Koira on aggressiivinen koiria kohtaan

Miksi koira on aggressiivinen koiria kohtaan?

Koiria pidetään ystävällisinä eläiminä, ja moni niistä suhtautuukin lajitovereihin mutkattoman ystävällisesti. Kuitenkin vieraat koirat aiheuttavat paljon vaaratilanteita lenkillä ja koirapuistossa sekä erilaisissa harrastuspaikoissa, joissa on muita koiria paikalla. On tärkeää yrittää ymmärtää mikä aggressiivisuuden muoto on kyseessä, kun oma koira on aggressiivinen koiria kohtaan. Aiemmin koirat leimattiin helposti luonnevikaisiksi, aggressiivisiksi tai epäsosiaalisiksi jos koira käyttäytyi missään tilanteessa aggressiivisesti toista koiraa kohtaan. Kuitenkin nämä tilanteet ovat hyvin yleisiä ja tavallisia, vaikka eivät tietenkään toivottuja.

Mikä koiran aggressiivisuuden taustalla on?

Seuraavassa listassa esittelen tyypillisimpiä syitä toisilleen vieraiden koirien aggressiivisuuden taustalla. Usein aggressiivinen käytös on tilannekohtaista, eli se voi riippua toisesta koirasta yksilönä tai liittyä johonkin paikkaan tai yksittäiseen tilanteeseen. Tyypillisiä tilanteita ovat:

  • Koira puolustautuu esimerkiksi ohitustilanteessa, josta syntyy remmirähjä. Koira kokee, että hyökkäys on paras puolustus. Tämä ns. reaktiivisuus on yksi tyypillisimmistä syistä koiran aggressiivisuuden taustalla ja ihmisen on vaikea ymmärtää, että taustalla on koiran kokema uhka ja pelko, johon vaikuttaa perimä sekä sosiaalistaminen ja muut kokemukset.
  • Territoriaalinen aggressiivisuus – koira puolustaa omaa aluettaan, kuten tonttia, kotikatua, koirapuistoa, asuntoa tai autoa muilta koirilta, koska pitää niitä ominaan. Tämä on koirille lajityypillinen tapa toimia.
  • Sukupuolinen aggressiivisuus – koira käyttäytyy aggressiivisesti yleensä samaa sukupuolta olevia koiria kohtaan ja taustalla on koiralle lajityypillinen kilpailutilanne. On tyypillistä, että lenkillä eri sukupuolta olevat koirat eivät aiheuta reaktioita. mutta samaa sukupuolta olevat aiheuttavat.
  • Resurssiaggressiivisuus – koira puolustaa jotain itselleen arvokasta toiselta koiralta ja toimii aggressiivisesti. Lenkillä koira voi puolustaa omistajaansa tai omia herkkujaan tai löytämäänsä hajua, koirapuistossa syyksi riittää monesti keppi.
  • Uudelleenkohdistettu aggressiivisuus – koira hyökkää “vahingossa” toisen koiran päälle, vaikka todellinen tarkoitettu uhri olisi aidan toisella puolella. Nämä tapaukset ovat harmillisia, koska hyökkäyksen kohde on sijaiskärsijä.
  • Saalistusaggressiivisuus – tyypillisesti esimerkiksi vinttikoirat ja terrierit triggeröityvät voimakkaasti liikkeestä ja niillä saalistusketju eli sisäsyntyinen tapa toimia saaliin kanssa menee pitkälle, ne saattavat toimia itseään pienempiä kohtaan kuin se olisi saaliseläin.
  • Leikkiaggressiivisuus – koira leikkii toisten kanssa sävyisästi koirapuistossa, ja leikki päättyy tappeluun. Tässä on kyse yleensä siitä, että koira väsyy ja sen itsehillintä loppuu. Tähän on helppo ratkaisu – pidä leikkihetket lyhyinä.
  • Turhautumisen aiheuttama aggressiivisuus – kun koiraa estetään tekemästä jotakin mitä se halua tehdä, tämä voi purkautua aggressiivisena toimintana.
  • Kipu – koira voi käyttäytyä hyvin aggressiivisesti muita koiria kohtaan jos se on kipeä – siksi aina kannattaa käyttää koira lääkärissä kun aggressiivisuutta ilmenee yllättäen

Tunnista syy ennen kuin hyppäät johtopäätöksiin

Perinteisesti on ollut kiire leimata koira kelvottomaksi ja luonnevikaiseksi jos se käyttäytyy aggressiivisesti. Monet tilanteet, joissa koira hyökkää tai puolustautuu, ovat koiralle epäreiluja ja liian haastavia. Tästä syystä aggressiivisuuttakin pitäisi katsoa tarkemmin ennen koiran leimaamista. Tilannekohtainen aggressiivisuus on huomattavasti helpompi hoitaa kuin epäjohdonmukainen aggressiivisuus; hoitona on usein kyseisten riskitilanteiden välttäminen.

Aggressiivinen koira ei välttämättä ole vihainen koira

Jokaisella koiralla on potentiaali toimia aggressiivisesti. Osalla koirista kynnys on matalampi ja osalla korkeampi. Ensisijaisesti koiran kanssa kannattaa välttää ja ennakoida niitä tilanteita, joissa se joutuu toimimaan aggressiivisesti. Kaikkia koiria ei kannata viedä koirapuistoon, jos siellä syntyy usein tappeluita. Tilanteiden välttäminen on yleensä helpoin ja kestävin tapa ehkäistä vahinkoja, mutta lisäksi voidaan harjoitella erilaisia taitoja, kuten toisten koirien ohittamista.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista