimia, joilla koiraa voi tukea muutossa, ovat tutut rutiinit jos niitä on, tutut tavarat ja toimintamallit sekä radio/musiikki, joka hieman vaimentaa asunnon ulkopuolisia uusia ääniä. Lisäksi voi kokeilla esim adaptil-haihdutinta tai suihketta ja/tai koirien pitämistä eri tiloissa jos kyseessä on merkkailu tai koirienväliset riidat.