Koiran tassujen kuivaus

Koiran tassujen kuivaus on kurakeleillä tarpeen. Tassut pysyvät puhtaana ja ennen kaikkea tassujen käsittelystä tulee rutiininomainen tapahtuma, mikä voi heijastua kynsienhoitoon, lääkärikäynteihin ja muuhun tassujen käsittelyyn. Koiran tassujen käsittelystä kannattaa alusta asti tehdä miellyttävä toimenpide, johon ei liity vastustelua ja jonka koira kokee turvalliseksi ja miellyttäväksi. Koirat ovat yksilöitä – osalle tassujen käsittely ei ole ongelma eikä mikään, mutta osa koirista ei ole harjaantunut käsittelyyn pienenä pentuna, ja tassujen koskettelu voi aiheuttaa koirassa pelkoa ja jännitystä. Jos koiran tassuun sattuu jokin tapaturma, normaalisti käsiteltävissä oleva koirakin saattaa kieltäytyä tassun hoidosta. On tärkeää, että koiran arjessa kaikesta mahdollisesta pakottamisesta ja väkisin tekemisestä päästään irti – tuloksena on helpommin käsiteltävä ja turvallinen koira.

Pakottamalla koira ei opi mitään

Harmi kyllä koirakulttuuriin on kuulunut ja kuuluu edelleen pakottaminen. Saatetaan ajatella, että koira siitä ”oppii” kun vaan tehdään. Ikävä kyllä näin ei ole – kuten ihmisiäkin, myös koiria stressaa se jos lähes päivittäin joutuu itselle epämiellyttävään tilanteeseen. Koiralla voi olla erilaisia uhkatilannestrategioita, joista käsittelytilanteissa tyypillinen on jäätyminen. Jäätyminen sekoittuu helposti kiltteyteen – vaikka koira kokisi kovaa stressiä ja lamaantuisi, ihminen saattaa pitää sitä kilttinä, koska se ”antaa” kuivata tassut. Se, että koira on kilttinä ja liikkumatta jossakin tilanteessa ei todellakaan kerro siitä, että koiralle olisi ok tämä kyseinen tilanne – se on koiran selviytymiskeino.

Koiran stressiä käsittelytilanteessa voi arvioida esimerkiksi siitä, kuinka mielellään koira tulee itse tilanteeseen. Jos koira pakenee sängyn alle tai menee valjuksi kun tassupyyhe otetaan esille, koira todennäköisesti kokee tilanteen ikäväksi. Samoin jos koira murisee tai vastustelee tilannetta, se kokee tilanteen uhkaavaksi. Koiran pakottaminen ei opeta koiralle mitään muuta kuin sen, että ihminen osaa olla ikävä tyyppi. Tämän opettaminen ei ole lainkaan tarpeen ja siksi on tärkeää ottaa koiran mielipide aidosti huomioon ja kunnioittaa koiran rajoja. Ajatus voi herättää pelkoa, koska meille on kautta aikojen tolkutettu sitä, että koiraa ei saa kunnioittaa eikä sillä saa olla rajoja. On aika päästä tästä eteenpäin.

Kenen kannattaa harjoitella koiran tassujen kuivaamista?

Mikäli tassujen kuivaaminen on osa jokapäiväistä rutiinia, sitä kannattaa harjoitella. Harjoittelusta ei ole kenellekään haittaa, päin vastoin – harjoittelusta on monia hyötyjä:

  1. Yhdessä treenaaminen onnistuu helposti keittiössä tai olohuoneessa, harjoittelu väsyttää koriaa hyvällä tavalla ja kehittää yhteistyötä
  2. Harjoittelu voi kehittää koiran kehonhallintaa ja opettaa uusia asioita omasta koirasta, tähän voi myös liittää jumppaamista
  3. Koirasta tulee helpommin käsiteltävä tassuja kuivatessa ja tämä käsiteltävyys eli luottamus siirtyy helposti muihinkin tilanteisiin
  4. Koira saa luottamusta omistajaansa ja omistaja koiraan – tassuja kuivaamalla tulee harjoitelleeksi samalla myös kynsienhoitoa

Miksi koiran tassujen kuivaus tökkii?

Tassujen kuivaamisessa on monta mahdollista koiraa ärsyttävää tekijää, jotka aiheuttavat stressiä ja vastustelua. Ensinnäkin, eläimet lähtökohtaisesti inhoavat sitä, että niitä pidetään kiinni. Varsinkin jalasta kiinni pitäminen on lähes kaikille eläimille vastenmielistä. Toinen näkökulma on se, että koirallekaan ei ole helppoa seistä kolmella jalalla, se voi olla itse asiassa yhtä vaikeaa kuin yhdellä jalalla seisominen ihmiselle. Kolmas tekijä on ihmisen asento, jonka koira voi kokea uhkaavaksi – tassujea kuivatessa kumarretaan usein koiran päälle.

Meille ihmisille koiran kokema stressi on helppo ohittaa ja selittää koiran toiminta itsellemme otollisella tavalla. Tulkitsemme koiran vastustelun tai välttelyn helposti draamailuksi tai meitä kohtaan henkilökohtaiseksi toiminnaksi. Olisi hyvä oppia katsomaan arjen tilanteita koiran näkökulmasta ja hyväksymään se, että koiraa todella voi pelottaa meille ihan arkipäiväiset toimet.

Miten tassujen kuivaamista voi harjoitella?

Tyylejä koiran ja tassujen kuivaamisen harjoitteluun on monia. Pääasia on se, että koira oppisi olemaan tarvittaessa paikoillaan ja tarvittaessa nostamaan jalkojaan kuivattavaksi yksi kerrallaan. Näiden kahden taidon varaan voi rakentaa tassujen kuivaamisen ja siitä saa todella kehittävän treenin samalla. Samaa osaamista voi hyödyntää todella monessa tilanteessa, kuten esimerkiksi vieraan ihmisen käsittelytilanteessa.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista