Koira haukkuu ja vahtii pihalla

Koirille on vuosituhansien ajan ollut elintärkeää varoittaa ihmisiä tunkeutujista sekä puolustaa omaa aluettaan tunkeilijoilta. Nämä aiemmin tärkeinä piirteinä pidetyt koiran käyttäytymismallit, kuten se että koira haukkuu ja vahtii pihalla, koetaan nykyään häiritseviksi ja jopa ongelmallisiksi. Koirien käyttäytymiseen liittyy valitettavan paljon epärealististia odotuksia ja vahtiminen ja haukkuminen ovat esimerkkejä tällaisista. On hyvin vaikeaa nopeasti ja tehokkaasti poistaa koirasta jotain sellaista, jota siinä on vaalittu jopa kymmenen tuhatta vuotta. Vahtimiseen ja haukkumiseen voidaan toki kouluttamalla vaikuttaa, mutta on hyvä ymmärtää näiden toimintojen historia.

Miksi koira haukkuu ja vahtii pihalla ja miksi haukkuminen ärsyttää ihmisiä niin paljon?

Koiran haukkuminen on ilmiö, jonka äärellä huomaa helposti, miten ihmiskeskeisesti ajattelemme koirista. Haukkuminen (ja muu ääntely) leimataan helposti roskaksi, ei-toivotuksi toiminnaksi ja jopa koiran vialliseksi ominaisuudeksi. Kuitenkin sellaisissa harrastuslajeissa, joissa haukkuminen kuuluu asiaan, sitä kaivetaan ja tongitaan esille keinolla millä hyvänsä ja yhtäkkiä koira saattaakin olla viallinen, jos se ei hauku. On tilanteita, joissa haukku on meille tärkeää ja sitten on tilanteita, joissa koemme sen haitalliseksi.

Oma piha on koiran omaa aluetta, jota se enemmän tai vähemmän puolustaa muilta. Koira myös vahtii omaa aluettaan ja hälyttää mahdollisista vaaroista. Pihalla päivystäminen ja ohikulkijoille haukkuminen on siis täysin normaalia, vaikkakin ärsyttävää.

Haukkuminen on toimiva viestintämuoto ihmisen kanssa

Miksi koira haukkuu enemmän kuin villit sukulaisensa? Haukkuminen on voimistunut kesyyntymisen kautta, mutta onko kyseessä kaikilla roduilla tietoisesti korostettu piirre vai jalostuksen sivutuote, ja mikä rooli ihmisellä on haukun ymmärtäjänä ja  vuorovaikuttajana? Näistä keskustellaan edelleen.

Tutkimusten mukaan koirien haukkuminen on tilannesidonnaista ja sekä lajitoverit että ihmiset (myös ei-koiraihmiset) tunnistavat koiran haukun taustalla olevan tunnetilan. Tämä on mielestäni erityisen kiinnostavaa, ja muistuttaa siitä, että viestillä on aina se vastaanottaja – viestintä ei yleensä ole yksipuolista tai niin kutsutusti turhaa.

Ihminen tunnistaa haukkumisen sävyn hyvin

Tutkimuksessa (Molnár et al., 2009) tallennettiin koirien haukkua kahdessa eri tilanteessa; kun vieras tuli aidalle ja kun koira jätettiin yksin tolppaan kiinni. Tämän jälkeen näytteitä soitettiin tuntemattomille koirille, jotka olivat tyhjässä huoneessa ihmistensä kanssa. Kävi ilmi, että tuntemattomat koirat tunnistivat eli reagoivat eri tavoin eri haukkujen konteksteihin; ne tunnistivat samojen yksilöiden eri haukut ja eri yksilöiden eri haukut.

Toisessa tutukimuksessa erilaista haukkumista soitettiin sekä koiraihmisille että koirattomille ihmisille, ja huomattiin, että myös ei-koiraihmiset pystyivät kertomaan koiran haukkumisen taustalla olevan tunnetilan. Miksiköhän tällä tunneviestinnällä on meille tällä hetkellä niin vähän merkitystä, kun tuntuu, että pääasia on haukun vaientaminen, ei sen sanoman kuuleminen? Miksi haukkumiseen on niin vaikea suhtautua rauhallisesti? Missä vaiheessa haukkumisesta on tullut suuri häpeänaihe?

Opettele tuntemaan oman koirasi eri haukut

Haukku on universaali kieli, siinä ei tunneta samalla tavalla murteita kuin esimerkiksi linnunlaulussa. Eri rotujen haukkuja on kuitenkin vaikea vertailla, koska koirilla on niin valtavia koko- ja rakenne-eroja. Tutkijat epäilevät, että haukkumisella on merkitys sekä lajinsisäisessä että lajienvälisessä kommunikaatiossa. Aggressiivisessa, matalassa ja vakuuttavassa haukussa on vähemmän yksilöllistä vaihtelua kuin esimerkiksi leikin aikana tai ulos lähtiessä kuultavassa haukussa. Tämä voisi viitata siihen, että uhkatilanteessa haukku on pysyvämpi, ja muissa sosiaalisissa tilanteissa omistajan toiminta vaikuttaa enemmän siihen, miten koira haukkuu.

Haukkumisella voi olla monta syytä, joista tyypillisimpiä ovat nämä:

  • Hälytys- ja vahtihaukku: ”Joku tulee, jotain outoa on meneillään!”
  • Puolustus- ja uhkahaukku: ”Älä tule lähemmäs!”
  • Turhautumishaukku: ”Voi että kun haluaisin mennä mutta typerä tolppa ei anna!”
  • Huomiohaukku: ”Leikitään! Heitä pallo! Treenataan! Nouse jo! Lopeta puhelu!”
  • Sosiaalinen haukku: ”Joku haukkuu, joku haukkuu, varmaan jotain tärkeää, liityn mukaan!”
  • Tervehdyshaukku: ”TERVE!”

Mitä pihalla haukkuvalle koiralle voi tehdä?

Tärkeintä on kasvattaa koiran turvaa pihalla. Mikäli koira huomaa, että sen havaitsemat uhkakuvat eivät milloinkaan realisoidu, se alkaa vahtia vähemmän. Lisäksi koiralle voi opettaa, että nopein tapa saada vieraat kulkemaan tontin ohitse, on tehdä jotain muuta kuin vauhdittaa heitä haukkumalla. On mahdollista myös opettaa koiralle, että pihalla voi tehdä muutakin kuin vahtia ympäristöä.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista