Kysytään koiralta ®

Kysytään koiralta

Kysytään koiralta®️ -menetelmä on kehitetty koiran ja omistajan välisen suhteen parantamiseen. Metodi sisältää erilaisia harjoituksia, joiden avulla lajienvälistä viestintää ja kommunikaatiota voidaan kehittää uudelle tasolle, kun koiran ääni ja mielipiteet voidaan huomioida. Koira ajatellaan yhä enemmän aktiiviseksi toimijaksi, joka voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin tekijöihin. 

Kysytään koiralta-ajattelulla on vahva tieteellinen tausta eläinten oppimisesta ja motivaatiosta. Käytännön sovellukset ovat syntyneet yli kymmenen vuoden kokemuksen kautta, jossa kaiken kehittymisen edellytys on koiran aito motivaatio. Pysyvä muutos käyttäytymisessä on mahdollista ainoastaan aidon motivaation kautta. Mikäli halutaan että koira työskentelee ihmiselle, ihmisen vastuulla on löytää koiran aito motivaatio. 

Koiraa kuunnellen

Menetelmän juuret ovat työssä, jossa koirien ja omistajien arjen haasteita ratkotaan kokonaisvaltaisella otteella, aina koiran hyvinvointi edellä. Käyttäytymisen muokkaamisessa ymmärrys motivaatiosta on keskiössä ja aito motivaatio lähtee aina omaehtoisuudesta. Kun koira itse on aloitteellinen ja aktiivinen, on huomattavasti helpompaa toimia sen kanssa yhdessä. 

Hallinnan tunne on koiralle erittäin tärkeä kokemus ihmisen kanssa työskennellessä. Turvallisuudentunne ja toimintakyky liittyvät tunteeseen siitä, että koira voi omalla toiminnallaan vaikuttaa sitä koskeviin asioihin ja tilanteisiin, joihin se joutuu. Koiran hallinnan tunnetta voidaan kasvattaa tarjoamalla sille erilaisten pelien kautta mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Koiralle voidaan tarjota esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä, tehdä mahdolliseksi asioista kieltäytyminen sekä ottaa ympäristö huomioon palkitsemisessa. 

Koira aktiivisena toimijana

Ihmisen ja koiran välinen suhde rakentuu toistuvista vuorovaikutustilanteista. Mitä positiivisempia vuorovaikutustilanteet sekä koiran että ihmisen kokemuksen mukaan ovat, sitä parempi suhde niiden kautta muodostuu. Suhteen kannalta keskeinen asia on ennakoitavuus; mitä paremmin koira ja ihminen kykenevät toistensa toimintaa ennakoimaan, sitä paremmin he tuntevat toisensa. Suhdetta voi tietoisesti parantaa ja kehittää esimerkiksi lisäämällä koiran valinnanvapautta. Mitä enemmän koiralla on vaihtoehtoja, sitä paremmin se kykenee toimimaan hankalissakin tilanteissa. 

Kysytään koiralta-menetelmä on kokoelma erilaisia harjoituksia ja pelejä, joiden avulla voi oppia tuntemaan koiransa entistä paremmin. Harjoitusten tavoitteena on parantaa ihmisen ja koiran välistä vuorovaikutusta niin, että se kulkee yhä paremmin myös koiralta ihmiselle. Harjoitusten tavoitteena on sitouttaa koiraa ja vastuuttaa sitä yhä parempaan yhteistyöhön. Harjoituksia voi tehdä arjessa tai eri harrastuslajeissa, ajatuksena on tarjota koiralle ja ihmiselle sellaista tekemistä, jossa ei ole virheen mahdollisuutta. Harjoitusten avulla saa onnistumisen kokemuksia, joiden kautta suhde kehittyy. Lisäksi harjoitusten avulla koiran omaehtoisuus, hallinnan tunne, aito motivaatio ja valinnan vapaus tulevat ihmiselle näkyviksi ja niitä voi helpommin hyödyntää myös muissa tilanteissa.

Opi hyödyntämään Kysytään koiralta®️ -menetelmää käytännössä!

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista