Koiran perustarpeet

Koiran perustarpeet täytyy huolehtia kuntoon, jotta koira voi pysyä hengissä ja terveenä. Koiran perustarpeisiin kuuluu paljon muutakin kuin ruokaa ja vettä. Hyvinvoinnille on useampi määritelmä, mutta tiivistetysti voi sanoa, että se on eläimen oma käsitys tai ominaisuus. Hyvinvointi muodostuu fyysisestä terveydestä ja muista fyysisistä tekijöistä sekä psyykkisistä elementeistä.

Mitä koira tarvitsee?

Hyvinvointi on laaja käsite, mutta se pitää sisällään koiran tarpeen käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Mitä enemmän koira saa toteuttaa lajilleen tyypillistä toimintaa, sitä paremmin se yleensä voi. 

Kun pohditaan koiraa ja millainen eläin se on, voidaan nostaa esille muutama oleellinen tarve. Ensinnäkin koira on sosiaalinen eläin, jolle sosiaaliset kontaktit ovat erityisen tärkeitä. Mikäli koiralla ei ole lajitovereita, ihmisen seura muodostuu sille erittäin tärkeäksi. Koiralla on tarve toteuttaa sosiaalisia tarpeitaan, eli muodostaa suhteita ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tästä syystä koiran sosiaalinen eristäminen alentaa sen hyvinvointia. 

Muita koiran ominaisuuksia ovat lajille tyypilliset tavat viestiä ja kommunikoida sekä liikkua ja ruokailla. Kaikki nämä erityispiirteet kuuluvat luonnollisina koiran elämään ja ne ovat koiralle usein motivoivia toimintoja. Lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tarjoaminen on keskeinen osa koiran hyvinvointia.

Koiran biologiset perustarpeet

Koira tarvitsee sopivaa ruokaa ja vettä ja sopivat olosuhteet sekä mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen. Näitä perustarpeita ovat:

  • vesi jatkuvasti tarjolla ja ruoka, joka sopii kyseiselle yksilölle
  • riittävät, turvalliset tilat kuten suoja ja sopiva lämpötila
  • säännöllinen ulkoilu turvallisesti
  • lempeä huolenpito ja terveydenhoito
  • mahdollisuus lajityypilliseen liikuntaan
  • mahdollisuus lepoon

Koiran sosiaaliset ja tunnetarpeet

Koira on erittäin sosiaalinen eläin, ja sillä tulee olla mahdollisuus olla osana porukkaa. Koira ei sovi yksineläjäksi, eli se ei kestä sosiaalista eristämistä. Koiran tulee saada viettää aikaa ihmisten tai koirakavereiden seurassa.

  • koira haluaa kuulua perheeseen
  • koira tarvitsee turvallisia suhteita ja siteitä ihmisiin ja perheen muihin eläimiin
  • koira haluaa kokea olonsa turvalliseksi ja vaikuttaa omiin asioihinsa
  • turvallinen ja palkitseva suhde ihmiseen

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista