Miten koiralle opetetaan, että jokin on kiellettyä?

Miten koiralle opetetaan että jokin on kiellettyä? Miten koiralle opetetaan EI-sana? Onko tämä edes tarpeellista? Koira ei syntyessään tiedä ihmisten käyttäytymissääntöjä, eikä koira siis tiedä, mikä on ihmisen näkökulmasta sallittua ja mikä kiellettyä toimintaa. Ihminen katsoo koiran käyttäytymistä omien normiensa takaa, ja ihmisille on tyypillistä soveltaa koiriin ihmisten sääntöjä ja normeja kuten kohteliaisuutta ja tasapuolisuutta. Ihminen helposti tulkitsee koiran käyttäytymistä oikein-väärin-akselilla, eli sitä kautta, mitä käyttäytyminen on hänelle. Enemmän pitäisi osata pohtia asioita koiran näkökulmasta, eli mitä kyseinen käyttäytyminen on koiralle.

Kieltäjästä kannustajaksi

Miten koiralle opetetaan, että jokin on kiellettyä? Helpoiten mieleen tuleva ja luultavasti eniten käytetty tapa olisi varmasti kieltää koiraa. Ongelma on siinä, että toisen eläinlajin edustajana koira ei ymmärrä sanoja. Koiraa kieltäessämme toimimme ihmisnäkökulmasta “oikein”, eli noteeraamme koiran kielteisen toiminnan ja puutumme siihen. Koiran näkökulmasta tilanne voi olla hyvin erilainen – koira voi säikähtää yhtäkkiä äänekästä ihmistä tai se voi ajan myötä tottua kovaääniseen ja -kouraiseen käsittelyyn. Koira hyvin harvoin toimii ihmistä ärsyttääkseen jollain tavalla., vaan sillä on aina jokin syy, mitä se sitten ikinä tekeekin. Ihmisen ja koiran suhteen kannalta olisi hyvä, että ihmisen ei tarvitsisi koko ajan olla kertomassa koiralle, mikä on sallittua ja mikä ei.

Kieltämisen tarve liittyy kontrollintarpeeseen

Niin meille ihmisille kuin koirillekin on tärkeää tuntea, että voimme kontrolloida tilannetta. Usein asiat, joita koira tekee väärin, on helpompi huomata kuin ne, joita koira tekee oikein. Tästä syystä koiran ei-toivottu toiminta on konkreettisemmin havaittavaa ja se kannustaa ihmistä puuttumaan tähän. Koemme ehkä, että kieltämisen kautta saamme asiat takaisin kontrolliin. Tämä harvoin pitää paikkansa. Ei ole järkeä uhrata aikaa ja energiaa koiran jatkuvaan kieltämiseen ja säikyttelyyn, jota toimiva kieltäminen usein edellyttää. Sen sijaan kannattaa keskittyä hyvien asioiden huomaamiseen ja ennakointiin.

Miten muka voi elää kieltämättä koiraa?

On mahdollista elää niin, että ei opeta koiralle EI-sanaa. Se ei tarkoita sitä, että koira voi tehdä mitä tahansa milloin tahansa, koiran toimintaan voi puuttua ja sitä voi rajoittaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä komentamisen ja kieltämisen kautta. Se on mahdollista näin:

  1. Ennakoidaan ja opitaan edellisistä tapahtumista. Jos koira varastaa ruokaa pöydältä, ei jätetä ruokaa pöydälle toistamiseen tai ei päästetä koiraa keittiöön jos ruokaa on pöydällä. Ruuan varastaminen on koiralle normaalia toimintaa, ja tämä on helppo ennakoimalla estää.
  2. Jos koira kiihtyy tai villiintyy, lopetetaan tilanne rauhanomaisesti mieluummin kuin lisäämällä vettä myllyyn kieltämällä koiraa. Huutaminen ja painiminen yleensä vain provosoi koiraa lisää, ja koiran tarkoitus ei alun perinkään ollut ärsyttää ihmistä vaan se oli ehkä yliväsynyt.
  3. Jos koira syö lenkillä jotain kiellettyä tai on hyökkäämässä kohti naapurin koiraa, ei todellakaan tarvitse seistä tumput suorina. Koiralle toki kannattaa huutaa, mutta mieluummin kuin huutaa perkelettä, kannattaa huutaa jotain, mihin koira osaa reagoida. Esimerkiksi voi huutaa tänne tai istu; ne ovat huomattavasti konkreettisempia asioita kuin ei tai perkele.

Miten koiralle opetetaan, että jokin on kiellettyä?

Koira ei tee asioita siksi, että se haluaisi tehdä ihmiselle väärin tai oikein. Tämä on suurin harha, mikä koiran käyttäytymiseen liittyy – ihminen kuvittelee, ettei koiralle ole muuta syytä toimia kuin olla ihmiselle mieliksi tai ärsyttää. Koiran käyttäytyminen ja ihmisen käsitys siitä ovat siis aivan eri kehällä toisiinsa nähden. Koira kyllä oppii, mitä ei kannata tehdä ja toisaalta mitä kannattaa tehdä, ja helpoiten se oppii nämä kun sillä on mahdollisuuksia sallittuun koiramaiseen toimintaan. On helpompaa antaa koiralle puruluu kuin kieltää sata kertaa jyrsimästä pöydänjalkaa.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista