Koira pelkää vieraita ihmisiä

Miten koiran ihmispelko ilmenee?

Kun koira pelkää vieraita ihmisiä, pelko voi koskettaa tiettyjä ihmisryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä. Vieraiden ihmisten pelko on tyypillinen ongelma koirilla. Tyypillisesti koiran ihmispelko ilmenee joillakin näistä tavoista:

  • Koira välttää kontaktia ihmisiin ja piiloutuu ja väistää jos siihen yrittää koskea
  • Koira pelkää yhtä tiettyä henkilöä aina tai tietyissä tilanteissa ja väistää tätä
  • Koira voi täristä ja mennä paniikkiin, kääntää korvat pitkin niskaa ja tulla levottomaksi ihmisten lähellä
  • Koira voi lamaantua ja jäätyä paikoilleen ja mennä passiiviseksi
  • Koira voi pissata alleen, eli niin sanotusti ilopissata
  • Koira voi haukkua, murista ja hyökkäillä, jopa näykkäistä tai purra

Miksi koira pelkää vieraita ihmisiä?

Ihmispelko on tyypillistä sellaisilla koirilla, joilla on taustalla kaltoinkohtelua ja pahoinpitelyä. Lisäksi se on tyypillistä koirilla, joilla ei ole lainkaan kokemusta ihmisistä, kuten osalla rescue-koirista. Yksi tekijä koiran ihmispelolle on myös puuttellinen pentuaikainen sosiaalistaminen, josta puolet pitäisi tehdä jo ennen luovutusta uuteen kotiin. Pentuja pitäisi sosiaalistaa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti mahdollisimman erilaisiin ihmisiin jo kasvattajan luona. Varinkin tiettyihin ihmisryhmiin, kuten miehiin tai lapsiin kohdistuva pelko on hyvin usein seurausta puuttellisesta sosiaalistamisesta, eli pentu ei ole herkkyyskaudella tavannut riittävästi miehiä ja lapsia kokeakseen heidät turvallisiksi. Osalla koirista voi olla myös perinnöllinen alttius siihen, että niille (yhdessä puutteellisen sosiaalistamisen kanssa) kehittyy ihmispelko.

Miten koiran ihmispelkoa voi lievittää?

Aikuista koiraa voi sosiaalistaa eli valmentaa sosiaalisiin tilanteisiin. Ihmispelon lievittämisessä on tärkeää välttää pakottamista ja pakkoaltistusta, jotta koiran pelko ei pahene entisestään. Koiraa kannattaa huolellisesti tutustuttaa asteittain vaikkapa yhteisen ulkoilun merkeissä sellaisiin ihmisini, joihin koiran olisi hyvä tutustua. Vieraiden kohdalla voi ottaa linjaksi, että koiran ei ole pakko mennä kontaktiin vieraiden kanssa ja vieraat myös kunnioittavat koiran omaa tilaa. On siis tärkeää suojella koiraa valmistelemattomilta kohtaamisilta ja antaa koiralla tilaa itse tutustua ja toisaalta lisää työkaluja toimia kyseisissä tilanteissa.

Pakolliset toimet, kuten eläinlääkärikäynnit on suunniteltava erityisen tarkkaan pelokkaan koiran kanssa, koska niihin liittyy aina voimakas riski pelon pahentumisesta. Kannattaa kysyä etukäteen annettavista rauhoittavista lääkkeistä ja erilaisista muista mahdollisuuksista eläinlääkäriltä ennen ajan varaamista. Ihmispelon lievittäminen etenee koiran ehdoilla, pääasia olisi tarjota koiralle sopivassa suhteessa hyviä kokemuksia ihmisistä niin että koira on itse aloitteellinen ja toisaalta tarjota passiivista altistusta ihmisistä täysin koiran mukavuusalueella.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista