Kissa hyökkää ihmisen kimppuun

Aggressiivisuus kissalla voi johtua monesta syystä

Aggressiivinen käyttäytyminen on yksi yleisimmistä kissojen käytösongelmista. Kun kissa hyökkää, ongelmaan ei välttämättä puututa heti. Kissojen aggressiivista käyttäytymistä ei välttämättä nähdä yhtä vaarallisena kuin koirien, vaikka kissa voi aiheuttaa hyökätessään pahoja vammoja. Onneksi kissanomistajien tietoisuus on lisääntynyt ja kissojen hyvinvointiin ollaan halukkaita panostamaan. Tärkeimmät lähtökohdat hyvinvoivalle kissalle ovat vieroitus aikaisintaan kahdentoista viikon iässä, mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä virikkeinen elinympäristö ja lajinmukainen ruokavalio. Kissojenkin käytösongelmiin voi ja kannattaa puuttua. Aina, kun eläimen käytös muuttuu äkillisesti, se tulee viedä eläinlääkärin tutkittavaksi. 

Aggressiivinen käyttäytyminen on kaikille eläimille normaalia käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Kissa puolustaa pentujaan ja itseään jos sitä kohtaan hyökätään. Lisäksi kissa puolustaa reviiriään tunkeilijoilta. Kissa on ehdoton lihansyöjä ja tehokas saalistaja. Mikäli sillä ei ole luontaisia mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä metsästyskäyttäytymistään, se voi purkaa hyökkäykset ei-toivottuihin kohteisiin, kuten omistajaansa tai perheen toiseen lemmikkiin.

Miksi kissa hyökkää?

Aggressiivisen käytöksen taustalta voi löytyä selkeä syy. Siksi on tärkeää analysoida hyökkäystilanteita mahdollisimman tarkasti. Kannattaa miettiä, mitä ennen hyökkäystilannetta tapahtui eli mikä voisi olla laukaiseva ärsyke. Joskus hyökkäys voi olla uudelleenkohdistettu, eli tarkoitettu vaikkapa ikkunan takana olevalle linnulle, mutta kohdistuukin omistajan käteen. Tapahtumat puolen tunnin sisältä ennen hyökkäystä saattavat selittää hyökkäyksen syyn. Lisäksi on syytä miettiä, mikä tai kuka oli iskun kohde ja miksi. 

Aggressiivinen käytös on paljon monimuotoisempi ilmiö kuin ns. vihaisuus, joksi käytös usein leimataan. Karkeasti kissan osalta aggressiivinen käytös voidaan jakaa kahteen eri osioon. Osa aggressiivisesta käytöksestä on eläimelle normaalia käytöstä, eli puolustautumista, metsästystä, leikkiä tai reviirin puolustamista. Osa aggressiivisesta käytöksestä taas on ihmisen aiheuttamaa, eli ns. opittua käytöstä. Kannattaa yrittää analysoida miksi kissa käyttäytyy aggressiivisesti ja mitä se käytöksellään saavuttaa. 

Älä provosoi kissaa

Aggressiivinen käytös muuttuu ongelmaksi silloin, kun sitä esiintyy muissa kuin uhka-, puolustautumis- tai metsästys- tai leikkitilanteissa. Monissa tilanteissa hyökkäys on vältettävissä, jos kissan elekieltä ymmärretään oikein. 

Mitään eläintä ei kannata yrittää käsitellä tai pitää sylissä väkisin tai ahdistaa nurkkaan. Hoitotoimenpiteet tulisi tehdä kissan ehdoilla palkkioita hyödyntäen jo pennusta asti. Kissanpentuja ei saisi säikytellä tai houkutella tarttumaan jalkoihin tai käsiin. Kissa oppii todella nopeasti hyökkäämään omistajan jalkoihin ja tapa on aikuisella kissalla varsin kiusallinen ja kivulias. Kissalle, kuten muillekin eläimille, on vaikea ymmärtää ihmisen epäjohdonmukaista käyttäytymistä. Kissan kannalta on parempi jos se alusta asti saa muodostaa luottavaisen suhteen omistajaansa ja leikkiä kissoille tarkoitetuilla, lajityypillisesti perustelluilla leluilla. 

Ehkäise kissan turhautumista

Jokaisella kissalla pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä metsätyskäyttäytymistä. Luonnossa kissa on tehokas saalistaja. Sisäkissalle tulisi tarjota mahdollisimman paljon aitoa saalistustilannetta simuloivia virikkeitä. Saalistustilanteessa kissa ensin paikallistaa saaliseläimen, sitten se vaanii sitä, hyökkää, tappaa ja lopulta syö. Kissan kanssa leikkiessä nämä kaikki vaiheet tulisi ottaa huomioon. Varsinkin laserosoittimet ovat huonoja kissoille, koska ne simuloivat vain yhtä elementtiä saalistustilanteesta. Tämä voi turhauttaa kissaa ja jopa lisätä aggressiivista käyttäytymistä. Leikki on parhaimmillaan mahdollisimman lähellä oikeaa metsästystilannetta. 

Muita virikkeitä ovat säännöstelty ruokinta ja ruuan etsiminen, muuttuva elinympäristö sekä erilaiset aistivirikkeet. Kissoilla on hyvin usein ruokaa koko ajan saatavilla, mikä heikentää ruuan arvoa koulutustilanteissa ja makupalana. Mikäli kissalla on ongelma, jota halutaan työstää, kannattaa vapaa ruokinta poistaa kokonaan ja totuttaa kissa ruoka-aikoihin. Vapaan ruuan poistaminen yleensä motivoi kissaa koulutukseen. Lisäksi ruokaa voi käyttää virikkeenä, jossa kissalla on päivän aikana puuhaa. Virikkeiden tarkoituksena on pitää kissa hyvällä tavalla kiireisenä ja toimeliaana – virikkeet vähentävät ongelmakäytöksiä kaikilla eläimillä. 

Aggressiivisuuden hoito on monipuolista

Aggressiivisen käytöksen taustalla voi olla selkeä syy, mikä hyökkäyksen laukaisee. Usein on kannattavaa poistaa syy ongelman taustalta, eikä yrittää puuttua syyn seurauksiin. Kissojen kohdalla kipu ja sairaudet ovat aliarvioituja, koska kissat osaavat piilottaa kipunsa erittäin hyvin. Kipu ja sairaus tulisi aina sulkea käytöksen taustalta pois eläinlääkärissä. 

Kissan asennetta ihmiseen on mahdollista muuttaa. Kun kissa yhdistää toistuvasti ihmisen johonkin mukavaan, sen mielikuva ihmisestä muuttuu. Suhteen ja luottamuksen rakentaminen vaatii runsaasti positiivista vuorovaikutusta. Ruokinta on yksi tilanne, joka on kaikille eläimille positiivinen. Ruokintatilanteeseen voi yhdistää vaikkapa kissan käsittelyharjoituksia, joissa kissaa totutetaan käsittelyyn ja silittämiseen sekä sylissä pitämiseen herkkupalojen avulla. Samalla kun kissa syö, se saa positiivisia kokemuksia omistajastaan. 

Kissaa ei saa käsitellä väkivaltaisesti tai aiheuttaa sille pelkotilanteita. Hyökkäystilanteessa rankaisu ei kannata, koska sillä tavoin heikennetään kissan ja omistajan suhdetta. Lisäksi kissa oppii muistamaan rankaisut ja yleensä siitä tulee entistä hankalampi muissakin tilanteissa. Hyökkäystilanteessa kannattaa ensisijaisesti ohjata hyökkäys johonkin sallittuun kohteeseen tai poistua itse toiseen huoneeseen. Kiihtyneen kissan kanssa taistelu ei vie tilannetta eteenpäin.

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Yli 13 vuoden käytännön kokemus
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista