Koiran virikkeet

Virikkeet kuuluvat kaikkien koirien elämään. Usein koiran virikkeet ymmärretään kohtuullisen kapeasti, ja ajatellaan että virike on aina jotain ostettavaa kuten puruluu tai hidasruokintakuppi. Hyvää mittakaavaa virikkeiden ymmärrykseen antaa se, että koiran kouluttaminen on yksi virikkeellistämisen muoto. Monesti ajatellaan, että kouluttaminen ja virikkeet ovat eri asioita, mutta kaikki ne rakentavat samaa kokonaisuutta eli koiran elämänlaatua ja hyvinvointia.

Koirien kohdalla virikkeistä on puhuttu melko vähän, kun koira jakaa saman monimuotoisen asuinympäristön kanssamme. Keskivertokoiran elämä on monimuotoista verrattuna laboratoriossa tai häkeissä eläviin eläimiin, mutta virikkeissä on siitä huolimatta paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Eniten tutkimuksia koirien virikkeistä on tehty kennelolosuhteissa, joissa tunnistetaan monia stressaavia tekijöitä kuten rajattu tila, melu sekä rajoitetut sosiaaliset kontaktit. Kenneleissä ulkoilun määrän, sosiaalisten kontaktien määrän ja laadun sekä ennakoitavuuden lisäämisen on havaittu lieventävän koirien stressiä. Muita oleellisia tekijöitä ovat ruokinnan virikkeellisyys, häkin mukavuus sekä hoitotoimenpiteiden omaehtoisuus. Nämä kaikki ovat sovellettavissa myös kotioloihin.

Virikkeiden tarkoitus on lisätä koiran hyvinvointia

Virike eli rikastaminen on keksitty vankeudessa eläville eläimille. Virikkeiden tarkoituksena on lisätä hyvinvointia sitä kautta, että ne tarjoavat mahdollisuuksia lajityypilliseen toimintaan. Ääriesimerkkinä voi pitää kennelolosuhteita, joissa koirien virikkeitä on tutkittu – betonisessa kennelissä pienikin asia muuttaa koiran toimintaa. Kenneleissä on tutkittu erilaisten ruokintavirikkeiden vaikutusta koiriin, erilaisten hajujen vaikutusta, musiikkia, ihmisen seuraa ja monenlaista muuta. Kennelissä on helppo mitata vaikutuksia, vaikka se ei todellakaan ole mielekäs elinympäristö koirille.

Virikkeen tavoitteena on lisätä koiran omaehtoista motorista toimintaa ja käyttäytymistä. Virike voi olla mikä tahansa muutos ympäristössä, joka saa koirassa aikaan toimintaa. Virikkeillä on useita vaikutuksia eläinten hyvinvointiin ja virikkeiden ensisijainen tavoite on aina lisätä eläimen hyvinvointia – tästä syystä esimerkiksi eläimen säikyttely ei täytä virikkeen tunnusmerkkejä, koska säikyttely ei tue hyvinvointia vaan aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja. Virikkeisiin liittyy keskeisesti myös omaehtoisuus; kyseessä ei ole virike, jos se ei aiheuta omaehtoista toimintaa. Esimerkiksi koiran hierominen tai uittaminen voivat sisältää virikearvoa, mikäli koira toimii niissä omaehtoisesti. Jos ne eivät perustu omaehtoisuuteen, niillä ei ole virikearvoa, vaikka niillä olisi koiran fysiikalle myönteisiä vaikutuksia. 

Kotikoirakin hyötyy virikkeistä

Kotikoira on menossa ja arjessa mukana ja ehkä siitä syystä virikkeistä ei koirien kohdalla puhuta samalla tavalla kuin vaikkapa eläintarhaeläinten kohdalla. Koirat hyötyvät virikkeistä, eikä virikkeiden tarvitse aina olla suuritöisiä tai rahalla hankittavia. Kun virikkeiden merkityksen oivaltaa, oppii näkemään koiran elämässä sitä rikastavia asioita ja osaa ottaa niitä yhä paremmin huomioon. Virikkeiden suunnittelu on omassa työssäni suuressa roolissa, kun pohditaan mitä tahansa koiran elämänvaihetta tai ongelmatilannetta – virikkeillä on tutkittu merkitys koiran hyvinvointiin ja niillä on merkitys myös ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Virikkeellinen ympäristö puskuroi stressiä, eli mitä mielekkäämmäksi eläin kokee ympäristönsä ja oman tilanteensa, sitä paremmin se kestää stressiä. Virikkeellinen ympäristö vaikuttaa lisäksi oppimiskykyyn, mielialaan sekä toipumis- ja kasvunopeuteen. Yleisimmät fysiologiset mittarit virikkeiden vaikutuksille ovat kortisolipitoisuuden aleneminen, mikä viittaa stressin vähenemiseen, sekä painonnousu ilman ruokamäärän lisääntymistä (tuotantoeläimillä). Psyykkiset mittarit puolestaan todetaan aikabudjetin kautta; haitallisen tai itsetuhoisen toiminnan väheneminen, käyttäytymisen monimuotoisuuden lisääntyminen ja toivotun toiminnan lisääntyminen ovat tyypillisiä psyykkisten vaikutusten mittareita. 

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista