Koira pelkää eläinlääkärissä

Koiran eläinlääkäripelko on yleinen ongelma

Kun koira pelkää eläinlääkärissä, se voi ilmentyä monella tavalla. Osa koirista tärisee ja yrittää välttää tilannetta, osa koirista jäätyy ja lamaantuu (ja saa kiitosta hyvästä käytöksestä), osa koirista häslää ja säätää ja osa koirista puolustautuu, eli murisee tai hyökkää. Valtaosa koirista ilmentää pelon oireita eläinlääkärin vastaanotolla käydessään. Liki kolmannes koiranomistajista käyttäisi lemmikkiään useammin lääkärillä, mikäli se ei olisi eläimelle niin stressaava kokemus (Volk et al., 2011). Stressaava ja mahdollisesti peloissaan oleva eläin ei näytä oireita klinikalla ja se voi haitata lääkärin työtä ja aiheuttaa vaaratilanteita. 

Miten koiran eläinlääkäripelko ilmenee?

Koira voi kokea eri asteista pelkoa ja se voi ilmentyä monella tavalla. Tyypillisintä on, että koira näyttää jännittyneeltä ja pelokkaalta, liikkuu hitaasti tai jäykistyy vain paikoilleen. Tällaista ns. lievää pelkoa ei välttämättä tunnisteta lainkaan, vaan päin vastoin – koiraa saatetaan kehua hyvästä käytöksestä vaikka se on “rauhallinen”, koska sitä pelottaa niin paljon. Tyypillisiä oireita:

  • koira läähättää
  • koira vastustelee ja välttelee
  • koiran häntä on koipien välissä
  • koiran korvat ovat niskaa pitkin
  • koira murisee tai uhkaa purra

Mikä koiraa eläinlääkärissä pelottaa?

Tutkimustilanne ei ole ainoa pelkoa aiheuttava asia klinikkaympäristössä; tuntemattomat eläimet ja ihmiset, hajut, äänet ja materiaalit sekä hallinnan tunteen puute saattavat aiheuttaa lisästressiä, puhumattakaan kivusta, pelosta käsittelytilanteessa sekä kivun pelosta. 

Moni koira stressaantuu jo ennen varsinaista tutkimusta odotushuoneessa, mikäli sillä on näköyhteys tuntemattomiin eläimiin; lisäksi liukas lattia ja huoneista kuuluvat äänet sekä kantautuvat hajut saattavat viestiä uhkasta. Odotustilan suunnittelu, mahdolliset näköesteet tai muut joustavat käytännöt oman ajan odottamisen suhteen vaikuttavat koiran stressitilaan ennen varsinaista tutkimusta. Myös punnitseminen ja sirun lukeminen saattavat aiheuttaa koirassa pelkoreaktion, mikä ei helpota huoneessa tehtävää tutkimusta. 

Käynnin aikana tutkimuspöytä ja eläinlääkärin kosketus ovat pelkoa aiheuttavia tilanteita. Tutkimus olisi hyvä suorittaa siten, että koira kokisi mahdollisimman vähän pelkoa, eli koirien kohdalla esimerkiksi lattialla, mahdollisesti omistajan sylissä tai ulkona. Olisi tärkeää antaa eläimen tehdä ensimmäinen aloite vuorovaikutukseen lääkärin kanssa, tässä suositellaan käytettäväksi apuna herkkuja, leluja, ystävällistä puhetta ja mitä tahansa, millä saisi eläimen rentoutumaan. Käynnin aikana huomioitavia asioita ovat myös tauotus, omistajan läsnäolo ja omistajan rentouttaminen sekä mahdollisimman aikainen rauhoitus. Mahdolliset kiinnipidot ja pakottamisen tulisi harkita tarkkaan, keskustella niistä omistajan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan keskeyttää tilanne ennen kuin se menee liian pitkälle. 

Mikäli sinulla on akuutti tilanne koirasi kanssa, eli se pitäisi saada opetettua lääkärikäynnille, voit varata matalan kynnyksen puhelinajan, jossa autan sinua suunnittelemaan käynnin mahdollisimman vaivattomaksi.

Mikä avuksi kun koira pelkää eläinlääkärissä?

Eläinlääkäirkäynneistä voisi tehdä miellyttävämpiä monella tasolla. Klinikkakäynnissä on vähintään kolme osapuolta, ja kaikkien turvallisuus ja mukavuus olisi hyvä ottaa huomioon; sekä koiran että asiakkaan eli omistajan ja toisaalta myös henkilökunnan turvallisuus on tärkeää. Klinikka voisi ajanvarauksen yhteydessä antaa asiakkaalle materiaalia lemmikin valmisteluun käyntiä varten, mikäli kyseessä on kiireetön tilanne. Tällainen esimateriaali voisi olla esimerkiksi kuonokopan opettaminen. 

Kiireetön ja ystävällinen ilmapiiri sekä hyvä suunnittelu ja keskusteluyhteys asiakkaan ja lääkärin välillä on tärkeää, kun ennaltaehkäistään koiran eläinlääkäripelkoa. Mikäli pelko on päässyt jo syntymään, sitä voi harjoittelulla ja erilaisten lääkitysten avulla vähentää. Kannattaa pyytää eläinlääkäriltä pelkoa lievittävää lääkitystä koiralle; lääkkeet on kehitetty helpottamaan eläinten oloa ja niitä pitäisi käyttää matalalla kynnyksellä.

Äänestä jaloillasi ja anna palautetta huonosta palvelusta

Aina silloin tällöin pelokkaita ja mahdollisesti aggresiivisia koiria ei ymmärretä eläinlääkärissä, vaan omistajaa syyllistetään koiran käyttäytymisestä. Tämä ei ole hyväksyttävää eikä asiallista, eikä huonoa palvelua tarvitse kenenkään maksavan asiakkaan sietää. On tärkeää antaa palautetta, jotta ammattilaisilla on mahdollisuus korjata omaa toimintaansa.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista