Koiran luoksepäästävyys

Ongelmia luoksepäästävyydessä?

Koiran luoksepäästävyys on tärkeä asia ja sitä testataankin erilaisissa tilanteissa. Monissa koiraharrastuslajeissa on luoksepäästävyys-osuus, jossa vieraan ihmisen pitää koskettaa koiraa. Rally-tokoon ja agilityyn kuuluu koiran mittaus, joka on sinänsä yksinkertainen toimenpide, mutta joka voi joskus kuitenkin kääntyä kynnyskysymykseksi. Näyttelyissä tuomarin tulisi pystyä käsittelemään koiraa ja muissakin harrastuksissa luoksepäästävyys on oleellinen osa kilpailuja ja kokeita. Näitä tilanteita ei tule sen kummemmin mietittyä silloin, kun kaikki sujuu ongelmitta. Mikäli koiraa kuitenkin jännittää vieraan ihmisen kosketus, tutkiminen tai kiinnipito, saattavat luoksepäästävyysasiat mutkistua.

Luoksepäästävyys testaa koiran sosiaalisuutta ihmisiä kohtaan

Moniin lajeihin sisältyy luoksepäästävyysosio, jossa vieras ihminen ottaa koiraan kontaktia tai koskettaa koiraan. Tämä ei ole koirille välttämättä mikään helppo tehtävä, ja luoksepäästävyyteen liittyy monia haasteita, kuten:

  • Koira murisee tai haukkuu lähestyvälle ihmiselle eikä päästä tätä lähelle
  • Koira väistyy luoksepäästävyystilanteesta, eikä anna koskea itseensä

Luoksepäästävyys on harjoiteltavissa oleva asia, mutta harjoitukset pitäisi suunnitella jokaiselle koiralle sen ominaispiirteiden mukaisesti, koska koirien ongelmat luoksepäästävyystilanteissa saattavat johtua monista erilaisista syistä. Ei ole olemassa yhtä tapaa harjoitella luoksepäästävyyttä, vaan ensin on pohdittava, mikä koiran tunnetila on kyseisen ongelman taustalla.

Luoksepäästävyysongelmien taustalla on usein pelko tai turhautuminen

Koiriin liittyy paljon epärealististia odotuksia, kuten se, että koiran pitäisi olla kaikkien ihmisten käsiteltävissä milloin ja miten tahansa. Tämä odotus voi olla monen koiran kohdalla epärealistinen monestakin syystä; ensinnäkin monet koirarodut ovat tyypillisesti oman ryhmän koiria, eli ne suhtautuvat automaattisesti varauksellisesti oman perheen ulkopuolisiin ihmisiin ja koiriin. Tämä voi olla siis osittain koiriin aikojen saatossa jalostettu ominaisuus. Toisaalta koirien sosiaalistaminen ei ole kovinkaan pitkälle harkittua yleisellä tasolla, eikä se välttämättä noudata mitään suunnitelmaa tai tavoitetta. Tästä syystä uskoakseni valtaosa koiranpennuista on puuttellisesti sosiaalistettu pikkupentuaikana.

Näiden edellä mainittujen syiden lisäksi ja osittain niistä johtuen koira voi pennusta alkaen saada huonoja kokemuksia esimerkiksi eläinlääkäristä, kun sitä pelottaa vieraan ihmisen käsittely. Tämä voi heijastua ja usein heijastuukin myös muihin tilanteisiin, kuten koiralajien luoksepäästävyysosuuteen, mikä tekee harjoittelusta aikaavievää ja joskus haastavaa.

Useimmiten luoksepäästävyysongelmat johtuvat siitä, että koiraa jännittää ja pelottaa kyseinen tilanne. Pelko voi näkyä koirassa lievinä oireina tai voimakkaampana vastusteluna. Yksi ongelma on siinä, että edes omistaja ei aina tunnista koiran pelkoa, joka voi ilmetä jäätymisenä, häsläämisenä, välttelynä tai vastusteluna. Koira, joka jännittää vieraan ihmisen kosketusta, voi välttää menemästä tilanteeseen, väistää kosketusta, murista tai näykkäistä, peruuttaa ja paeta tai hidastua ja jäätyä paikoilleen.

Pieni osa koirista edustaa toista ääripäätä luoksepäästävyystilanteissa – niillä ongelmat johtuvat siitä, että ne “rakastavat vieraita ihmisiä” ja sen takia eivät malta pysyä paikoillaan. Joskus turhautumista ja pelkoa on vaikea erottaa toisistaan, koska ne saattavat näyttää hyvinkin samalta koiran käyttäytymisessä. Kuitenkin pelko pn huomattavasti yleisempää kuin turhautuminen ja usein turhautuvan koiran luoksepäästävyysharjoittelu on huomattavasti nopeampaa kuin pelokkaan koiran.

Luoksepäästävyys haltuun yksilöllisesti

Ihminen on harvalle koiralle ns. neutraali asia. Tästä syystä ihmisiin liittyvät harjoitukset täytyy aina suunnitella koirakohtaisesti. Osalle koirista luoksepäästävyys on haaste, koska ne rakastavat ihmisiä ja osalle koirista se on haaste, koska ne jännittävät kyseisiä tilanteita. Tehokkaat harjoitukset suunnitellaan aina koiran mukaan, eikä jännittävää koiraa voi harjoittaa luoksepäästävyyteen samalla tavalla kuin ihmisiä rakastavaa koiraa.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista