Toukokuun ale! Kaikki kurssit -10% koodilla KEVAT10 - hyödynnä tarjous!

Koiran stressi

Mitä​ ​koiran stressi​ ​on? 

Koiran stressi on elimistön kiihtymystila, joka liittyy usein johonkin ärsykkeeseen. Stressin idea on parantaa suorituskykyä uhkaavassa tilanteessa. Stressi voi olla akuuttia tai kroonista. Akuutti stressi on lyhytkestoista; kuitenkin lyhytkestoisuuden määrittelyssä on eroja. Useimmissa määritelmissä lyhytkestoinen eli akuutti stressi kestää enimmillään tunnin. Krooninen stressi määritellään kestäväksi useita päiviä, jopa viikkoja, kuukausia tai vuosia. Joka tapauksessa voidaan ajatella, että lyhytkestoinen stressi ei välttämättä ole aina huono asia, eikä aina uhkaa koiran hyvinvointia. 

Koiran stressireaktio voi vaihdella lievästä karvojen pudottamisesta täydelliseen ruokahalun menettämiseen ja sen kesto vaihtelee tilanteen mukaan. Mitä useammin koira altistuu stressiä aiheuttaville tekijöille, sitä tärkeämpää on toisaalta lievittää alkuperäistä reaktiota ja toisaalta tarjota parhaat eväät palautumiseen. Esimerkiksi yksinolo ja sen tuottama stressi voi olla hankala omistajalle, koska koira ei ehdi välttämättä yön aikana palautua päivän stressistä. Se tekee joskus yksinolon harjoittelusta vaikeaa – stresisn kuormitus haittaa oppimista.

Miten koiran stressiä voi ymmärtää?

Meillä jokaisella on omakohtaisia kokemuksia stressistä. Me ihmisetkin ilmennämme stressiä eri tavoin, mutta paras menetelmä koiran stressin ymmärtämiseen on asettuminen koiran asemaan. Vaikka koira ei murehdi tulevaisuudesta tai märehdi menneitä, sen kokemus stressistä vastaa siitä huolimatta omaamme.

Esimerkiksi muutto uuteen kotiin aiheuttaa stressiä meillekin. Millaiset ovat uudet naapurit? Miksi öisin kuuluu huutoa? Missä on lenkkeilymaastot? Entä mihin saan auton parkkiin? Mitä jos paljastuu hometta? Pääsenkö enää koskaan nettiin?

Näihin esimerkkeihin kun lisää vielä ikuisen rahapulan, huolet eläimistä ja niiden terveydestä sekä muut painetta aiheuttavat seikat, pystyy varmasti nostamaan omaa sykettään ihan ajatuksen voimalla. Vaikka koiraa stressaavat eri asiat kuin meitä, stressin kokemus on niilläkin todellinen.

Mikä​ aiheuttaa ​stressiä​ ​koiralle? 

Koirilla on eri tapoja ilmentää stressiä. Osa koirista muuttuu vetäytyviksi ja passiivisiksi; osa taas hyperaktiivisiksi ja ylivilkkaiksi. Stressiä voi olla vaikea havaita, joten suuri osa sen hallinnasta perustuu arvauksiin. Voimme arvata, että muutokset elämässä aiheuttavat stressiä. Tyypillisiä muutoksia ovat muutto, muutokset sosiaalisissa ympyröissä, muutokset rutiineissa ja ympäristössä ja niin edelleen. Stressin mittaamisessa ja arvioinnissa paras (ja luotettavin) menetelmä on käytöksen havainnointi. Ongelma tulee siitä, että omaan koiraan turtuu, eikä pieniä muutoksia välttämättä huomaa. Tyypillisin stressihavainto varmaankin syntyy siitä, että osaamme arvata tilanteet, joissa stressiä mahdollisesti ilmenee ja niissä tilanteissa koiraa tarkkailemalla huomaamme oireita.

Stressinaiheuttaja voi olla sosiaalinen tai ei-sosiaalinen. Lisäksi se voi olla hallittava tai hallitsematon.  Sosiaalinen stressinaiheuttaja voi olla vaikkapa lajitoveri, joka käyttäytyy uhkaavasti. Omistaja on usein myös sosiaalinen stressinaiheuttaja, mikäli hän käyttäytyy ennakoimattomasti tai hänestä erossa oleminen aiheuttaa koirassa ahdistusta. Ei-sosiaalisia stressinaiheuttajia ovat kovat äänet ja muut ympäristön ärsykkeet ja tilanteet. Hallittava ja ennakoitava stressinaiheuttaja on sellainen, jota koira pääsee omalla toiminnallaan välttämään, kuten esimerkiksi toisen koiran hyökkäys silloin kun välissä on aita. Hallitsematon stressinaiheuttaja on sellainen, jota koiralla ei ole mahdollisuutta välttää. Tällaisia ovat esimerkiksi väkisin tehdyt hoitotoimenpiteet ja kiinnipitäminen. Hallitsemattomat stressinaiheuttajat aiheuttavat tutkimusten mukaan voimakkaampia reaktioita kuin hallittavat – esimerkiksi sähköisku aiheuttaa koiralle pienemmän reaktion jos koiralla on mahdollisuus ennakoida se.

Miten​ ​stressi​ ​vaikuttaa koiraan? 

Stressi vaikuttaa elimistössä monimutkaisella mekanismilla ja se vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Stressi voi lisätä alttiutta erilaisille tulehduksille; lisäksi ihmisillä stressin on havaittu hidastavan haavojen parantumista. Stressi voi vaikuttaa myös ruuansulatuselimistön ja verenkiertoelimistön terveyteen. 

Lyhytkestoinen akuutti stressi ei ole vaarallista, mutta toistuessaan stressireaktiot saavat aikaan ikäviä tunnetiloja, jotka vaikuttavat koiran mielialaan. Pitkällä aikavälillä mieliala voi stressin takia kääntyä negatiiviseksi, jolloin ongelmia usein ilmaantuu, eli koira voi jopa masentua. Fyysisesti krooninen stressi on haitallista, koska elimistössä on päällä hälytystila, joka ei pääse palautumaan. Stressi voi pahimmillaan sairastuttaa sekä mielen että kehon. 

Miten​ ​koira​ ​ilmentää​ ​stressiä? 

Koiran stressiä on joskus hankala mitata. Stressiä voi arvioida mittaamalla vaikkapa syljen kortisolipitoisuuksia tai syketta ja sykevaihtelua. Nämä ovat kuitenkin kotioloissa hankalia toteuttaa, koska itse mittaaminenkin saattaa aiheuttaa stressireaktion. Näiden tueksi tarvitaan yleensä myös käytöksen mittaamista, joka onkin paras työkalu stressin arviointiin. 

Koirat ilmentävät stressiä eri tavoin. Usein stressin oireita ovat erilainen ääntely kuten vinkuminen ja joskus haukkuminen. Muita oireita ovat syömättömyys, läähätys, levottomuus, asioiden pureminen, kuolaaminen, ramppaaminen, tärinä, tassujen nostelu, kyyryttäminen, nuoleminen ja niin edelleen. 

Kannattaa huomata, että koirat ovat tässäkin suhteessa yksilöitä; osa ilmentää stressiä voimakkaammin kuin toiset. Kissojen kohdalla on havaittu, että niin sanotut passiiviset stressaajat saattavat kokea jopa enemmän stressiä kuin aktiiviset stressaajat, jotka ilmaisevat itseään voimakkaammin. 

Miten​ ​koiran stressiä​ ​hoidetaan? 

Stressin hoitamisessa on tärkeää poistaa alkuperäinen syy. Koiran stressiä kannattaa lähestyä niin, että antaa koiralle itse mahdollisuuden hoitaa itseään tarjoamalla siihen sopivia eväitä. Nämä eväät ovat mahdollisuuksia lajityypilliseen, normaaliin ja palauttavaan toimintaan. Stressinhallinnassa kannattaa pyrkiä vähentämään tilanteita, joissa koira kokee stressiä. Lisäksi kannattaa opettaa koiralle, että se voi omalla toiminnallaan hallita tilannetta; esimerkiksi käsittelytilanteet on tästä syystä hyvä tehdä omaehtoisiksi. Näiden ohella koiran arkeen kannattaa lisätä asioita, joista se nauttii ja joiden kautta se saa tärkeitä uppoutumisen kokemuksia.

Stressi on pysyvänä tilana koiran hyvinvointia haittaava tekijä. Me kaikki tavoittelemme mahdollisimman hyvinvoivia koiria, koska niillä on paremmat edellytykset kohdata arkipäivän haastavia tilanteita. Hyvinvointi puskuroi stressiä, eli mitä paremmin koira voi, sitä vähemmän altis se on stressin haitallisille vaikutuksille. Mitä me ihmiset voimme omalle stressille tehdä? Voimme koettaa saada asioita mielessämme tai käytännön tasolla hallintaan, jutella kaverille, vaikuttaa omaan kuormitukseen ja tehdä hyvinvointia lisääviä asioita. Koiran näkökulmasta ajateltuna stressinhallinta on hyvin pitkälti samanlaista kuin ihmisillä!

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Kysytään koiralta®️ -metodin kehittäjä
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Yli 13 vuoden käytännön kokemus
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista